NTNU står for flest brudd på målloven

Over halvparten av alle klagene om brudd på eksamensforskriften i målloven gjelder NTNU. Kunnskapsdepartementet ber universitetet svare for hvordan det vil etterleve loven.

De siste to årene har Språkrådet fått klager på 25 brudd på eksamensforskriftene ved universitet og høgskoler. 14 av klagene gjelder NTNU alene, og det gjelder særlig Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Det er eksamensforskriften i paragraf 2 i målloven som gir rett til å velge målform. Når studentene melder seg til eksamen, velger de hvilken målform de ønsker å få eksamensoppgaven på.

- Instituttleders ansvar

- Selv om vi har etablert gode rutiner for studentenes valg av målform, har dessverre ikke dette vært tilstrekkelig for å sikre at studentene har fått eksamensoppgavene på ønsket målform. Dette er et ledelsesansvar – som i første rekke ligger hos instituttleder.

Det opplyser Anne Marie Snekvik, juridisk rådgiver ved Studieavdelingen. Hun medgir at det har vært flere runder på dette. Et oppslag i Under Dusken for to år siden bekrefter at dette er kjent stoff.LES MER: NTNU bryter målloven

Krever svar -igjen

Akkurat som i 2008,skrev Språkrådet også til NTNU i juni fjor. I brevet heter det at rådet ”ser svært alvorleg på at vi kvart semester dei siste åra har fått fleire klager på brot på eksamensforskriftene ved NTNU”.

Samtidig ble det at om bruddene fortsatte, ville saken bli oversendt Kunnskapsdepartementet. Etter nye klager nå i juni, sendte Språkrådet et fire sider langt brev til KD. Departementet ber nå NTNU redegjøre for hva som er gjort for å oppfylle kandidaters rett til eksamensoppgaver på ønsket målform.

Departementet får svar så snart studieavdelingen har fått tilbakemeldingene fra fakultetene, i følge Snekvik.

Nynorsk på bokmål

Studenten hvis klage lå til grunn for Språkrådets henvendelse i fjor, har også klaget på tre eksamener i år. En annen student har klaget på tre eksamener ved to institutt i juni.

En tredje klaget på språket ved en fysikkeksamen. Dårlig språk etter målloven er ikke klagegrunn, men Språkrådet mener det er grunn til å spørre seg om oppgaven i det hele tatt var på nynorsk. Kun spørreordet ”kva”er brukt, resten av den tre setninger lange teksten er konsekvent på bokmål. Studenten skrev brev til instituttet, som svarte tilbake uten å beklage språkfeilene. Svaret ble skrevet på bokmål. Det er også er et brudd på målloven som sier at offentlig ansatte skal svare i den målform innsenderen bruker.

Mørketall

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. Rådet understreker at det er en belastning for studenter å klage på lærestedet sitt i slike saker. Det mener tallet på brudd trolig er mye høyere, da ikke alle som er i sin rett til å klage faktisk gjør det.

På bakgrunn av klager fra studentene og henvendelser fra Språkrådet har Studieavdelingen hatt møter med dekanene ved NT og IVT-fakultetet. Begge fakultetene jobber med rutiner for å ansvarliggjøre instituttene.

Symptomer på svakhet

Språkrådet mener bruddene på målloven er symptomer på at det står for dårlig til med nynorskkompetansen –både innen høyere utdanning og i andre statsorganer.

Det understreker at KD har overordnet ansvar for at grunnopplæringen i norsk skole er god nok. Offentlig ansatte som har skriftlig arbeid som en viktig del av jobben må kunne bruke begge målformer. Rådet mener det er viktig at dette jobbes særskilt med i Forum for norskfaget som Utdanningsdirektoratet etablerte tidligere i år.

Opphavsmannen til nynorsk som skriftmål. Ivar Aasen fikk stipend fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem for å reise og granske det norske folkemålet. 160 år senere sliter DKNVS-slektningen NTNU med å skjøtte sitt språkpolitiske ansvar.

Opphavsmannen til nynorsk som skriftmål. Ivar Aasen fikk stipend fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem for å reise og granske det norske folkemålet. 160 år senere sliter DKNVS-slektningen NTNU med å skjøtte sitt språkpolitiske ansvar.

Brota på mållova ved NTNu er symptomatiske for situasjonen i høgare utdanning.

Språkrådet
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ny rapport: 9 av 10 masterstudenter får relevant jobb

Langt de fleste som tar masterutdanning har etter få år en jobb som krever kompetansen deres. Andelen som ikke hadde trengt master varierer mellom faggruppene. 

Studenters helsedata lå åpent tilgjengelig på NTNU-nett

En tabbe førte til at studenters helsedata lå åpent tilgjengelig på NTNUs intranett i to år før man oppdaget hva som hadde skjedd.

Stort engasjement for nybygget ved Studentersamfundet

Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld blir tre ferdige forslag avduket på huset.

Ytring:

Campus… men hva så?

«Også vi tapere må avslutte Campus-saken, f.eks. ved å gråte noen tårer over forsømte muligheter», skriver professor emeritus Arne b. Johansen i denne ytringen.