Akademisk filter stenger iranere ute

Det akademiske filteret som skal hindre kunnskapsoverføring av sensitiv teknologi til Iran, har effekt: Antall nye iranske phd-er ved NTNU har sunket fra 39 til 3.
35 iranske studenter fikk tilbud om studieplass på et av NTNUs masterprogram i år: Bare 9 møtte opp. Årsaken er at mange ikke fikk visum, i følge Internasjonal seksjon. (Iransk rakett, Nasr-1 GDW, i følge *wikipedia) 
        
            (Foto: GDW/UA)

35 iranske studenter fikk tilbud om studieplass på et av NTNUs masterprogram i år: Bare 9 møtte opp. Årsaken er at mange ikke fikk visum, i følge Internasjonal seksjon. (Iransk rakett, Nasr-1 GDW, i følge *wikipedia)  Foto: GDW/UA

I 2011 var det 49 nye masterstudenter fra Iran, og 36 året etter. I år er det 9. I samme tidsrom sank anhtall nye iranske phd-kontrakter fra 39 til 19 og 3 i 2013.

Dette er en ny trend, etter at antall iranske studenter ved NTNU mer enn fordoblet seg i løpet av en fireårsperiode fram til 2011.

Sender ut agenter

Årsaken til nedgangen skal være PSTs og UDs «akademiske filter» for å hindre kunnskapsoverføring til land med FN-sanksjoner mot seg, det vil si Iran og Nord-Korea.

PST har hatt en spesiell oppmerksomhet på iranske søkere de senere årene. Bakgrunnen er FNs nye sanksjoner mot landet, på grunnlag av det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) opplysninger om at landets er på vei mot å skaffe seg teknologien som skal til for å utvikle atomvåpen.

PST tror det prestestyrte landet sender ut agenter for å tilegne seg relevant kunnskap i europeiske land. Andre land har allerede strenge restriksjoner mot søkere fra Iran.

Stortingsmelding om eksportkontroll

Det akademiske filteret i Norge ble innført som en del av det eksisterende regelverket for eksportkontroll. I likhet med varer og andre tjenester, har Utenriksdepartementet utarbeidet lister over sensitive studier basert på informasjon fra lærestedene.

Årets stortingsmelding om eksportkontroll ligger i disse dager på bordet til Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Med bistand fra PST varsler Utenriksdepartementet tett oppfølging overfor universitetene. UD vil bidra med informasjon til aktuelle læresteder med sikte på større bevissthet om sensitive teknologiområder.

Det er en stadig økende bevissthet blant vestlige land om betydningen av uønsket teknologi- og kunnskapsoverføring. Det samarbeides stadig mer multilateralt omkring dette arbeidet. Det er et absolutt forbud mot eksport av varer og tjenester til Iran, som kan ha anvendelse for kjernefysisk teknologi. Dette gjelder også programvare. Det gjelder óg olje- og gassteknologi til bruk i Iran, i følge stortingsmeldingen.

Halvparten studerer ved NTNU eller UiO

Antallet iranske studenter i Norge har økt de senere årene. PST varsler om at trange økonomiske tider i andre europeiske land, kan medføre at flere iranske studenter søker seg til Norge. I følge statistikk fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, er det litt over 500 iranske studenter registrert som aktive studenter ved høyere læresteder. Vel halvparten studerer ved enten Universitetet i Oslo, eller NTNU. Brorparten studerer realfag. Det er litt flere kvinner enn menn.

Det er kun fire studenter fra Nord-Korea i landet.

Internasjonal seksjon forvalter internasjonale utvekslingsavtaler og søknader fra utenlandske studenter. Phd-kontrakter inngås ved fakultetene som er ansettelsesmyndighet. Internasjonal seksjon tar forbehold om at rapporteringen ikke er fullstendig.

Relaterte artikler

Disse fagfeltene alarmerer PST

PST får oversendt visumsøknadene fra iranske studenter og forskere hvis disse søker seg til problematiske fagområder ved universitetene. Lista over slike fagområder er lang.

Filter mot farlige studenter

Utenriksdepartementet (UD) arbeider i disse dager med en vær-varsomliste over kunnskap som ikke bør falle i gale hender. Men listen kan bli holdt hemmelig.

Mer kontroll med farlig kunnskap

Norske myndigheter vil ha bedre kontroll med potensielt farlig kunnskap. Lisensplikt for utenlandske studenter er uaktuelt, men Utenriksdepartementet vil ha rutiner for å identifisere det de kaller «reelle risikotilfeller».

PST vil ha filter for utenlandske studenter

NTNU gjennomgår eksplosiv vekst i søkertallene for studenter fra utlandet. Særlig sterk er søknaden fra Iran. PST er bekymret, og tar til orde for et eget filter som kan screene utenlandske studenter.

Tungt å høre hjemme på bekymringslisten

Det føles tungt å høre hjemme i landet som ligger øverst på bekymringslisten til atomenergibyrået, FNs sikkerhetsråd og Politiets Sikkerhetstjeneste. Men det aller tyngste er at folk i vest ikke skiller mellom landet Iran og det iranske folket.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Selvbetjent servering skal gi mat til flere

For å møte etterspørselen fra små campuser har Sit dratt igang selvbetjente matstasjoner. Nå ønsker de å utvide tilbudet slik at det blir mulig å kjøpe seg lunsj til alle døgnets tider.

Regjeringen vil la noen studenter få vende tilbake

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte, sa statasminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Nettbasert undervisning:

– Litt anarki i valg av digitale løsninger

Professor Rune Hjelsvold har sett på hvordan det egentlig går med den nettbaserte undervisningen på NTNU. – Underviserne bruker 28 ulike verktøy, det blir uoversiktlig, sier han.

Store forskjeller mellom fakulteter:

SU gir bokstavkarakterer til nesten alle studentene

NTNU har besluttet å endre 370 emner hvor det avlegges eksamen denne våren fra bokstavkarakter til enten bestått eller ikke bestått. Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) endrer de bare tre emner.