HF-kuttene:

- En uryddig prosess

- Det blir for snevert å legge ned fag fordi de har for få studenter. Alle peker på hverandre, og ingen tar ansvar for en helhetlig universitetspolitikk, sier instituttleder Jacques Koreman.

Da UA besøkte Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier for en måned siden, var instituttleder Koreman og de andre ansatte i kamphumør. De hadde utarbeidet en høringsuttalelse og argumenterte ivrig for at både Allmenn lingvistikk og Språklig kommunikasjon kan bidra til å styrke HFs økonomi, og derfor har livets rett.

Ble ikke hørt

Når vi nå snakker med Jacques Koreman på telefon noen dager før fakultetsstyret skal ta stilling til hvor det skal kuttes, høres han resignert og lei seg ut i stemmen. På fredag ble forslaget til vedtak kjent, hvor dekanus Kathrine Skretting fastholder at både Språklig kommunikasjon og Allmenn lingvistikk skal legges ned fra høsten 2013.

Argumentene fra de ansatte om å skaffe penger i kassa ved blant annet å opprette en betalingsbasert master i logopedi, betalingsbaserte kurs for lærere og et mastertilbud i Arbeidslivskommunikasjon og profesjonell praksis nådde ikke fram.

- Våre ansatte har gjort en veldig god jobb med å legge fram et motforslag som sparer inn like mye som forslaget fra dekanus. Dessuten står vi for en vesentlig del av ph.d.-produksjonen, og disse innektene forsvinner hvis vi blir lagt ned, sier han.

- Ingen akademisk dialog

Instituttleder og fonetiker Koreman har fortsatt et håp om at fakultetsstyret tar hensyn til de ansattes argumenter og berger studieprogrammene. Så langt synes han den demokratiske prosessen har vært uryddig, og sier han er fortvilt over at ledelsen ikke har diskutert forslagene i høringsuttalelsen med dem.

- Jeg forstår at fakultetet er i en vanskelig økonomisk situasjon. Men ledelsen har aldri hatt en ordentlig akademisk dialog med grasrota og det synes jeg er uakseptabelt.

- Folk er lei seg og fortvilte over at de faglige argumentene deres ikke blir hørt, forteller han.

Feil rekkefølge

Koreman mener det er uheldig at det nå er nedsatt det han kaller en gjenbrukskomite, der lederen allerede har foregrepet konklusjonen på torsdag og uttalt at de ansatte ved ISK kan undervise ved Nordistikk, Engelsk, og særlig ved Lærerutdanninga. Det har mange ansatte reagert på, sier han.

Utarming

Instituttlederen synes likevel det er hyggelig at andre studieprogram vil bruke deres kompetanse, og sier at de også tidligere har tilbydd denne. Problemet da var at andre studieprogram ikke greide å integrere ISKs tilbud i sine program.

Nå frykter han at språkmiljøet blir utarmet.

- Når folk flyttes hit og dit, blir forskningsmiljøet mindre og de mister identiteten og troverdigheten som lingvister og kommunikasjonsforskere. Ingen vil være opptatt av spesialkompetansen deres, tror han.

Pekeleken

Instituttleder Jacques Koreman har følgende hjertesukk til slutt:

- Alle peker på hverandre. HF peker på rektoratet, som peker på Tora Aasland, Aasland peker tilbake på NTNU som peker på HF. Ingen tar et overordnet ansvar. Vi kan ikke bare støtte oss på kortsiktige økonomiske argumenter, vi må spørre oss hva vi vil oppnå som universitet. NTNU skal også ha akademisk bærekraft, fastslår instituttstyrer Jacques Koreman..

Snur ryggen til. - Alle peker på andre, men ingen tar ansvar, sier Jacques Koreman.
(Foto: Tore Oksholen)

Snur ryggen til. - Alle peker på andre, men ingen tar ansvar, sier Jacques Koreman. Foto: Tore Oksholen

Vi kan ikke bare støtte oss på kortsiktige økonomiske argumenter, vi må spørre oss hva vi vil oppnå som universitet. NTNU skal også ha akademisk bærekraft

Instituttleder Jacques Koreman
Relaterte artikler

Kronikk om studieprogram

- Ta oss med på råd!

«Jeg ønsker at rektoratet gjennomfører en bred prosess i denne viktige saken der fagmiljøene får være med», skriver Tim Torvatn i denne kronikken, hvor han anfører gode grunner til at små studieprogram kan være verdt å beholde.

HF-kuttene:

Legger ned to studieretninger

Allmenn lingvistikk og Språklig kommunikasjon legges ned. Kraftige reaksjoner og innspill fra Rektor, gjør at Japansk og Kinesisk kulturkunnskap likevel ikke legges ned.

HF-kuttene:

Fattig i ånden

HF står i fare for å spare seg til fant. Ansatte ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier advarer mot at studietilbud legges ned.

"KreKoKri - Krakilsk!"

Kritikk må til for å forbedre det som ikke fungerer, mener instituttleder Jacques Koreman. Nå vil han blogge om sine erfaringer som leder ved NTNU.

HF-kuttene:

Skår i gleden

De er flinke studenter og veit hva de skal bli når de blir store. Det er bare ett skår i gleden: De har valgt studietilbud som er foreslått nedlagt.

Mangelfull undersøkelse

Mange ansatte ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier svarte ikke på Arbeidsmiljøundersøkelsen. Instituttet kritiserer måten spørreskjemaet ble utformet på.

Kan bli nye kutt ved HF

Det humanistiske fakultet går fortsatt med underskudd. Fire utlyste stillinger er trukket tilbake og ledelsen varsler en kritisk gjennomgang av fagtilbudet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.