KD står på sitt - mener ny konverteringsordning er fornuftig

Selv om en samlet UH-sektor støtter oppropet mot regjeringens forslag til ny konverteringsordning for studiestøtte står departementet på sitt. - Vi mener det er fornuftig at ordningen oppmuntrer til å fullføre en grad, sier statssekretær Rebekka Borsch.

Ny rapport:

- Korte opphold i utlandet må oppvurderes

- Jeg er veldig glad for Nybøs signaler her om at også utenlandsopphold under 3 måneder skal telle med, sa direktør Harald Nybølet i Diku.

Statsbudsjettet 2019:

UHR støtter studentene i stipendstriden

Studentene reagerte kraftig da regjeringen foreslo å endre konverteringsordningen for studiestøtten. Nå har studentene fått støtte av institusjonene.

Ny studentleder:

Psykososiale forhold og modernisert undervisning er hennes hjertesaker

I dag studerer hun nordisk språk og litteratur, fra før av har hun en bachelor i matematiske fag. - Jeg har ganske varierende interesser, sier den nyvalgte lederen for Studenttinget ved NTNU.

Statsbudsjettet 2019:

Norsk studentorganisasjon skuffet over Krf

Fredag presenterte Krf sitt alternative statsbudsjett for 2019. Norsk studentorganisasjon er skuffet over at forslagene til endring av konverteringsordningen for studiestøtte ikke foreslås fjernet i partiets alternative budsjett.

Studentvalget 2018:

Disse skal lede studenttinget ved NTNU det neste året

Torsdag ble medlemmene i arbeidsutvalget til NTNUs Studentting valgt.

Siste fra forsiden

Plan S:

Ny underskriftsaksjon krever konsekvensutredning

Forskere ved Prio har tatt initiativ til en underskriftsaksjon til støtte for en utredning av hvilke konsekvenser Plan S vil få. Aksjonen ble startet fredag ettermiddag.

Ytring:

NTNU i verden

«Grunnutfordringen for NTNU, som for enhver god kunnskapsinstitusjon, er å forstå hva kunnskap er» skriver professor emeritus Arne B Johansen i denne ytringen.

Forskningsrådets direktør:

- Plan S skal ikke på høring

- Selve Plan S er ikke ute på høring. Det er gjennomføringen av planen som vi nå vil gå aktivt ut og be om innspill på, sier John-Arne Røttingen.

Disse vil bli ny direktør ved UiO

Tolv personer har søkt stillingen som UiOs nye universitetsdirektør. Blant dem visedekan på MN-fakultetet Kristin Vinje.

NSO-lederen i harnisk:

Staten har spart mer på kutt i studiestøtten enn det koster å innføre en ekstra måned

En utregning gjort av Kunnskapsdepartementet viser at de har spart mer på å kutte i støtteordninger for studenter enn hva det koster å innføre elleve måneders studiestøtte.

Studentvalget 2018:

- Et godt valg, til tross for lav deltakelse

Kun 8,42 prosent av studentene stemte ved årets studentvalg ved NTNU. Det er nedgang på rundt 2,5 prosentpoeng fra fjoråret, men den sittende studentlederen mener likevel valget er gjort på godt grunnlag.

5.200 har signert underskriftskampanje

Mange av Norges største organisasjoner for elever og studenter samles om å protestere mot regjeringens forslag om stipendkutt for norske studenter.

Kurses i hvordan takle norsk vinter

SiT-kurset ment for utvekslingsstudenter tar for seg alt fra vær og bekledning til psykisk helse og søvn, med grøtservering til sist.

Ytring:

Om endring i låneordninga for studentar: - Vi er ikkje perfekte

«At regjeringa ser sitt snitt til å spare inn 256,4 millionar kroner på ei gruppe i samfunnet som lever under fattigdomsgrensa er skammeleg,» skriv sentralstyremedlem i NSO, Gjermund Kvernmo Langset, i denne ytringen.

- Muligheten studentene får her, er ganske enestående

Mens de fleste som starter ved NTNU går rett til teoritunge forelesninger og enda tyngre litteratur, starter alle arkitekturkullene med et praktisk prosjekt som skal forberede dem på arbeidslivet.

NTNU-studenter føler seg nedprioritert av St. Olavs

En gruppe medisinstudenter sendte i september en bekymringsmelding om NTNU-studenters ugunst ved ansettelse ved St. Olavs. - Vi ansetter de best kvalifiserte søkerne, svarer St. Olavs.

– Studentene antar at utveksling er vanskelig

Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget, Felipe Fawcett, mener norske studenter er hjemmekjære, og at det er opp til NTNU og få sine studenter på utveksling.

Kartlegging av studenters alkoholbruk:

- Jeg hadde ikke et alkoholproblem. Jeg hadde et problem jeg løste med alkohol

En kartlegging gjennomført av kompetansesenteret for rus i Midt-Norge viser at en av fire studenter i Trondheim drikker så mye alkohol at det går utover økonomien.