Åpner for å endre seniorpolitikken

NTNU vil ha en ny gjennomgang av seniorpolitikken. Men fortsatt er det uavklart om Arnulf Kolstad får saken sin opp til ny vurdering

- Det er tydelig at seniorpolitikk opptar folk, og det kan alltids stilles spørsmål om NTNUs retningslinjer er gode og tydelige nok. Det skjer endringer hele tiden, blant annet forventes det at folk skal stå lenger i arbeid. Dette gjør at tiden er moden for en gjennomgang, sier personalsjef Arne Kr. Hestnes.

Sammen med organisasjonsdirektør Ida Munkeby tar han nå initiativet til å sette ned ei gruppe som skal ta en gjennomgang av seniorpolitikken. I et leserbrev i UA varsler de at de vil «vurdere en mer tydelig og felles policy for emeriti.»

Kolstad ute i kulda

De har fulgt med på sommerens debatt i UA etter at det ble kjent at den profilerte professoren Arnulf Kolstad hadde fått avslag på sin søknad om emeritus-status. Dette resulterte i at 71-åringen ikke lenger får kontorplass ved sin gamle arbeidsplass, Institutt for psykologi. Han får heller ikke adgang til telefon, epost, bibliotekbasen og publiseringsdatabasen Cristin. Særlig falt det Kolstad tungt for brystet å miste sin innarbeidete epostadresse, som han mener gjør det vanskeligere for ham å publisere forskningsartikler.

- Seniorene er en viktig ressurs for NTNU, og dette vil vi ha som utgangspunkt for arbeidet i denne gruppa, understreker Munkeby.

Justere og oppdatere

Organisasjonsdirektøren og personalsjefen vil nå kontakte fagforeningene, og andre relevante fora, og involvere dem i dette arbeidet. De opplyser at det ble lagt ned et grundig arbeid da dagens seniorpolitikk ble utformet i 2010, så de ser ikke for seg de store endringene. Men en ny runde vil gi nye innspill og sette saken på dagsorden.

- Vi har mange eksempler ved NTNU på at seniorpolitikken fungerer godt. Vi er en stor organisasjon og da finnes det også eksempler på det motsatte. Nå skal vi sikre at vår policy er oppdatert og i tråd med endringene ved NTNU og i omgivelsene ellers, sier Munkeby.

Pinlig?

- Har håndteringa av Arnulf Kolstads avslag på søknaden om emeritus-status vært en pinlig sak for NTNU. Det er nesten komisk at en pensjonert professor nå har blitt student for å kunne bruke NTNUs epostadresse?

- Vi ønsker ikke å kommentere denne aktuelle saken. Ansvaret for den ligger hos fakultetet og instituttet, og er ikke på vårt bord. Det jeg kan si, er at seniorpolitikk er et viktig område og jeg forstår at det vekker interesse og engasjement. Det vi nå gir signaler om, er at vi skal se nærmere på selve reglementet, sier Munkeby.

Pensjonister og epost

I leserbrevet skriver Munkeby og Hestnes at saken med Arnulf Kolstad har «avdekket at det ikke er samsvar mellom IT-reglementets bestemmelse om at pensjonister ikke kan ha NTNU-epost, - og ønsket om tilrettelegging for mest mulige hensiktsmessige arbeidsforhold for emeriti. Dette misforholdet skal rettes opp.»

- IT-reglementet har en formulering som ikke er nyansert nok. Tolker man den bokstavelig, fører det til at epost-tilknytning slettes når man blir pensjonist, men det blir jo ikke riktig for dem som har emeritus-status, sier Hestnes.

Personalsjefens oppfatning er at jo mindre et gode et, jo lettere skal det være å innvilge.

- Å innvilge NTNU-epost rent teknisk er en enkel sak, fastslår han.

Om dette innebærer at Arnulf Kolstad igjen kan få tilgang på sin innarbeidete epost-adresse vil ikke Hestnes og Munkeby kommentere. De fastholder at det er instituttet og dets fakultet som er gitt myndighet til å bestemme hvem som skal ha emeritus-status, og at de derfor ikke kan overprøve en slik delegert personalmyndighet. Dette er også begrunnelsen de gir når UA spør om de mener fakultetet bør vurdere Kolstads søknad på nytt.

- NTNU er seniorvennlig

- I kjølvannet av denne saken har kanskje noen fått et inntrykk av at NTNU har en seniorfiendtlig politikk?

- NTNU er en av de mest seniorvennlige arbeidsplassene du kan ha, og det er helt vanlig at professorer langt oppe i 80-årene både har kontorplass og er i full aktivitet hos oss. Nei, at vi er seniorfiendtlige, det er feil, sier Hestnes engasjert.

Organisasjonsdirektøren supplerer:

- Det er mange historier ved NTNU om seniorer som trives og har det bra, men det vil alltid være rom for forbedringer. Derfor ønsker vi nå en ny gjennomgang av seniorpolitikken, sier Ida Munkeby.

- NTNU har ingen seniorfiendtlig politikk, mener organisasjonsdirektør Ida Munkeby og personalsjef Arne Kr. Hestnes.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

- NTNU har ingen seniorfiendtlig politikk, mener organisasjonsdirektør Ida Munkeby og personalsjef Arne Kr. Hestnes. Foto: Solveig Mikkelsen

Kolstad fikk avslag
I juni fortalte UA at professor Arnulf Kolstad hadde fått avslag på søknaden sin om emeritus-status. Dermed mistet professoren adgangen til eget kontor, ntnu-epost og en rekke andre goder som mange pensjonerte professorer nyter godt av ved NTNU. Dette gjør det vanskeligere for ham å publisere forskningsartikler.
  • Beslutninga ble tatt av Psykologisk institutt og daværende SVT-dekan Jan Morten Dyrstad.
  • Dyrstad begrunnet avslaget slik: "- Her et det foretatt en avveining mellom tjenestemannens behov og tjenestens tarv."
  • Mange NTNU-ansatte reagerte på at en anerkjent og mangeårig professor fikk avslag på denne måten.
  • I dag har Arnulf Kolstad status som student siden dette gir ham NTNU-tilknytning.
Pensjonert professor Arnulf Kolstad: Søkte om emeritus-status, men fikk avslag av daværende dekan Jan Morten Dyrstad.
(Foto: Tore Oksholen)

Pensjonert professor Arnulf Kolstad: Søkte om emeritus-status, men fikk avslag av daværende dekan Jan Morten Dyrstad. Foto: Tore Oksholen

- En hårreisende sak, sa professor Knut Holtan Sørensen, som var opprørt over behandlinga av Kolstad.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

- En hårreisende sak, sa professor Knut Holtan Sørensen, som var opprørt over behandlinga av Kolstad. Foto: Solveig Mikkelsen

Relaterte artikler

Kolstad ut i kulda

En av NTNUs mest profilerte forskere får ikke benytte universitetets goder for professorer over 70 år. Professor Arnulf Kolstad har fått avslag på sin søknad om emeritus-status.

Opprørt på Kolstads vegne

NTNU-veteranene professor Knut Holtan Sørensen og pensjonert førsteamanuensis Rune Skarstein er opprørt over NTNUs behandling av kollega Arnulf Kolstad.

Legger saken død

Arnulf Kolstad får ikke saken sin opp til ny behandling. Psykologisk institutt og SVT fastholder sin beslutning om å nekte Kolstad emeritus-status.

Ser ikke behov for ny seniorpolitikk

Nye, detaljerte retningslinjer gir alle emeriti ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen full tilgang og fortsatt rett til å forske. Reglene ved NTNU åpner for stor grad av skjønn, men personalsjef Arne Hestnes ser ikke noe behov for endring.

Hva er det med Kolstad?

Den stridbare, nypensjonerte professor Arnulf Kolstad nektes enhver form for akademisk tilknytning til NTNU, og har søkt om opptak som student for å beholde en NTNU-epost. Hva er det ved fyren som gjør ham fortjent til en slik behandling?

Professoren som ble student

Etter 25 år som professor har Arnulf Kolstad blitt student igjen. UA var flue på veggen da han for første gang møtte sine nye forelesere og medstudenter.

Emeritus på egne veier

Professor emeritus Arne Espelund har akkurat sluppet sin tiende bok på eget forlag. Metallurgen går i sitt 84 år, og har fortsatt både ansattbevis, eget kontor, telefon, epost og it-hjelp ved NTNU.

- Ingen seniorfiendtlig personalpolitikk

"Sommerens debatt om forholdene for pensjonerte, vitenskapelig ansatte kan skape inntrykk av at NTNU har en personalpolitikk som er seniorfiendtlig, og at NTNU setter liten pris på innsatsen fra våre emeriti. Det er ikke tilfelle", skriver organisasjonsdirektør og personalsjef i dette innlegget.

Kolstad-saken løser seg

Tirsdag ettermiddag fikk Arnulf Kolstad en telefon fra instituttlederen ved Psykologisk institutt. Budskapet var ikke til å misforstå: Kolstad får nå de samme rettighetene som andre pensjonerte professorer.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.