Stort engasjement for nybygget ved Studentersamfundet

Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld blir tre ferdige forslag avduket på huset.

Hvordan skaffe orden i studentøkonomien

Skaff deg en jobb på si, enten noen kvelder i uken eller i helger.

- Alle som har et dokumentert behov har rett på tilrettelegging

Det er ikke alle som klarer å levere alle arbeidskrav eller møte opp i alle forelesninger. Det er heller ikke alle som klarer å ha en jobb ved siden av studiene, og med råd til å leve et noenlunde anstendig liv. Men det finnes hjelp å få, bare en spør.

Dette kan du be om dersom studietiden blir tyngre enn du hadde planlagt

Det er mange måter studiehverdagen kan tilrettelegges på, og det kan også være du har krav på ekstra penger fra Lånekassen.

Hver sjuende student følger ikke normert studieløp

Student Tor Inge Urke har hatt mange verv gjennom sin studietid. Dermed gikk det litt dårligere med studieprogresjonen.

Gøy uten promille:

- Viktig å tilby noe annet enn kun å møtes for en fest

De ferske SHoT-tallene viser en økning i studenter som ønsker seg flere rusfrie arrangementer. Casual Gaming er en av organisasjonene som jobber målrettet med å gi studentene et tilbud uten alkohol.

Siste fra forsiden

Stort engasjement for nybygget ved Studentersamfundet

Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld blir tre ferdige forslag avduket på huset.

Ytring:

Campus… men hva så?

«Også vi tapere må avslutte Campus-saken, f.eks. ved å gråte noen tårer over forsømte muligheter», skriver professor emeritus Arne b. Johansen i denne ytringen.

NTNU bevilger 7,5 millioner kroner til rassikring mot Nidelva

NTNU har bevilget 7,5 millioner kroner til å rassikre elva ved Studentersamfundet. Det utløser like mye penger fra kommunen.

Kristin Dæhli stiller til valg som nestleder i Forskerforbundet

Kristin Dæhli er gjerne bremsekloss når det er nødvendig for å passe på medlemmenes arbeidsvelferd og helse. Nå stiller hun til valg som nestleder i Forskerforbundet.

Kun seks av ti studenter fullfører en grad

I Norge er det en større del av befolkningen som begynner på høyere utdanning enn i OECD-landene. Men andelen som fullfører en grad, er mindre.

Praksis i høyere utdanning:

- Skal kommunene ta større ansvar trenger vi mer ressurser

Funnene i Nokuts rapport om praksis i høyere utdanning ble diskutert under et frokostmøte tirsdag. Mer ressurser til praksisstedene og flere tanker om hva praksis skal være var blant forslagene til bedre praksisopphold.

Fersk rapport fra Nokut

Studenter i praksis: - Lotteri og flaks

Studentene omtaler praksisutplasseringer som «tilfeldig, lotteri, flaks og hell.» Likevel ønsker de seg mer.

SHoT 2018:

Eksamensangst: Når alt avgjøres på én dag

Når nær halvparten av studentene har angst for skoleeksamen, kan løsningen være å redusere betydningen av den ene dagen, foreslår studentene Emilie Låstad og Karina Ness Helle.

SHoT 2018:

- Dette gjør vondt å høre

Selv om Trondheim holder stillingen som den beste studentbyen, gjør andelen som sliter psykisk sterkt inntrykk hos Velferdstingets leder.

– Ser ingen grunn til at vi ikke skal fortsette med «hookeforbud» neste fadderuke

LInjeforeningsleder håper arvtakeren fortsetter forbudet i 2019.

Trondheim Studenthage:

- Vi gjør sikkert mye feil her. Vi prøver og feiler

Mellom en parkeringsplass og noen boliger på Sorgenfri ligger rundt 750 kvadratmeter med hage - åpen for alle studenter.

Trener seg til bedre karakterer

Et felteksperiment utført av forskere på Norges Handelshøyskole og University of California, viser at trening forbedrer studenters akademiske prestasjoner.

Ytring:

Vi holder på å passere snarveien til en levende campus

«Gi oss rom, og studentene vil bidra til en levende campus,» skriver engasjerte studenter i denne ytringen.