1 av 5 har alvorlige psykiske plager

Forverring i studentenes psykiske helse. Kvinner rammes dobbelt så ofte som menn.
 
    
      (Foto: Studentenes helse- og trivselsundersøkele 2014)

  Foto: Studentenes helse- og trivselsundersøkele 2014

I dag offentliggjøres resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2014. Mens tallene for ensomhet blant studenter stiger med ett prosentpoeng, er forverringen i studentenes psykiske helse større.

Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2010. Da svarte 14 prosent at de hadde alvorlige symptomer på psykiske plager. Nå svarer én av fem det samme.

7 prosentpoeng av de 19 prosentene som har symptomer på alvorlige psykiske helseplager, har også flere ulike symptomer.

Dobbel økning for kvinnene

Blant studerende kvinner er tallet mer dramatisk. 24 prosent rapporterer at de har alvorlige psykiske symptomplager mot 12 prosent av mannlige studenter. I 2010 var tallet for kvinner 17 prosent, og økningen i forekomsten av alvorlige symptomplager hos kvinner fra 2010 til 2014 er mer enn dobbelt så stor som hos menn.

Studien anslår at mellom 4 og 6 prosent av studentene med alvorlige og mange psykiske symptomplager, ikke har søkt om hjelp.

Studenter utsatt

- Undersøkelsen tyder på at det er dobbelt så mange studenter som sliter med psykiske plager i forhold til befolkningen generelt i samme alder, sier Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen og leder for helsetjenesten i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, i en pressmelding.

- Vi må gjøre mer for å bedre studentenes psykiske helse, sier konsernsjef Knut Solberg i Samskipnaden i Trondheim (SiT) i annen pressmelding.

Han viser til at SiT de siste årene har iverksatt en rekke forebyggende tiltak innen psykisk helse, men konstater at den psykiske helsen til studenten fortsatt svekkes.

Vil ha studentene lengre på campus

SiT varsler nå at de vil iverksette nye tiltak som blant annet skal gjøre det lettere å tilbringe mer tid på campus.

- Vi vil utvide helsetilbudet på campus og videreutvikle treningstilbudet slik at vi når flere studenter, sier velferdsdirektør Espen Munkvik i SiT.

Han viser til at studenter som er mye på campus har færre psykiske problemer, og at SiT derfor vil derfor tilrettelegge kafetilbudet slik at studentene kan være lengre på campus.

Nøkkelfunn om psykisk helse blant studentene:

 • 19 prosent av studentene rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager.
 • Forekomsten er dobbelt så høy blant studenter som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe.
 • Økningen er sterkest hos kvinner. I 2010 rapporterte 9 prosent av studerende menn og 17 prosent av kvinner om symptomer på alvorlige psykiske plager. I 2014 er tallet 12 og 24 prosent.
 • Kun om lag én av tre studenter med alvorlige psykiske symptomplager, har søkt hjelp det siste året. En tredjedel til har vurdert det. Tallene er tilsvarende i 2010.
 • Et konservativt estimat tilsier et udekket behandlingsbehov for psykiske plager blant 4 prosent av alle studenter.
 • Lav grad av stabilitet i personligheten er en sentral forklaringsvariabel for psykiske symptomplager. Andre viktige forklaringsfaktorer er negativt selv-/kroppsbilde, konsentrasjonsproblemer, lav studiemestring, sosial ensomhet og skadelig alkoholatferd.

Kilde: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2010 og -2014.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT)
 • Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel.
 • Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2010.
 • Datagrunnlaget for årets undersøkelse omfatter svar fra over 13 600 studenter tilknyttet 10 studentsamskipnader.
 • Undersøkelsen er gjort av TNS Gallup på bestilling fra Samskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim.
 
    
      (Foto: Studentenes helse- og trivselsundersøkele 2014)

  Foto: Studentenes helse- og trivselsundersøkele 2014

Tøft. Omlag 7 000 nye studenter ble immatrikultert ved NTNU i høst. Nå kommer tallene som viser at studenttilværelsen oppleves beinhard for mange. 

Tøft. Omlag 7 000 nye studenter ble immatrikultert ved NTNU i høst. Nå kommer tallene som viser at studenttilværelsen oppleves beinhard for mange. 

Relaterte artikler

SHoT 2014:

- Dette må vi ta tak i

Velferdstingsleder Anne Finstad mener flink pike-syndromet forklarer dobling av psykiske helseplager hos kvinnelige studenter.

- Helse-Høie bruker psyke-pengene feil

- Pengene burde gå rett til institusjonene og samskipnaden, sier NSO-leder Anders Kvernmo Langset.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Aalborg-rektor trekker NTNU-søknad

Mener offentliggjøringen av hans søknad har ført til stor uro i organisasjonen ved Aalborg Universitet.

Kvantefysikk:

Hevder å ha gjort stort data-gjennombrudd

Googles forskerne sier de har fullført en utregning som en tradisjonell superdatamaskin ville brukt tusener av år på, på kun noen få minutter.

Ytring:

Regjeringen har overkjørt autonomien til både UiT og Politihøgskolen

Så var to katter ute av sekken: Regjeringen har overkjørt autonomien til både Universitetet i Tromsø og Politihøgskolen, og Nord universitet har lagt frem planene for hvordan de vil satse på Helgeland.

UHR reagerer på KDs Nesna-beskjed til UiT

Leder Dag Rune Olsen i Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter UiT-rektor Anne Husebekk når hun mener Kunnskapsdepartementet (KD) har brutt inn i universitetets autonomi, skriver Forskerforum.