Regjeringen innfører guttepoeng:

Nybø: - Samfunnets behov trumfer hensyn til lik konkurranse

- Samfunnets behov for rett kompetanse kan gå foran den enkeltes rett til å konkurrere på absolutt like vilkår, sier Iselin Nybø.

- I en ideell verden konkurrerer folk på like vilkår. Men vi er for å bruke ekstrapoeng for å balansere ut skjevfordelinger. Dette tjener også institusjonene på, mener Iselin Nybø.
- I en ideell verden konkurrerer folk på like vilkår. Men vi er for å bruke ekstrapoeng for å balansere ut skjevfordelinger. Dette tjener også institusjonene på, mener Iselin Nybø.
Publisert Sist oppdatert
De mannlige studentene som søker seg til psykologiutdanningen ved Universitetet i Oslo neste høst er blant dem som kan få gleden av noen ekstra poeng.
De mannlige studentene som søker seg til psykologiutdanningen ved Universitetet i Oslo neste høst er blant dem som kan få gleden av noen ekstra poeng.

(Saken er oppdatert med intervju med statsråd Iselin Nybø.)

Neste år kan mannlige søkere til psykologiutdanningen ved UiO og UiB og på barnevernspedagogutdanningen ved Oslomet få tilleggspoeng. Bakgrunnen er særlig skjev kjønnsfordeling ved disse studiene.

– Vi ser at studenter velger tradisjonelt når de skal velge studier, og det er et mål med bedre kjønnsbalanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

- Institusjonene tjener på det

Til Universitetsavisa medgir Nybø at det ligger noen dilemmaer bakt inn i spørsmålet om egne guttepoeng til kvinnedominerte fag som psykologi.

- I en ideell verden konkurrerer folk på like vilkår. Karakterer er en grei målestokk hvor man kan konkurrere på like vilkår. Men vi er for å bruke ekstrapoeng for å balansere ut skjevfordelinger. Dette tjener også institusjonene på, mener hun.

Det gjør også samfunnet. Det er et gode for landet at norske universiteter uteksaminerer tilstrekkelig mange psykologer av begge kjønn. Da må man gjøre et valg, understreker ministeren.

- Da er det slik at samfunnets behov for rett kompetanse kan gå foran den enkeltes rett til å konkurrere på absolutt like vilkår, slår Nybø fast.

- Vi har ikke snudd

Hun legger til at kandidatene som kommer gjennom nåløyet uansett holdet høyt nivå.

- Vi snakker her om veldig flinke gutter og veldig flinke jenter.

- Var du en forkjemper for at Regjeringen snudde i dette spørsmålet?

- Men vi har ikke snudd! Det vi har gjort er å forholde oss til Stortingets føring om tilleggspoeng hvis overvekten av det motsatte kjønn er for eksempel 80 prosent eller mer. Så har vi satt oss ned sammen med universitetene i Oslo og Bergen, som sliter særlig med gutteandelen, om hva vi kan gjøre innenfor den rammen. Da har vi landet på å gi UiO og UiB mulighet til å gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere under 22 år, som søker med førstegangsvitnemålet sitt, sier Nybø.

NTNU storforbruker av kjønnspoeng

- NTNU har valgt å foreløpig prøve ut andre tiltak enn guttepoeng for disse fagene?

- NTNU er blant de institusjonene som bruker kjønnspoeng i størst grad. Så har vi sagt at alle får forlenget sin bruk av ekstrapoeng i påvente av en helhetlig gjennomgang av regelverket for rangering.

- Kan det bli aktuelt å utvide bruken av guttepoeng?

- Dette får vi se på i bredt format. Nå er nylig loven endret, slik at ekstrapoeng ikke skal begrenses til jenter, sier statsråd Iselin Nybø.

Førstegangsvitnemål

Psykologutdanningene ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Bergen kan gi mannlige søkere under 22 år som søker med førstegangsvitnemål ett tilleggspoeng. Barnevernspedagogutdanningen ved Oslomet kan gi to tilleggspoeng til alle mannlige søkere.

Andelen menn som søker psykologstudiene ved UiO og UiB er spesielt lav blant dem som søker med førstegangsvitnemålet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Innenfor føringene

Begge universitetene har ønsket egne kvoter for mannlige søkere eller å kunne gi tilleggspoeng, men har tidligere fått avslag av Kunnskapsdepartementet.

– Ved å rette tiltaket inn mot unge menn som søker med resultatene fra førstegangsvitnemålet sitt, holder vi oss innenfor Stortingets føringer, sier Nybø.

For opptak til grunnutdanninger må alle læresteder søke Kunnskapsdepartementet for å få innføre kvoter og tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønnet.

NTNU ikke søkt

NTNU har foreløpig ikke søkt om å få gi tilleggspoeng til mannlige søkere, verken innenfor psykologi eller andre fag.

– Vi prøver med andre tiltak først, det ønsker også departementet at man skal gjøre. Blant annet skal vi arrangere en guttedag, der vi vil motivere gutter til å velge helsefag, sier Anne Borg, prorektor for utdanning, NTNU.

Borg sier det vil være aktuelt å søke om å gi tilleggspoeng til gutter innen flere studieretninger, dersom disse tiltakene ikke fører fram.

– Muligheten til å gi tilleggspoeng til gutter er en ganske ny ordning, og vi vil absolutt vurdere det, sier Borg.

Gjennomgang av regelverket

Kunnskapsdepartementet har også startet på en helhetlig gjennomgang av regelverket for rangering, noe som inkluderer alle kvoter og tilleggspoeng i systemet for opptak. Resultatet av en slik gjennomgang vil kunne få effekt ved opptak til studieåret 2020/2021.

I tillegg til studiene nevnt over er det fire andre studier som gir ekstrapoeng til mannlige søkere ved opptak:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gir to poeng til mannlige søkere til veterinærstudium og dyrepleiestudium.

Sykepleiestudiene ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og Universitetet i Agder (UiA) har også fått muligheten til å gi to poeng til mannlige søkere.

Powered by Labrador CMS