NTNU i Kina:

Fremhevet felles trekk

SHANGHAI - Vår historie har fellestrekk, og vi har felles interesser, sa president Zhang Jie ved Shanghai Jiao Tong University da han signerte den første av to samarbeidsavtaler med NTNU.

- Denne avtalen er en milepæl, var NTNU-rektor Torbjørn Digernes’ sluttsats idet han skrudde toppen av sin penn før signering.

To avtaler for etablering av såkalte JSF – Joint Research Center – ble signert onsdag morgen, lokal tid i Shanghai. De første skrittene ble tatt av blant andre professor Arne Bredesen i 2004, som fikk i stand møter med en rekke universiteter med sikte på å innlede samarbeid med noen av dem.

– Jao Tong er en perfekt samarbeidspartner for oss, fastslo en begeistret Arne Bredesen like etter at de to universitetslederne hadde signert hvert sitt avtaleeksemplar.

Den første avtalen gjelder Sustainable Energy, hvor Bredesen er direktør for det respektive satsingsområdet. Den andre avtalen gjelder ”Materials Science and Technology,” hvor professor Hans Jørgen Roven er ledende på lettmetaller.Felles struktur

SJTU, som er akronymet for Jiao Tong, ble etablert som ”Nan Yang College” i 1896. Siden har skipsbygging og det maritime generelt vært dominerende forskningsfelt. Flere fagområder har kommet til, ikke minst medisin, men tyngden har ligget innen teknologifag med vekt på det maritime. I det siste har man åpnet opp for energi og miljø.

Denne utviklingen har klare fellestrekk med NTNU.

- Internt ved universitetet har de samlet forskningen på energi innen en felles organisatorisk paraply. Dette er mye slik vi gjør det. Disse likhetene gjør det lettere, og mer interessant, å samarbeide med SJTU, fastslår Bredesen.

Interessante muligheter

Roven har vært gjesteprofessor ved SJTU siden 2007, og han deler Bredesens perspektiv.

– Det fins paralleller i struktur som åpner interessante muligheter, sier Roven.

Forskningsminister Tora Aaslands statssekretær Kyrre Lekve minnet forsamlingen om statsrådens besøk i november 2008, da en overordnet samarbeidsavtale mellom Norge og Kina ble inngått for naturvitenskap og teknologi.

– Den gang sa vi at vi måtte få til en oppfølging på områdene energi og materialer. Derfor er det spesielt tilfredsstillende å sitte her i dag, sa Lekve.

Full av lovord

Begge avtaletekstene viser til globale miljøproblemer, energiforbruk og -behov.

I JSF-avtalen på Energi vises det til at Kina er verdens største energikonsument, selv om forbruket per innbygger fremdeles er lavt. Gigantnasjonen har lovet å redusere CO2-utslippene med 40-45 prosent innen 2020, sammenliknet med 2005-nivået. Om dette skal være mulig, kreves en svimlende utvikling av ny teknologi, samt evne til å gjennomføre tiltakene i praksis.

De to professorene Bredesen og Roven er full av lovord over kinesernes gjennomføringsevne – og over deres kompetanse. – Det er folk er som er utrolig smarte og som har ideer til nye teknologiske løsninger som ikke likner noe vi har sett, sier Roven.Elsk ditt moderland

Det meste har voldsomme dimensjoner i dagens Kina. Avtalen ble signert på en campus som er Kinas, og dermed antakelig verdens – største. Roven forteller at han gikk rundt den en gang. Spaserturen tok tre timer. Her bor 38 000 studenter.

Forskningsområdet energi og miljø ved SJTU sysselsetter alene 150 professorer og 2500 studenter, hvorav 500 er på ph.d-nivå.

”When you drink water, never shall you forget its source: Love your motherland and bring honor to your alma mater.”

Slik lyder SJTUs motto. Henvisningen til patriotisme og nasjonale interesser er alltid til stede, og universitetene har en politisk utnevnt leder, ved siden av den akademiske lederen. At koplingen mellom teknologiutvikling og miljøproblemer er kommet så tydelig til uttrykk i avtaletekstene, tas som et positivt tegn i så måte. Her tar NTNU mål av seg å være en viktig samarbeidspartner.

Norden tungt inne

Ved siden av flere JSF-avtaler skal det signeres en rekke mindre forpliktende intensjonsavtaler – Memorandum of Understanding. Ved siden av kjerneområdene materialer og energi, er både medisin, samfunnsvitenskapene og bygg/arkitekt tungt inne.

De nordiske universitetene er stadig tyngre inne i Kina. Et fysisk uttrykk for dette, ble tydelig da Nordic Centre ved Fudan University i Shanghai innviet en ny, prangende bygning. Til stede ved åpningen var rektorer fra samtlige nasjoner i Norden. Fra Norge innledet NTNU-rektor Torbjørn Digernes og rektor Ole Petter Ottersen ved UiO.

Til handling. NTNU-rektor Torbjørn Digernes og president Zhang Jie ved Shanghai Jiao Tong University utvekslet samarbeidsavtaler i mai. Nå setter kjærkomne midler fart i samarbeidsprosjektene.
(Foto: Tore Oksholen)

Til handling. NTNU-rektor Torbjørn Digernes og president Zhang Jie ved Shanghai Jiao Tong University utvekslet samarbeidsavtaler i mai. Nå setter kjærkomne midler fart i samarbeidsprosjektene. Foto: Tore Oksholen

Det er folk her som er utrolig smarte og som har ideer til nye teknologiske løsninger som ikke likner noe vi har sett.

Hans Jørgen Roven, professor
(Foto: Tore Oksholen)

Foto: Tore Oksholen

Voldsomme dimensjoner. Dagens avtalesignering fant sted på en campus som er Kinas, og dermed antakelig verdens – største. Her modellen.
(Foto: Tore Oksholen)

Voldsomme dimensjoner. Dagens avtalesignering fant sted på en campus som er Kinas, og dermed antakelig verdens – største. Her modellen. Foto: Tore Oksholen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.