KS1 anbefaler samling

Den såkalte Kvalitetssikringsrapport 1 offentligjøres fredag. Kunnskapsministeren avslørte konklusjonen under sitt besøk ved NTNU i dag tirsdag. Se videointervju her.

- En samlet campus er best, ikke minst samfunnsøkonomisk, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

- Rapportens analyser og konklusjoner vil bli grundig vurdert i regjeringen. Det vi kan si allerede nå er at også samfunnsøkonomisk sett er det store fordeler med hensyn til samlet campus, sier Isaksen til UA.

På spørsmål om alle hindringer fur samling nå er fjernet, svarer han at den politiske prosessen gjenstår, og ikke minst må de ulike variantene av campussamling veies opp mot hverandre.

Formelt sett står tocampusløsningen fremdeles et aktuelt alternativ. Men Isaksen levnet liten tvil om hva han ønsker.

Det åpne NTNU

Kunnskapsministeren understreket den nasjonale betydningen av hva som skjer ved NTNU i tida framover.

- NTNU er den kunnskapsinstitusjonen som er best på å åpne seg mot omvrerdenen. Det som skjer her er ikke bare av lokal og regional, men også av nasjonal betydning.

Fra KVU til KS1

Konsulentselskapet Rambøll overleverte sin Konseptvalgutredning til Kunnskapsdepartementet i slutten av januar i fjor. Anbefalingen var en samlet campus for NTNU i området rundt Gløshaugen.

Møreforsking og Metier fikk ansvaret for å kvalitetssikre KVU-en før Regjeringen tar stilling til hvilken campusløsning som er best for universitetet, byen og samfunnet.

Formålet med en slik kvalitetssikring er blant annet å se om innholdet i KVU-en er logisk konsistent, samt at behov, nytte og kostnader ved alternative løsninger er nok dokumentert. Det er dette spørsmålet at  Isaksen nå går langt i å bekrefte at svaret er ja.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.