Tar til motmæle:

- Lokalt språk er gull verdt

- Det gir en enorm gevinst å beherske litt kinesisk. Livet blir tristere for studenter og forskere i Kina uten kunnskap om språk og kultur.

Gard Hopsdal Hansen er forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Tidligere har han forsket på eksport av norsk laks til Kina, og på møtet mellom kinesisk og norsk næringsliv innen maritim industri. Han har hatt flere korte og to lange opphold i Kina på til sammen to år.

Bør satse

Han forstår ikke hvorfor NTNU nå ønsker å legge ned et emne som Kinesisk kulturkunnskap, og argumenterer heller for ei videre satsing. Han har stor tro på at til og med et lite kurs, eller et halvt semester med kinesisk, vil være svært nyttig for studenter som ønsker å orientere seg mot Kina.

I en tynn tråd

I forrige uke fortalte UA at HF-fakultetet planlegger å legge ned Japansk 1 og 2, og studietilbudet i Kinesisk kulturkunnskap. Sivilingeniørstudentene kan ta disse tre emnene som komplementære emner, og andre studenter velger dem som perspektivemner. Språkopplæringa i japansk har pågått over flere år, og har flere søkere enn antall plasser. Kinesisk kulturkunnskap er et nytt emne, og Institutt for moderne fremmespråk hadde planer om å utvikle dette videre og også tilby et emne i kinesisk språk. Det er budsjettkutt som gjør at disse tilbudene nå henger i en tynn tråd.

Ikke bra nok med engelsk

I NTNUs Internasjonale handlingsplan for 2011 - 2014 heter det at et samarbeid med Kina gjøres til en hovedprioritet. Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, uttalte til UA at opplæring i lokalt språk er et pluss, men ikke et must i Asia-samarbeidet.

- Vi bygger dette samarbeidet og relasjonen over en felles engelskspråklig plattform, var hennes kommentar til at HF-fakultetet trolig legger ned de tre emnene høsten 2012.

Gard Hopsdal Hansen mener at en felles engelskspråklig plattform ikke er bra nok. Kineserne er dårlig i engelsk, og kommunikasjonen er vanskelig.

- Å samarbeide i et forskningsprosjekt, handler også om å håndtere et liv utenfor lab-settingen. Å beherske noe kinesisk gjør livet i Kina mer interessant, man blir møtt med mer velvilje og sympati, sier han.

- Man blir også tatt mer på alvor, og unngår misforståelser, som det kan være mange av.

Mulighetenes land

Hansen understreker at forskere også bør dra til Kina selv om de ikke kan kinesisk, men gjentar at det vil være en kjempefordel både privat og faglig å ha noe kjennskap til språket.

- Kinesisk er et vanskelig språk, og min egen kinesisk-kunnskap er svært begrenset, men samtidig har man veldig mye igjen om man behersker litt.

Nå jobber han med offshore vind, og ser at det store markedet etter hvert blir Kina. Planene for vindkraft er voldsomme, og satsinga vil bli større enn vindkraftutbyggingene utenfor Storbritannia. Dermed åpner det seg store muligheter, også for norsk forskning og næringsliv.

Feil å legge ned

- Så hva blir ditt råd til NTNU-ledelsen, som nå vil legge ned Kinesisk kulturkunnskap?

- Det blir helt feil å gjøre det. Emnet burde heller vært bedre markedsført, og over 40 studenter i høst er jo langt flere enn på enkelte andre emner.

Hansen var sensor i forrige uke for studentene som hadde eksamen i Kinesisk kulturkunnskap. Før det hadde han aldri hørt om emnet, enda så involvert han har vært i forskning rettet mot Kina. Det kan bety at flere ikke har fått med seg at NTNU tilbyr et slikt emne, tror han.

- Kanskje er et språkfag veien å gå? Det kan være et emne som er rettet mot studenter og ansatte med forskningsinteresse i Kina, foreslår Gard Hopsdal Hansen.

Veritas

Det Norske Veritas er tungt inne i Kina, og har om lag 1000 ansatte der. Selskapet driver blant annet med sertifiseringsvirksomhet og klassifisering av skip på kinesiske verft.

Veritas-direktør Kjell Einar Eriksson sitter som ekstern representant i styret til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Han vil ikke blande seg inn i hvordan NTNU fatter beslutninger og hvilke studietilbud universitetet ønsker å legge ned, men forteller gjerne hvor fruktbart det er å beherske noe kinesisk.

- Lokalt språk og kulturforståelse er vesentlig i ethvert land for å lykkes. Kina blir stadig viktigere, og det å snakke noe kinesisk er en stor fordel for å forstå hva som skjer, sier direktøren.

Krystallklar melding

Studenttingets leder Per Martin Sandtrøen sier studentenes øverste organ sjelden legger seg opp i hvilke studietilbud NTNU skal ha, men denne gangen foreslås det å fjerne noen av de fagene Studenttinget spesifikt ønsker at det skal satses på. Studenttinget har tidligere vedtatt at NTNU må tilrettelegge for at studenter kan ta noe språkundervisning som del av sin grad. Og at det særlig bør satses på språk som snakkes i vekstøkonomier.

Sandtrøen har snakket med instittuttleder Ingvald Sivertsen, som er fortvilt over at Institutt for moderne fremmedspråk må legge ned de tre emnene fra høsten 2012. Han har også tatt kontakt med prorektor Berit Kjeldstad og dekanus Kathrine Skretting.

- NTNU-ledelsen har nå fått krystallklar beskjed fra oss studenter: Vi ønsker at NTNU skal tilby japansk og kinesisk. Hvis man nå legger ned Japansk 1 og 2 og Kinesisk kulturkunnskap, da blir jeg nesten litt matt, sier han.

- Alle vil satse på Kina...

Sandtrøens klare råd til NTNU-ledelsen er at den snarest bør gå i dialog med HF-fakultetet. Han stusser over at disse studietilbudene står i fare i en situasjon der Kina er utpekt som hovedprioritet i Internasjonal handlingsplan.

- Alle vil satse på Kina, alle tre ledd er positive. Da er det veldig synd hvis de ikke finner en løsning på dette, sier han.

Studenttingslederen setter også spørsmålstegn ved hvor mye fakultetet egentlig sparer på å legge ned de tre emnene. De gir alle 7, 5 studiepoeng og kun to faglærere er hyret inn som timelærere.

- Jeg har innstendig bedt fakultetsledelsen vise meg deres økonomiske analyser. Noen slike analyser har de dessverre ikke kunnet vise meg, og det framstår som uklart om fakultetet faktisk vil spare penger på dette, sier Sandtrøen.

Han foreslår at NTNU heller trapper opp, og tilbyr et emne i kinesisk språk, slik Instituttet for moderne fremmedspråk hadde planer om før kuttforslagene kom.

- Å tilby språkopplæring vil ha en sterk mobiliteseffekt. Å lære noe kinesisk ved NTNU først, vil trigge mange til senere å ta et opphold i Kina – nettopp slik Internasjonal handlingsplan ønsker, sier han.

- Og siden det også har vært en stor og økende interesse for japansk språk, så bør man heller finne andre steder å kutte, konkluderer Per Martin Sandtrøen.

- Helt feil å legge ned Kinesisk kulturkunnskap, sier forsker Gard Hopsdal Hansen. Han har forsket på Kina og oppholdt seg mye der.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

- Helt feil å legge ned Kinesisk kulturkunnskap, sier forsker Gard Hopsdal Hansen. Han har forsket på Kina og oppholdt seg mye der. Foto: Solveig Mikkelsen

NTNU-ledelsen har nå fått krystallklar beskjed fra oss studenter: Vi ønsker at NTNU skal tilby japansk og kinesisk. Hvis man til tross for dette legger ned emnene, da blir jeg nesten litt matt.

Per Martin Sandtrøen, leder i Studenttinget
- Alle vil satse på Kina, alle tre ledd er positive. Da er det veldig synd hvis de ikke finner en løsning på dette, sier Sti-leder Per Martin Sandtrøen.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

- Alle vil satse på Kina, alle tre ledd er positive. Da er det veldig synd hvis de ikke finner en løsning på dette, sier Sti-leder Per Martin Sandtrøen. Foto: Solveig Mikkelsen

Relaterte artikler

Satser på Asia:

NTNU dropper japansk og kinesisk

NTNU setter internasjonalisering i høysetet og har blikket vendt mot Asia. Likevel blir studietilbud i kinesisk og japansk trolig lagt ned høsten 2012.

Vil ikke berge japansk og kinesisk

- Opplæring i lokalt språk er selvfølgelig et pluss, men ikke et must i vårt Asia-samarbeid. Vi bygger dette samarbeidet og relasjonen over en felles engelskspråklig plattform, sier prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.