Slik vil de gjøre Trondheim til Nordens beste studieby

StudiebyEN var bra, men ikke bra nok. Nå er det lagt en ny plan for å sikre Trondheims status som studieby.
Kommunaldirektør Morten Wolden og Anne Reinton i kommunens gruppe for kunnskapsbyutvikling mener Trondheim allerede er Nordens beste studieby. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kommunaldirektør Morten Wolden og Anne Reinton i kommunens gruppe for kunnskapsbyutvikling mener Trondheim allerede er Nordens beste studieby.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Foreningen som skulle jobbe for å gjøre Trondheim til landets beste studieby finnes ikke lenger. Nå må hver enkelt part ta ansvar selv.

- StudiebyEN var en suksess over tid, både med tanke på utvikling av studiebyen Trondheim, studentenes behov og frivillighet. Det var med tungt hjerte vi vedtok å legge ned foreningen, sier Morten Wolden.

- Fungerte ikke operativt

Kommunaldirektøren for kultur og næring i Trondheim kommune forteller at foreningens utfordring var at medlemmene ikke ble tilstrekkelig påkoblet. Medlemmene besto av studiestedene i byen, kommunen, fylkeskommunen, SiT, Studentersamfundet, Velferdstinget, Studenttinget ved NTNU og Studentparlamentet ved HiST. Nå skal alle disse jobbe sammen mot samme mål, og har fordelt arbeidsoppgavene mellom seg.

- StudiebyEN jobbet strategisk, men fungerte ikke operativt. Vi greide ikke å ta i bruk egne ressurser skikkelig, sier Wolden og bruker som eksempel at de forskjellige kommunikasjonsavdelingene hos medlemmene ikke ble tilstrekkelig involvert.

Han understreker imidlertid at han ikke vil legge skylda på foreningen.

- Det var vel vi som medlemmer av foreningen som ikke klarte å involvere våre organisasjoner godt nok, sier han.

LES OGSÅ: Drikker mer, studerer mer, og stryker oftere
LES OGSÅ: Trondheim på topp i studentundersøkelse

Store ambisjoner

Wolden er ikke fornøyd med hvordan det er blitt kommunisert at Trondheim er Norges beste studieby. Han forteller at mange kommer til Trondheim for å lære, men at frivillighetskulturen ikke lar seg kopiere.

- Det som gjør Trondheim til en fantastisk studieby er kulturen med frivillighet som er bygget opp gjennom 100 år. Det gjelder ikke bare Studentersamfundet, Isfit og UKA, men også en rekke mindre grupper der studentene engasjerer seg, sier han.

Selv om Wolden beskriver StudiebyEN som en suksess, mener han ambisjonene var større enn det man oppnådde.

- Evalueringene vi gjorde viste at vi måtte organisere oss bedre for å nå studentenes ambisjon, sier seniorrådgiver Anne Reinton i kommunens gruppe for kunnskapsbyutvikling.

Det var studentene som på sin Framtidskonferanse i 2013 formulerte målsetningen om at Trondheim skal være Nordens beste studentby. Samarbeidsavtalen kommer som en konsekvens av dette. Framtidskonferansen samlet og inviterte studentene i Trondheim til workshop. På denne konferansen ble Framtidserklæringen skrevet. Den definerte innsatsområder og ønsket om å heve ambisjonene for Trondheim som studentby.

- Hva er Nordens beste studentby nå?

- Det må jo være Trondheim, det. De norske målingene viser at Trondheim er best i Norge, og vårt inntrykk er at vi er best i Norden også, sier Wolden, som også ønsker å få opp forskning og målinger som kan underbygge en slik påstand.

LES OGSÅ: Forplikter seg til å heve ambisjonene

Vil at studentene skal bli i Trondheim

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og flere omdømmeundersøkelser ligger til grunn for påstanden. Reinton forteller at bredden i arbeidet med å bedre studiebyen Trondheim er økt. Dette gjelder spesielt med tanke på kontakt med næringslivet, men også med campusutvikling.

- Vi ønsker at studentene og næringslivet skal bruke hverandre. Det optimale resultatet av dette vil være at flere studenter får jobb og blir igjen i byen, sier Wolden.

Reinton sier det viktigste samarbeidspartnerne i Nordens beste studieby kan gjøre er å legge til rette for studentene. I samarbeidsavtalen er det definert mål for sju innsatsområder:

• Et godt, trygt og rimelig botilbud for alle

• Studentfrivilligheten skal være Nordens beste

• Internasjonale studenter opplever Trondheim som Nordens beste studieby

• God studenthelse og velferd

• Nordens mest attraktive og levende bycampus

• Nordens beste samspill mellom studenter og arbeids- og næringsliv

• Trondheim skal fremstå som Nordens beste studieby

Avtalen skal følges opp av en styringsgruppe med representanter fra hver av partene. Wolden har vært leder av arbeidsgruppa som har utformet den nye organiseringen.

Kjæreste- og vennegaranti

SiT har pådriveransvar for bolig, helse og velferd, Velferdstinget for frivillighet, NTNU for internasjonale studenter og kommunen for arbeids-og næringsliv og campus- og byutvikling. Koordineringen av dette skal ledes av kommunen.

- Hvis det skorter på noe nå, må det være at utelivet tilpasset studentene er noe begrenset, sier Wolden.

Han har fått tilbakemeldinger på at det er bedre tilbud i for eksempel Oslo, men tror dette er noe som vil bedre seg med campussamling nærmere Trondheim sentrum.

StudiebyEN var kanskje mest kjent for kjærestegarantien man fikk som student i Trondheim. Det er noe samarbeidspartnerne vil ta med seg videre. Reinton foreslår at den kan videreutvikles til også å være en vennegaranti. Det er ikke bare en spøk, for studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at stadig flere er ensomme og deprimerte. Det kan være et tegn i tiden og samfunnet for øvrig, men like fullt noe man skal ta på alvor, ifølge Wolden.

LES OGSÅ: Hver sjette student føler seg ensom

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Aalborg-rektor trekker NTNU-søknad

Mener offentliggjøringen av hans søknad har ført til stor uro i organisasjonen ved Aalborg Universitet.

Kvantefysikk:

Hevder å ha gjort stort data-gjennombrudd

Googles forskerne sier de har fullført en utregning som en tradisjonell superdatamaskin ville brukt tusener av år på, på kun noen få minutter.

Ytring:

Regjeringen har overkjørt autonomien til både UiT og Politihøgskolen

Så var to katter ute av sekken: Regjeringen har overkjørt autonomien til både Universitetet i Tromsø og Politihøgskolen, og Nord universitet har lagt frem planene for hvordan de vil satse på Helgeland.

UHR reagerer på KDs Nesna-beskjed til UiT

Leder Dag Rune Olsen i Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter UiT-rektor Anne Husebekk når hun mener Kunnskapsdepartementet (KD) har brutt inn i universitetets autonomi, skriver Forskerforum.