Statsbudsjettet 2011:

- Et håpløst forslag

Studentene er svært kritiske til regjeringens forslag om å spre studiestøtten flatt utover studieårets ti måneder. - Uhensiktsmessig og merkelig, mener Amund Aarvelta, leder av Studenttinget ved NTNU.

Studentene har ikke fått oppfylt ønsket om 11 måneders studiestøtte og er overrasket over Regjeringens forslag i statsbudsjett for 2011. Blant annet vil regjeringen spre Studiestøtten flatt utover årets ti måneder, i stedet for å gi mer ved semesterstart.

- Et håpløst forslag, mener Norsk Studentorganisasjon.

Også Studenttinget ved NTNU synes det er vanskelig å se hensikten ved forslaget:

- Det er merkelig at Regjeringen nå legger opp til en ordning som gjør det særlig vanskelig for førsteårsstudentene å takle de utgiftene man har ved semesterstart, sier Amund Aarvelta, leder av Studenttinget NTNU.

Studentorganisasjonene har i de siste årene kjempet for både 11 måneder med studiestøtte og økte satser. Regjeringen har derimot lite å tilby. I årets budsjett er studiestøtten kun indeksregulert. Dette betyr en økning på 178 kroner i måneden for den enkelte student.

Les mer: Skuffet over forslag til studiestøtte

- Dette er for dårlig. Vi har foreslått en opptrappingsplan for å nå målet om 11 måneders studiestøtte som vi håpet regjeringen ville følge opp, sier Anne Karine Nymoen, leder for NSO.

- Null vekst til forskning

Også Forskerforbundet er svært kritisk til Regjeringens forslag til statsbudsjett. På tross av mer penger til forskningsfondet og 60 millioner til fri prosjektstøtte, er forbundet skuffet over det de karakteriserer som "en tilnærmet nullvekst i forskningsinnsatsen".

– Forskning har trukket svarteper i forhold til regjeringens politiske plattform. Vi beklager at forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland ikke fikk utdelt bedre kort på hånden, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Les mer: Forskning trakk svarteper

Hodne etterlyser mer til basisfinansiering og frykter at de labre tallene vil gå ut over forskerrekrutteringen:

– Denne manglende styrking av budsjettene til universitetene og høgskolene vil kunne føre til at en vitenskapelig karriere blir mindre attraktiv, gjennom dårlige arbeids- og lønnsvilkår, sier Bjarne Hodne.

UiB: -Monner ikke

Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen er glad for forslaget om 80 nye studieplasser, men konstaterer at det ikke vil monne i forhold til yngrebølgen. Universitetet har allerede tatt opp 3000 flere studenter enn det universitetet har basisfinansiering for, og mangler i dag 200 millioner kroner for å fullfinansiere disse studentene. UiB hadde i år 4000 flere søkere enn det var plass til. Universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim får bare 435 av de 2200 nye studieplassene.

- Det er positivt at regjeringen foreslår nye studieplasser på landsbasis, men selv dette er relativt lite i forhold til de økende søkertallene i de kommende årene, sier UiB-rektoren til På Høyden.

LES MER: -Ambisjonsløst budsjett

Grønmo er glad for styrkingen av forskningsfondet og noe mer midler til frie prosjekter og vitenskapelig utstyr.

Lite handlingsrom

Handlingsromgruppen, som leverte sin rapport til regjeringen i vår, foreslo en rekke tiltak for å utvide universitetenes handlingsrom.

- Jeg konstaterer at få av disse forslagene er fulgt opp, og at handlingsrommet fortsatt vil være nokså begrenset med regjeringens forslag til statsbudsjett, sier Grønmo i en pressemelding

-Kunnskapsløst budsjett

NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter Abelia kaller budsjettet kunnskapsløst og mener Regjeringen ikke evner å møte fremtidens utfordringer.

Administrerende direktør Paul Chaffey mener dette statsbudsjettet kunne vært kunnskapsbudsjettet, og starten på en kraftfull prioritering av utdanning, forskning og innovasjon i offentlig sektor.

- Regjeringen leverer ikke, konstaterer Chaffey.

Abelia mener at Regjeringen ikke ser hvilke utfordringer norsk økonomi står overfor, der industriøkonomien skal omstilles til en global kunnskapsøkonomi.

- Dersom næringslivet skal få ta i nok kloke hoder, må det satses langt sterkere på kompetanse enn det regjeringen her legger opp til. Det hele er egentlig ganske trist, sier Chaffey, som mener det ikke er tilstrekkelig styrking av den næringsrettede og anvendte forskningen som bidrar til innovasjon.

UiO: - Ingen krafttak

– Forslaget til statsbudsjett for 2011 innebærer relativt sett null vekst til hele universitets- og høgskolesektoren, konstaterer prorektor ved Universitetet i Oslo Inga Bostad overfor Uniforum.

– Det er ingen synlige krafttak for forskning og forskningsbasert undervisning i dette budsjettforslaget. Rett nok får vi ikke redusert handlingsrommet vårt, men visjonene manglar, påpeker Bostad.

LES MER: -Eit steg i rett retning

Amund Aarvelta, leder Studenttinget ved NTNU
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Amund Aarvelta, leder Studenttinget ved NTNU Foto: Sølvi W. Normannsen

Svarteper. Statsbudsjettet betyr null vekst i midlene til forskning, mener Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Svarteper. Statsbudsjettet betyr null vekst i midlene til forskning, mener Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Håpløst. - Dette er for dårlig, mener Anne Karine Nymoen, leder for Norsk Studentorganisasjon.

Håpløst. - Dette er for dårlig, mener Anne Karine Nymoen, leder for Norsk Studentorganisasjon.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»