Regjeringa med 70 mill til 7 universitet og høgskular

Pengane er øyremerka nye og studentaktive måtar til å undervise og vurdere studentane.
Henrik Asheim. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Henrik Asheim.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

– Dette er ein viktig del av regjeringas satsing på høgare kvalitet i utdanningane, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim i ei pressemelding.

I alt 14 prosjekt får inntil fem millionar kroner kvar i støtte til å utvikla nyskapande undervisnings- og vurderingspraksis. Det er Universitetet i Bergen (seks prosjekt), Universitetet i Oslo (to prosjekt), NTNU (to prosjekt) og eit prosjekt ved UiT – Noregs arktiske universitet, Universitetet i Agder, Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet og VID vitskaplege høgskole som får støtte. Det kom inn 86 søknadar frå høgare utdanningsinstitusjonar over heile landet.

– Prosjekta som får støtte skal gi betre læring for studentar som mellom anna tar  juss, medisin, lærarutdanning, ingeniør og helsefag. Fleire av prosjekta har utvikling av tverrfaglege utdanningsprogram og digitale moglegheiter som viktige element. Målet er at arbeidet som skjer i prosjekta skal kome alle studentar til gode, seier Asheim.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Oppfordrer til hjemmeeksamen

NTNU har oppfordret alle fagmiljøene til å endre eksamensform til hjemmeeksamen der det er mulig.

Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen

Professor Øyvind Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen for behandlingen han ble utsatt for i forbindelse med IHS-striden.

Mener forholdet mellom NTNU og Sintef gnisser

NTNU og Sintef konkurrerer om de samme oppdragene, prosjektene og forskningsmidlene, advarer direktør Magnus Langseth i SFI Casa ved NTNU.

NTNU vs Eikrem:

NTNU engasjerte to advokatbyråer

NTNU har benyttet seg av to ulike advokatbyråer i forbindelse med prosessen mot Øyvind Eikrem.