Vil redde leksikon i nød

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø vil ha samtlige syv universiteter i Norge med på å overta driften av Store Norske Leksikon. SNL er i krise etter at Kunnskapsforlaget legger ned driften av det fra 1. juli.

Rektorene skal diskutere Aarbakkes forslag på rektormøtet i mai. I følge Morgenbladet stiller samtlige syv seg åpne for forslaget, men som vanlig er det penger det står på. Alle sier at forslaget er interessant, og plasserer det i kategorien samfunnsoppdrag, men understreker at et slikt løft vil kreve finansiering ut over dagens rammer.

Kulturminister Anniken Huitfeldt har sagt kategorisk nei til å ta over ansvaret for SNL, noe hun har fått mye pepper for fra kulturhold.. Statsråden har blant annet sagt at det ikke er en statlig oppgave å ivareta et prosjekt som ikke er kommersielt bæredyktig.

Morgenbladet skriver i dag at Aarbakkes plan er at Kunnskapsdepartementet og universitetene sammen går inn og sørger for videre drift av det nedleggingstruede leksikonet. Departementet dekker 60 prosent av utgiftene, mens universitetene selv, og mulige annonseinntekter, dekker de resterende 40. Pengene tas fra de eksisterende universitetsmidlene.

– Det dreier seg tross alt ikke om de helt store summene – det er snakk om 35 millioner kroner over fire år for å drifte SNL. Vår modell vil gjøre det håndterlig for alle involverte, sier Aarbakke.

UiTs førsteønske skal være at SNL blir en offentlig stiftelse der hele Universitets- og høyskolesektoren, alternativt bare universitetene, overtar driften i fellesskap. Alternativt inviterer UiT Kunnskapsdepartementet til å legge driften av SNL til Tromsø. Da vil UiT få et nasjonalt ansvar for å drive og utvikle SNL. Tromsø blir leksikonhovedstaden.

– SNL representerer sentrale verdier i vårt overordnede samfunnsoppdrag. Gjennom å overta driften av leksikonet kan vi oppfylle kravene til kunnskapsformidling, og bidra til å bevare norsk som fagspråk og opprettholde det allmenne kunnskapsnivået i samfunnet, sier UiTs rektor.

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo deler Aarbakkes tanker langt på vei.

-Et kvalitetssikret leksikon er viktig for vår nasjonale identitet. Vi burde ha råd til det, sier Ottersen.

Redningsforsøk. Rektor Jarle Aarbakke ved UiT stiller seg i spissen for et redningsforsøk for nedleggingstruede SNL.
(Foto: Kallestad, Gorm)

Redningsforsøk. Rektor Jarle Aarbakke ved UiT stiller seg i spissen for et redningsforsøk for nedleggingstruede SNL. Foto: Kallestad, Gorm

Relaterte artikler

Exit opplysningstida?

Den store franske encyklopedi var opplysningstidas store prosjekt. Før helga konstaterte kulturminister Anniken Hiutfeldt at det er helt uaktuelt for staten å betale ei krone for å drifte Store Norske leksikon, som dermed blir nedlagt. Norge mister sin nasjonale encyklopedi. Betyr det at opplysningstida er over for vår del?

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Gripsrud svarer Tvedt

Terje Tvedt er ikke beskyldt for verken forskningsjuks eller forskningstyveri, skriver Jostein Gripsrud.

Gripsrud ødelegger den offentlige samtalen

Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

UiO søker ny direktør:

Utvider søknadsfristen i jakten på «riktig person»

Å finne Gunn-Elin Aa. Bjørneboes etterfølger som Universitetet i Oslos universitetsdirektør tar lenger tid enn forventet.

Student går til sak mot Universitetet i Tromsø etter utestengelse fra studiet

Merknader i politiattesten gjør at studenten i mai i år ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie ved Universitetet i Tromsø.