Fra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 50

Fra neste studieår kan man søke om lån til du er 50 år, uten at støttebeløpet reduseres. I dag er aldersgrensen 45 år.

Starter «Live Sessions» i Samfundet

Leik og Ole fant et lydstudio på Studentersamfundet som ingen brukte. Da fikk de en idé. Nå ønsker de å gi tilbake til kulturlivet i Trondheim gjennom Youtube.

7500 studenter på utveksling til utlandet i 2019

Ved NTNU dro hver femte student på utveksling i løpet av studiene. Nasjonalt tok flere studenter enn noen gang studieopphold i utlandet.

Nord universitet:

Her bidrar studentene med fengende musikk i lunsjen

Hver fredag møter ansatte, studenter og lokalbefolkning opp for å få med seg huskonserten på campus Levanger.

Utvalg vil fjerne kjønnspoeng i høyere utdanning

Et utvalg som har gått gjennom UH-loven foreslår en rekke endringer ved norske universiteter og høyskoler. Dette er blant annet slutt på kjønnspoeng, slutt på rektor som styreleder, ny alternativ karakterskala og to sensorer ved alle eksamener.

Jenteprosjektet Ada på bedriftsbesøk

150 kvinnelige førsteårsstudenter fra NTNU er i Oslo på bedriftsbesøk. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møtte gjengen.

Siste fra forsiden

Kva med studentanes rettar, Nord universitet?

Studentane ved Campus Nesna blir no utsett for eit tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjer studentane utrygge for både kvalitet og studiesituasjon.

Disse skal ha ansvar for norsk deltakelse i Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de mest sentrale aktørene som skal følge opp norsk deltakelse i Horisont Europa, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.

Lager norsk ordliste for elektrofag

Universitetslektor Herman Ranes vil ha norske ord og begreper i elektrofaget. Nå setter han i gang med å lage ordliste, og Språkrådet er med på laget.

Forslag om ny omstridt ledelsesmodell i akademia

Universitets- og høgskolelovutvalget foreslår krav om at de universitetene som i dag har valgt rektor, også skal ha ekstern styreleder. Rektor Svein Stølen mener dette er en svært dårlig modell for UiO.

Kvinner som velger realfag havner oftest i medisinske yrker

Kvinneandelen innen matematikk, naturfag og teknologiske fag har økt, men økningen har for det meste kommet innen medisin, biologi og geologi.

Vil bli nestleder i NSO

Cecilie Raustein var leder av Studenttinget ved NTNU i 2019. Nå engasjerer hun seg nasjonalt og vil bli nestleder i Norsk studentorganisasjon.

Disse studentene gjør livet surt for hackerne

De to masterstudentene ved NTNU er i gang med å utvikle en treningssimulator slik at ansatte i elkraftbransjen kan øve seg på å håndtere angrep fra hackere.

NTNU forbindes med kvalitet

At «NTNU» koples til «kvalitet» i Nokuts ferske spørreundersøkelse, gleder rektor Anne Borg. Men det er noe her som bekymrer henne.

Norske studenter er godt fornøyd med studiene sine

Norske studenter er stort sett fornøyd med studiehverdagen. Det er likevel stor variasjon i hvor mye tid heltidsstudenter bruker på studiet

Studiebarometeret:

NTNU er dårlige til å informere studentene om trakasseringsvarsling

Bare én av fem NTNU-studenter har fått informasjon om varslingssystemer for trakassering. Åste Hagerup, leder for Studenttinget, mener NTNU må ta grep og ikke bare vente på at «Metoo-knappen» skal komme.