Budsjett 2012 - tallenes tale

- Som forventet, er økonomidirektør Frank Arntsens oppsummering i kortform.


- Vi fikk ikke penger til byggeprosjekter, med unntak av at det er satt av midler til at statsbygg kan planlegge Vitenskapsmuseets utbygging, utdyper han. Det dreier seg om “Kunnskapssenter Kalvskinnet, hvor Vitenskapsmuseet, Vitensenteret og Gunnerusbiblioteket skal samles under ett tak.

På den positive siden framhever han Fripro – fri prosjektstøtte, som løfter fram støtteverdig forskning uavhengig av fagområder og disipliner.

- Utover dette fikk NTNU som forventet, og aktivitetene vil fortsette i samme leie som i dag, sier Frank Arntsen.

Hovedtrekkene for sektoren er som følger

Budsjettøkning på 4,2 prosent, mens generell pris- og lønnskompensasjon 3,1 prosent. Man har altså fått en realøkning.

Det blir ingen nye studieplasser. Fjorårets 2200 plasser videreføres, og trappes opp over fire år.

Midler til SAK (Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) videreføres med 50 mill

Resultatbevilgning til utdanning øker med 219 millioner. Man får 1 000 nye studentboliger.Statsbudsjettet 2012 for NTNU

Ny bevilgning 2012: 3.514 millioner kroner. Økning fra 2011 til 2012: 213 mill.kr, hvilket utgjør 6,5 prosent. Men fjorårets totalbevilgning var for lav, noe som har tekniske årsaker: Såkalt periodiseringseffekt knyttet til EU-inntekter.

Når man har tatt høyde for det, innebærer 2012-budsjettet en realoppgang på 110 millioner kroner (3,3 prosent). Dette er som forventet i forhold til langtidsbudsjettet. Ved siden av periodiseringseffekten, skyldes økningen videreføring av studieplasser, samt økt uttelling for utdanning og forskning.

(Foto: Frida H. Gullestad)

Foto: Frida H. Gullestad

Vekst 2011-2012
Tall for Universitetssektoren: Først kommer institusjonen, så årets budsjett, deretter neste års, til slutt prosentvis endring.
  • NTNU: 3 300 833, 3 513 770, 6,5 prosent (reelt: 3,3 prosent)
  • UMB: 645 926, 679 281, 5,2 prosent
  • UiA: 851 430, 900 768, 5,8 prosent
  • UIB: 2 655 175, 2 587 483, -2,5 prosent
  • UIO: 4 297 838, 4 351 171, 1,2 prosent
  • UIS: 921 588, 983 478, 6,7 prosent
  • UITø: 1 810 460, 1 881 133, 3,9 prosent
  • SNITT: 14 483 250, 14 897 084, 2,9 prosent
Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU
(Foto: Arne Asphjell/NTNU Info)

Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Foto: Arne Asphjell/NTNU Info

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Eg har ikkje data som hobby

«Ikkje no lenger. Eg hadde det  ein gong, for omlag førti år sidan,» skriv Lars Lundheim, som minner om at det er noko som heiter omstillingskostnader.

Kina med krass kritikk av norsk forskningsstrategi for Svalbard

Kina retter sterk kritikk mot at norske myndigheter begrenser forskningsaktiviteten på Svalbard.

Bekymring for støy og ferdsel i byggeperioden

Merete Kvidal varslet tøffe krav til entreprenørene slik at det skal bli mulig å overleve på Gløshaugen under byggeperioden.

Innbruddsyv brøt opp denne døren på jakt etter verdisaker

NTNU Vakt og service bekrefter at det har vært et innbrudd i Hovedbygget.