Disse sakene ønsker NSO å prioritere det neste året

Sentralstyret til Norsk studentorganisasjon har levert sin innstilling til handlingsplan før organisasjonens landsmøte i starten av april.

To NTNUere kjemper om ledervervet i NSO

Fem NTNU-studenter har meldt sitt kandidatur til ledelsen i Norsk studentorganisasjon. To av dem ønsker å bli studentenes nye leder.

Ønsker at studenter skal kunne ha to fastleger

Sentralstyret i Norsk studentorganisasjon tar til orde for at studenter skal kunne få to fastleger. - Prinsipielt problematisk, sier sentralstyrets mindretall.

Studentombudet mener NTNU er på kant med loven i flere studentsaker

NTNUs studentombud mener universitetet må få på plass rutiner for å forebygge og forhindre trakassering mellom studenter i studiesituasjoner, og sier at flere studenter melder om problemer som følge av lang saksbehandlingstid. NTNU lover bedring.

Seks studenter ønsker å sitte i NTNU-styret det neste året

Tre kvinner og tre menn ønsker å være studentenes stemme i NTNUs øverste organ.

Fotballtinget går inn for at trenerkurs gir studiepoeng

Et klart flertall ønsker å gjøre trenerutdanning mer attraktivt.

Siste fra forsiden

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.

Leder:

NTNU – en stresset organisasjon

En «havarikommisjon» og to faktainnhentingsgrupper har vært operative på ulikt hold ved NTNU denne vinteren. De er symptomer på en stresset organisasjon.

Nestlederen vil bli leder - lederen tar ikke gjenvalg

NSO-nestleder, og tidligere studentleder ved NTNU, Marte Øien stiller til valg som leder for studentorganisasjonen. Håkon Randgaard Mikalsen, som i dag sitter med ledervervet, tar ikke gjenvalg.

Statsråden og Skam-skuespilleren prøvde å få Rose-Linn til å bli lærer

Statsråd Iselin Nybø dro fredag på skolebesøk i jakt på potensielle nye lærere for de yngste. Hun fikk hjelp av lærerstudent og Skam-skuespiller Fredrik Vildgren i forsøket på å verve Rose-Linn Stenberg.

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab:

Har dyrket det «rene vennskap» i 100 år

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab feirer 100 årsjubileum i 2019. Hvordan ble de en av NTNUs største linjeforeninger?

PST advarer studenter mot utenlandsk etterretning

Norske studenter er blitt kontaktet av utenlandsk etterretning, opplyser PST, som advarer og informerer om faren.

Lykkes med internasjonalisering:

Fire av ti arkeologistudenter ved NTNU tar utveksling under bacheloren

Staten vil at minst 20 prosent av norske studenter skal på utveksling i løpet av studietiden innen 2020. NTNUs arkeologiprogram sender allerede dobbelt så mange til utlandet.