Nord universitet:

Andre fakultet bidrar for å redde lærerutdanninga

To «rike» fakulteter ved Nord universitet må bidra for å få økonomien til lærerutdanninga på beina igjen.
- Fakultetet får et varslet nedtrekk i frie avsetninger noe vi selvfølgelig skulle ønsket ikke ble en realitet, sier dekan Hanne Thommesen ved Fakultet for samfunnsvitenskap.  
        
            (Foto: Nord universitet)

- Fakultetet får et varslet nedtrekk i frie avsetninger noe vi selvfølgelig skulle ønsket ikke ble en realitet, sier dekan Hanne Thommesen ved Fakultet for samfunnsvitenskap.   Foto: Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) må nedbemanne kraftig og ty til oppsigelser for å få økonomien i balanse. Ved å omfordele fakultetenes frie midler, vil universitetet ha penger til å gi FLU oppunder 15 millioner kroner i et midlertidig lån i omstillingsprosessen i 2020-21, ifølge sakspapirene til onsdagens styremøte i Bodø.

LES OGSÅ: Oppsigelsene skjer i 2021

Tar alt over 7 prosent

Det er to fakultet ved Nord universitet som skiller seg ut med en viss størrelse på de frie midlene:  Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH).

Universitetet foreslår overfor Nord-styret nye retningslinjer, der frie avsetninger ikke skal overstige 7 prosent av rammetildelinga til fakultetet. Avsetninger over 7 prosent overføres til institusjonsnivået.

«Det er kun FSH og FSV som har frie midler over 7% ved utgangen av 2019, og samlet overføring utgjør 29,7 MNOK. Satsen på 7% gjør at FSH og FSV fortsatt har relativt store frie avsetninger, mens institusjonsnivået får tilført midler som er helt nødvendig», heter det i styrenotatet.

Fakultet for samfunnsvitenskap får redusert sine avsetninger med 21,7 millioner kroner. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap må overføre 8,1 millioner. Totalt vel 29 millioner kroner.

Ledelsen ved Nord universitet foreslår å bruke 14,5 millioner av disse til å dekke saldering av budsjett for 2020.

15,2 millioner skal settes av som reserve: «Store deler av denne vil dekke midlertidig lån til FLU i omstillingsprosesesen 2020-2021», står det.

Dersom omstillinga ved FLU og den økonomiske situasjonen generelt utover i 2020 gjør det mulig, foreslås det at rektor kan disponere deler av denne reserven til strategiske tiltak som ikke ble prioritert i budsjettet for 2020.

LES OGSÅ: Nord forbereder seg på oppsigelser

- Ikke noe vi ønsket oss

- Fakultetet får et varslet nedtrekk i frie avsetninger noe vi selvfølgelig skulle ønsket ikke ble en realitet, sier dekan Hanne Thommesen ved Fakultet for samfunnsvitenskap til Universitetsavisa.

Dagens avsetninger ved fakultetet blir redusert fra 30,6 millioner til 8,9 millioner med de ny omdisponeringene.

Thommesen forklarer at det er to forhold som har gjort at fakultetet har bygd seg opp store reserver. Det har vært noen problemer med å ansette vitenskapelig personale fort nok etter at de eldre ansatte har gått av med pensjon. Dette skal det nå være kontroll over. I tillegg har det vært ansettelsesstopp på administrative stillinger.

Videre forteller hun at Nord universitets styre har fått direkte beskjed fra Kunnskapsdepartementet om å redusere avsetningene. Dette har fakultetene fått varsel om fra Nord-styret i form av tidligere styrevedtak. Generelt har departementet vært bekymret over at hele UH-sektoren har så store avsetninger, noe UA omtalte i en artikkel denne uka.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

- Rammer ikke satsinger

- Vil dette påvirke noe av fakultetets satsinger i nær framtid?

- Fakultetet har en solid økonomi uavhengig av styrets omdisponering av oppsparte midler. Varslede satsinger vil gjennomføres og nye vil utvikles, forsikrer dekanen.

- Hva betyr dette for campus Levanger, som nå forventer vekst i årene framover, nettopp fordi Fakultet for samfunnsvitenskap samles der og vil tilby nye studietilbud?

- FSV har fått en strålende mulighet til å satse i Trøndelag ved at alle fakultetets ansatte, gjennom campusstrukturprosjektet er samlet på Levanger. Denne muligheten vil vi benytte, sier Hanne Thommesen til UA.

LES OGSÅ: Levanger forbereder seg på enorm studentvekst
LES OGSÅ: Huskonserten alle på Røstad må få med seg

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

– Et virus skal ikke stoppe meg!

To ganger i året går Klovneløpet av stabelen i studentbyen Trondheim. På grunn av koronaviruset gjennomføres vårens etappe med én mann – og ikke i Trondheim.

Kommentar:

Åpne landskap post covid-19

Det skal bli interessant å følge NTNU-ledelsens kamp for å tvinge ansatte med cellekontor ut i åpne landskap til høsten. Pleksiglassprodusentene kan gå gode tider i møte.

Forskningsleder går av etter konflikt med EU

Professor Mauro Ferrari går av som leder for Det europeiske forskningsrådet (ERC) i frustrasjon over måten koronapandemien håndteres på i EU. Men han var allerede bedt om å trekke seg.

Doktorkandidat overlevar på under 3000 kroner i månaden

Når han har betalt husleiga, har doktorkandidat Seid Mussa Ahmed 2648 kroner igjen å leva av. Statsråd Henrik Asheim vil no ta opp situasjonen til internasjonale studentar.