Ny ledelse vil vurdere ny søknad fra Kolstad

Psykologisk Institutt vil vurdere Arnulf Kolstads sak en gang til, dersom den pensjonerte professoren sender ny søknad om å få beholde tilknytningen til NTNU.

- Dette er ingen god sak, sier instituttleder Magne Arve Flaten, som selv står bak beslutningen om å åpne for en ny vurdering. Bakgrunnen for kuvendingen er, i følge Flaten, at det kan være nye momenter i saken.

- Samtidig er det nå ny ledelse ved instituttet. Dermed mener jeg det er på sin plass å se på saken på nytt, og vi er villige til å vurdere en eventuell ny søknad fra Kolstad, sier instituttlederen.

Hovedpersonen selv var ikke klar over den nye omdreiningen i saken før UA kontaktet ham. Vurderingen av hva han vil gjøre, tar Kolstad når han har fått satt seg ordentlig inn i premissene.

Det var UA som før sommeren skrev at psykologiprofessoren, som er en av NTNUs mest profilerte forskere, ikke lenger fikk benytte universitetets goder for professorer over 70 år.

Kolstad må vurdere

Instituttleder Magne Ove Flaten har ikke selv vært i kontakt med Kolstad. På spørsmål om han vil oppfordre ham til å sende en ny søknad, svarer Flaten at det må psykologiprofessoren selv vurdere. Det er ikke aktuelt å ta fram den forrige søknaden, da dette formelt er en sak som er behandlet og avgjort.

- Dermed kan vi ikke kjøre omkamp på det. Kommer det derimot en ny søknad eller nye momenter, må en alltid kunne se på en sak på nytt, sier Flaten.

Tok inititativet selv

Da spørsmål rundt NTNUs seniorpolitikk ble diskutert i NTNUs styre denne uken, uttrykte flere styremedlemmer at saken hadde skadet universitetets omdømme. Helge Holden mente det burde gjøres aktive grep for å snu dette, ikke minst fordi inntrykket er at dette ikke er en sak som er representativ for NTNUs emeritus-politikk.

- Saken er en belastning for NTNU utad, slo Holden fast, og kom med en klar oppfordring om at universitetet hadde en kommunikasjonsoppgave å gjøre.

Instituttlederen sier han på selvstendig grunnlag har tatt initiativet til at saken kan vurderes på nytt. Han har ikke vært utsatt for påtrykk utenfra. Han sier andre får vurdere om saken har vært en belastning for instituttets omdømme.

- Ingen god sak

- Men omdømme er viktig, det er klart. Og dette er ingen god sak. Men det er vanskelig for meg å uttale meg om den har skadet instituttets anseelse.

- Hva synes du om at styret nå ber om klarere retningslinjer på dette feltet?

- Slike saker har en del prinsipielle sider, så det hilser jeg velkommen. Ved vårt institutt er vi enige i det som er sagt om at NTNU skal ha en raus og inkluderende seniorpolitikk.

Raushet viktig

Dekan Marit Reitan ved SVT-fakultetet sier at hun har fått informasjon om at lederen ved Psykologisk Institutt vil vurdere saken på nytt dersom det kommer en ny søknad fra Kolstad.

- Den informasjonen tar jeg til etterretning, sier Reitan.

På spørsmål om denne vendingen skyldes at det nå er ny ledelse både ved institutt og fakultet som ser på saken med nye øyne, svarer hun:

- Det er instituttleder på Psykologi som har gjort konkrete vurderinger om å se på saken på nytt, og det forholder jeg meg til.

Selvstendig grunnlag

- Da styret diskuterte seniorpolitikk denne uken, var enkelte styremedlemmer opptatt av at saken rundt Kolstad skader NTNUs omdømme. Har dere fått påtrykk om å gjøre nye vurderinger?

- Som sagt, dette er en beslutning som er gjort på selvstendig grunnlag ved instituttet. Mer enn det har ikke jeg å tilføye.

- Er du enig med dem som mener dette har vært en uheldig sak for universitetets omdømme?

- Jeg vil uttale meg generelt og si at det er viktig at NTNU framstår som en organisasjon som har en raus seniorpolitikk. Jeg støtter de generelle betraktningene rundt dette som er kommunisert på ulike nivå i organisasjonen de siste dagene.

Makten ligger lokalt

I et leserinnlegg i UA i dag understreker rektor Gunnar Bovim det han også har uttalt til UA tidligere i denne uka: Myndighet i slike saker ligger lokalt.

Han skriver at han i dag har fått informasjonen fra fakultetet om at en ny søknad fra Kolstad vil bli vurdert på nytt. "Jeg kommer også nå til å respektere den beslutningen som institutt og fakultet kommer til, nettopp fordi beslutningsmyndigheten i disse sakene er delegert dit", skriver Bovim.

Student. UA skrev tidligere denne uken om 71 år gamle professor emeritus Arnulf Kolstad, som måtte melde seg opp som student for å beholde tilknytning til NTNU.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Student. UA skrev tidligere denne uken om 71 år gamle professor emeritus Arnulf Kolstad, som måtte melde seg opp som student for å beholde tilknytning til NTNU. Foto: Solveig Mikkelsen

Relaterte artikler

Kolstad-saken løser seg

Tirsdag ettermiddag fikk Arnulf Kolstad en telefon fra instituttlederen ved Psykologisk institutt. Budskapet var ikke til å misforstå: Kolstad får nå de samme rettighetene som andre pensjonerte professorer.

Emeritus-politikken:

Myndighet må ligge lokalt

Arnulf Kolstad spør meg i et leserinnlegg om hvordan jeg generelt kan mene at pensjonerte professorer er en ressurs, men ikke han. Universitetsavisa har belyst ulike sider ved denne saken gjennom en artikkelserie på ettersommeren, og jeg finner det riktig å gi noen kommentarer.

Styret vil ha klarere linjer

Styret ved NTNU slår fast at den eldre garde av professor emeriti er en ressurs for NTNU. Nå vil det ha klare retningslinjer for hvordan denne gruppen skal behandles.

Professoren som ble student

Etter 25 år som professor har Arnulf Kolstad blitt student igjen. UA var flue på veggen da han for første gang møtte sine nye forelesere og medstudenter.

Hva er det med Kolstad?

Den stridbare, nypensjonerte professor Arnulf Kolstad nektes enhver form for akademisk tilknytning til NTNU, og har søkt om opptak som student for å beholde en NTNU-epost. Hva er det ved fyren som gjør ham fortjent til en slik behandling?

Legger saken død

Arnulf Kolstad får ikke saken sin opp til ny behandling. Psykologisk institutt og SVT fastholder sin beslutning om å nekte Kolstad emeritus-status.

Reviderer seniorpolitikken

NTNU vil ha en ny gjennomgang av seniorpolitikken. Men fortsatt er det uavklart om Arnulf Kolstad får saken sin opp til ny vurdering

Emeriti utestenges -en fordel for NTNU?

Professor emeritus er en pensjonert professor som fortsatt er faglig aktiv gjennom å publisere vitenskapelige publikasjoner eller deltar i faglige debatter. Mange har fortsatt kontorplass ved NTNU.

Emeritus på egne veier

Professor emeritus Arne Espelund har akkurat sluppet sin tiende bok på eget forlag. Metallurgen går i sitt 84 år, og har fortsatt både ansattbevis, eget kontor, telefon, epost og it-hjelp ved NTNU.

Ser ikke behov for ny seniorpolitikk

Nye, detaljerte retningslinjer gir alle emeriti ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen full tilgang og fortsatt rett til å forske. Reglene ved NTNU åpner for stor grad av skjønn, men personalsjef Arne Hestnes ser ikke noe behov for endring.

Kolstad ut i kulda

En av NTNUs mest profilerte forskere får ikke benytte universitetets goder for professorer over 70 år. Professor Arnulf Kolstad har fått avslag på sin søknad om emeritus-status.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.