Sterkt splittet styre vedtok fusjon

Styret ved NTNU vedtar fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. En samlet gruppe ansattrepresentanter mener fusjon er et strategisk feilgrep.
Bjarne Foss er blant styrerepresentantene som er mot fusjon.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Bjarne Foss er blant styrerepresentantene som er mot fusjon. Foto: Kristoffer Furberg

- Jeg skulle selvsagt helst hatt et samlet styre med meg. Samtidig har jeg respekt for at dette er en komplisert sak med ulike syn i organisasjonen. Vi oppnår ikke enstemmighet, men nå skal vi gjøre som best vi kan i arbeidet videre, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim til UA umiddelbart etter avstemningen.

Nyansert blant ansatte

Styreleder Richard Brandtzæg har erfaring med komplekse fusjonsprosesser.

- Det blir fusjon med et splittet styre, hvordan ser du på det utgangspunktet?

- Vi vet at vi har en administrasjon som er klar for den beslutningen som er tatt i dag. Den tar ansvar for integrasjoner og fusjoner. At det er spllittelse i styret, viser at dette er en kompleks sak, og en sak med mange spørsmålstegn der ingen eksakt nå kan si konsekvensene.

- De ansatte gikk samlet hardt i mot. Bjarne Foss karakteriserer fusjonsvedtaket som et strategisk feilgrep. Hva har du å si til det?

- Under de siste dagenes seminar på Oppdal har jeg hørt mange ansattes synspunkter. De har vært atskillig mer nyansert enn det som er kommet frem i styret i dag. Mange interne representanter har argumenterte meget sterkt for alternativ C.

Seks mot fem

Seks styrerepresentanter, eksterne pluss studentene, støttet forslaget om fusjon litt før klokken 17. 00 onsdag. Dermed ble ønske om sammenslåing vedtatt, mot de fem ansatte representantenes stemmer. I løpet av den to timer lange diskusjonen, tok de interne representantene ordet én etter én for å markere sin sterke motstand mot fusjon.

De fem ansattrepresentantene er Guro Busterud, Kristin Melum Eide, Bjarne Foss, Marit Grønning-Moe og Helge Holden.

- De interne kandidatene opererer i denne saken samlet. Ikke uten kvaler, sa Kristin Melum Eide, i det hun la fram et resonnement på vegne av de fem.

- Må unngå splittet styre

- Dette er en unik situasjon, fortsatte hun.

- NTNUs styre har muligheten til å vedta alternativ B eller C. Det vil imidlertid skje med knappest mulig flertall: 6 for – 5 mot. Vi mener at NTNU ikke kan gå inn i en fusjonsprosess med et styre som er splittet på midten. Et klart splittet styre er uheldig og kan gi handlingslammelse, jevnfør historikken i campus-saken, sa Melum Eide.

- Dette vil svekke autoriteten til vedtaket og komplisere oppfølgingsvedtak lenger nede i løypa. Det vil gi svært uheldige signaler innad på NTNU og eksternt.

A best

Kristin Melum Eide: - Styrets oppgave er å bidra til at NTNU realiserer sin vedtatte strategi: Kunnskap for en bedre verden – NTNU internasjonalt fremragende. Derfor mener vi NTNU løser sine utfordringer og ivaretar sitt samfunnsoppdrag best ved å velge alternativ A. En fusjon gir en uønsket regionaliseringseffekt, mens en samling av campus vil forsinkes som følge av en eventuell fusjon med HiST.

Det mest samlende alternativet er derfor A og deretter ha fullt fokus på å realisere strategien og campusplanen, mener de 5.

Bjarne Foss overtar ordet:

- Rektors vurdering av A er s ånn: Et av NTNUs store prosjekt – en samlet campus – kan få svakere fremdrift. B/C: En samling øker sannsynligheten for å få framdrift i arbeidet med å realisere samlet campus, mener rektor.

- Det motsatte er realiteten.

- Når det gjelder campusprosjektet vil en fusjon med HiST framtvinge en ny eller revidert KVU (konsekvenssutvalgsutredning), siden HiST behandles som en samarbeidspartner, på linje med Sintef og St.Olav, i den nåværende KVU. Dette vil forsinke nåværende planprosess (allerede sterkt forsinket) og sette realiseringen av en samlet campus i spill. Vi minner om KVU krav: Det prosjektutløsende behovet (erstatte Dragvolls arealer i og rundt Gløshaugen) skal kunne løses innen 10 år, avslutter Bjarne Foss på vegne av styrets 5 interne representanter.

Litt før klokken 17, etter to timer med debatt, gikk styret til avstemningen som blir historisk.

Gunnar Bovim lyttet nøye til styrerepresentantenes synspunkt under styremøtet.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Gunnar Bovim lyttet nøye til styrerepresentantenes synspunkt under styremøtet. Foto: Kristoffer Furberg

- De interne kandidatene opererer i denne saken samlet. Ikke uten kvaler, sier Kristin Melum Eide, i det hun legger fram et resonnement på vegne av de fem.
(Foto: Kristoffer Furberg)

- De interne kandidatene opererer i denne saken samlet. Ikke uten kvaler, sier Kristin Melum Eide, i det hun legger fram et resonnement på vegne av de fem. Foto: Kristoffer Furberg

NTNU-rektoren skulle helst hatt et samlet styre bak seg, men fikk gjennomslag for sitt innspill med minst mulig margin.
(Foto: Kristoffer Furberg)

NTNU-rektoren skulle helst hatt et samlet styre bak seg, men fikk gjennomslag for sitt innspill med minst mulig margin. Foto: Kristoffer Furberg

Nåværende styres viktigste møte i gang, og det ligger an til kampvotering.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Nåværende styres viktigste møte i gang, og det ligger an til kampvotering. Foto: Kristoffer Furberg

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»