Eiendommer:

Jubel over at Asheim legger vekk forslag

- Press fra Stortinget og en unison reaksjon fra universitetene gjorde at regjeringa snudde, sier stortingsrepresentant Marit Arnstad (SP).
- Et fullstendig unødvendig forslag og svært byråkratiserende og rigid, sier Marit Arnstad om forslaget som nå legges vekk.  
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

- Et fullstendig unødvendig forslag og svært byråkratiserende og rigid, sier Marit Arnstad om forslaget som nå legges vekk.   Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Artikkelen er oppdatert med reaksjon fra Arbeiderpartiets Nina Sandberg.

I dag skulle egentlig Stortinget behandle et representantforslag fra Senterpartiet om å pålegge regjeringa å la universitetene fortsette å ha ansvaret for å forvalte egne bygg og eiendommer.

Så kom den uventede beskjeden fra statsråd Henrik Asheim: De legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved NTNU, NMBU, UiB, UIO og UiT til Statsbygg.

- Universitetene og høyskolene har jobbet bedre med forvaltning av eiendommene sine de siste årene, og jeg ser ingen grunn til å frata dem det ansvaret, sier Asheim i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

LES OGSÅ: Anbefaler at universitetene leier bygg i stedet for å eie

LES OGSÅ: NTNU kan miste kontrollen over alle byggene sine

- Byråkratisk forslag

Universitetsledelse, studenter, tillitsvalgte og opposisjonspolitikere har engasjert seg veldig i denne saken, noe som blant annet kom til uttrykk under den åpne høringa i utdannings- og forskningskomitéen i mars. Høringa fant sted som følge av at Senterpartiet hadde innlevert det nevnte representantforslaget.

- Uten at noen hadde fremmet forslag om dette i Stortinget hadde ikke regjeringa trukket forslaget. Det var en kombinasjon av utøvd press fra Stortinget, en unison reaksjon fra universitetene og ei ualminnelig klar høring, som gjorde utslaget, sier Marit Arnstad til Universitetsavisa.

Det var en områdegjennomgang av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor våren 2019 som satte sinnene i kok. Der ble det anbefalt at forvaltningsansvaret for statens eiendommer overføres til Statsbygg. Dette kunne gi en mer effektiv forvaltning av eiendomsmassen, var begrunnelsen.

- Et fullstendig unødvendig forslag og svært byråkratiserende og rigid, sier Arnstad.

Hun viser til at universitetene er avhengige av å ha rom og mulighet til å disponere egne areal for å ivareta samarbeidet mellom næringsliv, forskere og studenter.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

- Kontroversiell politikk

-Bygg er viktige strategiske ressurser for forskning og høyere utdanning, og Arbeiderpartiet har hele veien stått på mot sentralisering, og for at universitet og høgskoler skal beholde råderetten over egne bygg og infrastruktur, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for forskning og høyere utdanning.

Sandberg har en avmålt reaksjon på regjeringas beslutning:

-I dag jubler mange over at regjeringen skroter sin egen høyrepolitikk, men dette er ikke første og neppe siste gang en borgerlig regjering lanserer kontroversiell politikk, uten forutgående dialog, med massiv motstand og uro i universitets- og høgskolesektoren som konsekvens. Det samme skjedde da de ville utrede foretaksmodell, og det samme skjer når de år etter år gjør flate budsjettkutt gjennom ABE-reformen, sier Sandberg.

Nina Sandberg i Arbeiderpartiet karakteriserer regjeringas politikk på flere områder som kontroversiell.  
    
      (Foto: Arbeiderpartiet)

Nina Sandberg i Arbeiderpartiet karakteriserer regjeringas politikk på flere områder som kontroversiell.   Foto: Arbeiderpartiet

 

- Fantastisk nyhet

NTNU er svært fornøyd med den vendinga saken nå har tatt.

- En fantastisk god nyhet, sier Frank Arntsen, NTNUs økonomi- og eiendomsdirektør.

Arntsen peker på at de selvforvaltende institusjonene har vist at ei overføring av eiendommer til Statsbygg ville blitt både dyrere og dårligere. Han mener dette igjen ville ført til betydelige konsekvenser for utførelsen av samfunnsoppdraget, som handler om å levere fremragende utdanning og forskning.

Videre viser han til at infrastruktur er et strategisk virkemiddel for universitetene. Den utvikles og tilpasses i takt med de kravene og bestillingene samfunnet har til dem. Selvforvaltning av eiendom betyr at de har fleksibilitet til å kunne endre bygningsmassen raskt når nye studieplasser, vitenskapelig utstyr eller forskningssentre tildeles, poengterer han.

- Jeg er derfor skikkelig glad og lettet for at regjeringa nå velger å lytte til oss som har skoen på, og skrinlegger forslaget, sier han.

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen ved NTNU er glad og lettet over å ha blitt hørt.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen ved NTNU er glad og lettet over å ha blitt hørt.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

- Viktig for studentene

Åste Solheim Hagerup, leder av Studenttinget, er også svært glad for at forslaget om Statsbygg-overdragelse aldri blir noe av.

- Det skulle egentlig bare mangle, når en samlet sektor har kommet med så tydelige signaler. Jeg er fornøyd med at regjeringa velger å lytte på en sektor som er så tydelig, sier hun til UA.

En rekke av landets studentledere skrev et innlegg der de argumenterte for at universitetene må få forvalte egne bygg.

- Dette har vært så viktig for oss. Det gir oss mulighet til å ha medvirkning og komme tett på utforming av nye studentlokaler. Dette er veldig sentralt for vår studenthverdag og da er det viktig at vi har påvirkning på egne areal. Så langt har det fungert godt for oss og da bør vi fortsette slik, sier Hagerup.

Åste Solheim Hagerup, leder av Studenttinget ved NTNU, sier dette har vært en svært viktig sak for studentene.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Åste Solheim Hagerup, leder av Studenttinget ved NTNU, sier dette har vært en svært viktig sak for studentene.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Også Forskerforbundet og NTL fikk en god start på dagen i dag.

- Dette er virkelig en seier for fornuften. Denne saken, og saken om tilknytningsform, viser at samarbeid og motstand virker, skriver Thomas Ferstad, nestleder i NTL ved NTNU, i UAs kommentarfelt.

Fornøyd: Thomas Ferstad er nestleder i NTL ved NTNU. 
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Fornøyd: Thomas Ferstad er nestleder i NTL ved NTNU.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

 

- God dag for universitetsdemokratiet

Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet sier:

- Regjeringen har tatt en klok og viktig avgjørelse, som betyr mye for universitetenes handlingsrom. Dette er en god dag for universitetsdemokratiet, sier hun.

Ros gir hun også til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for at han nå legger saken død.

- Med denne avgjørelsen sikrer han universitetene større forutsigbarhet i den usikre tiden foran oss, og fortsatt autonomi på lang sikt, sier Lind i ei pressemelding.

Fornøyd: Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Fornøyd: Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Frank Arntsen, NTNUs økonomi- og eiendomsdirektør, mener det har vært helt avgjørende at alle som hadde felles interesser, samlet kreftene for en felles innsats mot det de mente var et dårlig forslag, og en lite korrekt områdegjennomgang for sektoren.

- Jeg vil gi alle som bidro, spesielt studenter og tillitsvalgte ros og sin del av æren for at denne saken nå endte slik vi hele tida har håpet, sier han til Universitetsavisa.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Helseinnovatører får dansk forsterkning

Nå blir Universitetet i København med i Helseinnovatørskolen, sammen med NTNU, Karolinska og UiO.

Svensk universitet sier opp 180 ansatte

Det svenske universitetet Chalmers sier opp 180 ansatte på grunn av store pensjonskostnader.

Sykepleierutdanningen i Gjøvik får ingen nye studieplasser

Årsaken er at Sykehuset Innlandet ikke hadde kapasitet til flere praksisplasser.

Gratis parkering ved NTNU

Fra 15. juni kan ansatte ved NTNU i Trondheim parkere gratis.