NTNU bryter sensurfristloven

Sykepleierstudentene ved tredje året reagerer på at NTNU ikke gir dem eksamensresultatene i tide.

Studentutveksling:

Lei av å bruke tid på ukvalifiserte søkere

Fakultet for ingeniørvitenskap ønsker at NTNU tenker mer strategisk på hvilke universiteter de bør rekruttere utvekslingsstudenter fra.

Deler ut 18 millioner for bedre psykisk helse hos studenter

Disse får støtte til arbeid for bedre psykisk helse og forebygging av rusproblemer blant studentene.

Klagenemnd vil gå i dialog med klagande universitetet

Universiteta er kritiske til at klageinstansen Felles klagenemnd gir for mykje innsyn i sakene deira. Før jul inviterte nemnda til oppvaskmøte, og universiteta har no fått lovnad om ein ekstra, oppklarande runde i nokre saker.

Svært få studenter blir vurdert som uskikkede

– Man skal prøve alle andre virkemidler før en sak sendes til Skikkethetsnemnda, sier Kjersti Møller, sekretær for Skikkethetsnemnda ved NTNU.

Utdanningsgapet mellom kvinner og menn øker

Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå øker, og i mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.

Siste fra forsiden

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Mener Felles klagenemnd gir for kort utestengelse

Arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid og Felles klagenemnd er uenige om lengden på utestengelse i skikkethetssaker.

Stipendomleggingen:

- Jo mer vi får vite, desto mer skremt blir jeg

Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, reagerer på det som ligger i kunnskapsgrunnalget statsråd Iselin Nybø bruker til å forsvare stipendomleggingen.

Stipendomleggingen:

Ekspertgruppen gjorde ingen egne utredninger

- Vi gjorde ingen spesifikke utredninger, sier lederen av ekspertgruppen som utarbeidet rapporten Iselin Nybø bruker for å forsvare omleggingen i stipendordningen. - Det virker som om de har lett med lupe etter et eller annet de kan bruke, sier NSO-lederen.

Retten mener vedtaket er ugyldig:

Student ble utestengt for å ha satt liv i fare

Staten mente sykepleieren i videreutdanning satte pasienters liv og helse i fare. Han ble beskrevet som «uengasjert, arrogant, faglig svak og uten forståelse for kompleksiteten hos pasienter», men Oslo tingrett mener utestengelsesvedtaket er ugyldig.

Journalistutdanningen i Bodø legges IKKE ned

NTB sendte onsdag kveld ut en sak om at journalistutdanningen i Bodø legges ned. Det medfører ikke riktighet.

Frp-topp enig i at studentene sutrer

Studentene har ingen grunn til å klage på innstramminger i stipendordningen, mener utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp).

Nybø vil ha dialog:

- Norske studenter i utlandet skal ha det bra

Én av tre utenlandsstudenter (27 prosent) oppgir at de har alvorlige psykiske plager i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Dette er på samme nivå som studentene i Norge, men færre utenlandsstudenter oppgir å ha søkt hjelp.

Én av tre studenter lider av søvnproblemer

Andelen studenter med søvnproblemer har økt fra 22,6 prosent til 30,5 prosent de siste åtte årene. – Overraskende høy forekomst, vi trekker en parallell til at stadig flere sliter psykisk, sier søvnforsker og psykolog Børge Sivertsen.

Mannlige sykepleiere kan mer enn å bruke muskler

Svært få menn velger å studere sykepleie, og frafallet er større enn hos kvinnene. Med prosjektet «Ole» vil NTNU i Ålesund bidra til at flere menn trives på studiet og forblir i yrket.