Store forventninger til statsbudsjettet

NTNU-rektor Gunnar Bovim ønsker å satse på de aller beste forskerne, og håper han får regjeringen med seg.
Gunnar Bovim sier han regner med at Regjeringen ønsker å bruke det første statsbudsjettet til å vise at de mener alvor med ambisjonene om å utvikle høyere utdannings- og forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Gunnar Bovim sier han regner med at Regjeringen ønsker å bruke det første statsbudsjettet til å vise at de mener alvor med ambisjonene om å utvikle høyere utdannings- og forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Det er grunn til å ha store forventninger. Regjeringen har uttrykt tydelige ambisjoner å utvikle høyere utdannings- og forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, og jeg regner med at de ønsker å bruke det første statsbudsjettet til å vise at de mener alvor.

Det sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, til Universitetsavisa dagen før forslag til neste års statsbudsjett legges frem. Han håper at regjeringen vil satse mer på de beste.

Vil prioritere de beste

- NTNU mener det er riktig og viktig å satse mer på de beste. Da er det nødvendig å prioritere, og støtte opp under de fagmiljøene som har muligheter til å bli verdensledende. Hvis lekkasjene stemmer, vil regjeringen gå for en elitesatsing, som skal finansiere forskning i verdensklasse. Det støtter jeg.

Han mener signalene som er gitt så langt stemmer godt overens med strategien NTNU har lagt opp til de siste årene.

- Det er det samme grepet NTNU har gjort internt, gjennom tiltak som stjerneprogrammet. Det er også en slik støtte som har bidratt til å bygge opp Moser og Moser – og som nå har resultert i nobelpris. Det koster å bygge opp slike miljøer, men det er en investering som vil lønne seg på sikt, sier han.

Vil ha 500 boliger

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har også store forventninger til statsbudsjettet. Administrerende direktør Knut Solberg har lagt inn et ønske om 500 nye studentboliger til Trondheim neste år.

- Regjeringene gikk til valg på en kraftig økning av studentboliger, og at det skulle bevilges penger til 3000 boliger i året. Vi forventer at de holder dette. SiT har behov for cirka 500 boliger, for å få ferdig prosjektet vi er i gang med på Moholt. Vi har fått tilskudd til 40 til nå, men trenger ytterligere 500 for å få fullført dette, sier Solberg.

Ønsker mer støtte per bolig

SiT-direktøren ønsker også at satsene for overføringene økes.

- Statstilskuddet er i dag slik at vi får 300 000 kroner per bolig. Vi har en kostnadsramme på 800 000 per bolig, noe som betyr at støtten i dag utgjør i underkant av 40 prosent av totalsummen. Vi håper tilskuddet øker, slik at det dekker 50 prosent, sier Solberg.

- Vi håper at regelverket rundt kostnadsrammen blir mer fleksibelt. Bygger man i dag for 800 000, får man tilskudd. Bygger man for 801 000, får man ingenting. Tilskuddet bør kostnadstilpasses, sier Solberg.

Han støtter også studentene i sitt krav om studielån tilsvarende 1,5 G, og ønsker statlige overføringer til psykisk helse for studenter.

Krever effektivisering

Finansdepartementet ønsker ikke å gi noen kommentarer til UA om hvilken retning statsbudsjettet vil gå når det kommer til høyere utdanning.

Overfor Aftenposten er finansminister Siv Jensen imidlertid klar på at hun ønsker en effektivisering av offentlig sektor generelt, og at dette også skal gjelde universiteter. Avisen mener å ha kunnskap om at det vil bli aktuelt å pålegge etatene en produktivitetsvekst på mellom én og to prosent årlig.

Målet er å få en gevinst enten gjennom færre ansatte, eller ved å frigjøre midler. Det vil innebære at alle offentlige etater hvert år vil få bevilgningene redusert, samtidig som de skal utføre de samme oppgavene, skriver Aftenposten.

Samtidig skriver TV2.no at det foreligger planer for å bevilge en halv milliard kroner ekstra til digitalisering av offentlig sektor.

Mer til forskning

Samme dag som forslaget til statsbudsjettet legges frem, legges også regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning frem. Etter det TV 2 erfarer, ønsker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å bevilge 600 millioner kroner mer til forskning over de neste fire årene.

Målet skal være å få inn 500 nye forskere i løpet av perioden. Bovim er spent på meldingen som nå kommer.

- Det er første gang det legges fram en langtidsplan som både omfatter forskning og høyere utdanning. Fordelen med en samlet plan, er at hele systemet for forskning, høyere utdanning og innovasjon vil opptre i sammenheng og kunne observeres over tid. Dette kan bidra til at det blir enklere å se alle departementenes forskningsinvesteringer som en samlet offentlig ressurs, sier han til Universitetsavisa.

- Vi har også etablert fire tematiske satsingsområder; Energi, havromsvitenskap og -teknologi, helse, velferd og teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling. Dette er i stor grad sammenfallende med de nasjonale målene, og vi håper det nå kommer en kraftfull satsing fra Regjeringens side på disse områdene, legger han til.

Håper på midler til campus

Avslutningsvis håper rektoren at det også settes av midler til å utvikle NTNUs campus.

- Jeg håper også regjeringen følger opp med konkrete tiltak i form av en sterk nasjonal prioritering av bygg og forskningsinfrastruktur. For NTNU gjelder det helt konkret å kunne utvikle en campus som møter framtidas behov og er attraktiv for de beste forskerne internasjonalt, sier han.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.