Brøt likestillingsloven:

NTNU anker ikke

Likestillingsombudet mener NTNU brøt loven da de favoriserte kvinnelige professorer i fjorårets lokale lønnsoppgjør. Nå har NTNU bestemt seg for ikke å anke ombudets uttalelse.

- På mange måter er vi enige i hovedkonklusjonen til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi har vært klar over at den sterke føringa fra sentralt hold om at kvinner skal favoriseres, kunne komme i konflikt med likestillingsloven. Siden ombudet viser hvor umulig denne føringa er, og siden vi tolker uttalelsen slik at ombudet støtter vårt syn på denne bestemmelsen, så lar vi være å anke, sier personalsjef Arne Kr. Hestnes.

Liten vits å anke

Den bestemmelsen Hestnes sikter til, er Hovedtariffavtalens punkt 2.3.3. Tidligere har han uttalt til UA at denne sentrale føringa om å favorisere kvinner lønnsmessig er krevende i en organisasjon som i stor grad har lønnsmessig likestilling mellom kjønnene.

Personalsjefen tviler dessuten på om en anke til likestillings- og diskrimineringsnemnda ville ført fram eller blitt behandlet. Han viser til at nemnda har et begrenset handlingsrom når det gjelder å uttale seg om tariffavtaler.

- Vi tror ikke det kommer noe ut av en anke. Dessuten har en uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet ingen sanksjonsmuligheter, sier han.

Fikk ett trinn ekstra

Bakgrunnen for at professor Per Morten Schiefloe innklaget NTNU for Likestillingsombudet, var favoriseringa av kvinnelige professorer i fjorårets lokale lønnsoppgjøret. Kvinnelige vitenskapelig ansatte ble lønnsvinnere. Kvinnelige professorer plassert i lønnstrinnene 67-72 fikk to trinn mer, men de kvinnelige professorene på trinnene 73-92 fikk ett trinn mer. Mannlige professorer fikk bare ett trinn mer i lønnstrinnene 67-73.

- Svak argumentasjon

Det skinner klart igjennom at Hestnes er lite imponert over deler av ombudets uttalelse.

- Argumentasjonen er veldig svak. De hevder at det ikke er en sammenheng mellom rekruttering av kvinner og den lønna vi kan tilby dem. Det synes vi er fryktelig svakt, sier han.

Hestnes peker på at knappe tjue prosent av professorene ved NTNU er kvinner og at det er ei målsetting for universitetet å øke andelen. Han mener derfor det er et poeng å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere flere.

Vil ha klargjøring

Nå sender NTNU brev til LDO, hvor de ber om ei klargjøring. De ønsker å se hva slags dokumentasjon og empiri ombudet støtter seg på når de hevder at lønn ikke har betydning for yrkesvalg.

- Ombudet har foretatt en ytterst svak saksbehandling, slår personalsjefen fast.

Vil ikke love mer penger

- Kan mannlige professorer nå forvente ekstra penger i lommeboka ved høstens lokale oppgjør?

- Vi opplever ikke at vi har noe pålegg om å rette opp en marginal skjevhet. Vi må huske på at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er mindre enn ett lønnstrinn og vi kan ikke gi mindre enn ett trinn. Det er ikke uten videre slik at vi kan bruke et kronebeløp for å rette opp dette, sier Arne Kr. Hestnes.

- Det blir forhandlinger til høsten. Dette er ei minnelig ordning, så vi har uttalelsen fra LDO i bakhodet og tar den med oss inn i forhandlingene, sier han.NTNU anker ikke. Da kan det bli ny tautrekking ved høstens lokale lønnsoppgjør om hvorvidt skjevhetene fra det forrige oppgjøret skal rettes opp.
(Foto: Istockphoto)

NTNU anker ikke. Da kan det bli ny tautrekking ved høstens lokale lønnsoppgjør om hvorvidt skjevhetene fra det forrige oppgjøret skal rettes opp. Foto: Istockphoto

Ombudet har foretatt en ytterst svak saksbehandling

Personalsjef Arne Kr. Hestnes
Vi tror ikke det kommer noe ut av en anke. Dessuten har en uttalelse fra ombudet ingen sanksjonsmuligheter, sier personalsjef Arne Hestnes.
(Foto: Frida Holsten Gullestad)

Vi tror ikke det kommer noe ut av en anke. Dessuten har en uttalelse fra ombudet ingen sanksjonsmuligheter, sier personalsjef Arne Hestnes. Foto: Frida Holsten Gullestad

Professor Per Morten Schiefloe mente lønnsoppgjøret diskriminerte mannlige professorer og var den som innklaget saken til likestillingsombudet.
(Foto: Tore Oksholen)

Professor Per Morten Schiefloe mente lønnsoppgjøret diskriminerte mannlige professorer og var den som innklaget saken til likestillingsombudet. Foto: Tore Oksholen

Relaterte artikler

NTNU brøt likestillingsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at NTNU brøt likestillingsloven da de favoriserte kvinnelige professorer i det lokale lønnsoppgjøret.

- Tjener likestillinga

- Jeg har gjort likestillinga en tjeneste, sier professor Per Morten Schiefloe. Nå forventer han at NTNU retter opp skjevhetene fra forrige lønnsoppgjør.

NTNU i tenkeboksen

NTNU har foreløpig ikke avgjort om de skal anke likestillingsombudets konklusjon. Personalsjef Arne Kr. Hestnes har sansen for noen av argumentene fra ombudet, men ikke alle.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»