Husbytting og smilefjes-app for en bedre studenttilværelse

Kan et interaktivt kart og smidig husbytting gi økt utveksling, og kan en ny smilefjes-app gi bedre medvirkning? Det mener studentene som deltok på campen NTNUVi i sommer.
Avtroppende styremedlem Elise Landsem var prosjektleder for Studentcampen. Prosjektledelsen ønsker at NTNUVi videreføres i en eller annen form de kommende årene.  
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Avtroppende styremedlem Elise Landsem var prosjektleder for Studentcampen. Prosjektledelsen ønsker at NTNUVi videreføres i en eller annen form de kommende årene.   Foto: Tore Oksholen

Mandag ettermiddag, når NTNUs nåværende styre møtes for siste gang, skal Elise Landsem presentere anbefalingene som kommer fra de 28 deltakerne på sommerens studentcamp. Prosjektet fikk navnet NTNU Vi (Våre idéer).

Gjennom en uke i starten av august jobbet fem arbeidsgrupper jobbet med tema som internasjonalisering, undervisning, studentmedvirkning, studentkultur og identitet.

Les mer: Idemingling for bedre fusjon

"SpotMe" og husbytte for mer utveksling

Gruppen som jobbet med utveksling mener NTNU gjør seg mer attraktiv ved å bli mer internasjonal. Den mener at utveksling bør være obligatorisk, men at dette ikke kan legges på studentene som et krav, da det legges alt for dårlig til rette for dette. Som en del av løsningen foreslår de "SpotMe", et interaktivt kart som kan fortelle studenter ved NTNU hvor medstudenter er på utveksling og hvor de kan kontaktes. På den måten mener de studenter kan veilede hverandre, både praktisk og faglig om utveksling.

De foreslår også en ordning med "House swapping", der studenter fra andre land kan bytte bosted med studenter fra Norge for et semester.

- (...) Vi noterer også at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har plukket med seg innspill fra NTNUVi, og fronter muligheten for å gjøre utveksling til noe man må søke fritak om, heller enn få lov til, heter det i notatet som styret får presentert på Lerchendal Gård i ettermiddag.

28 studenter deltok

Idéen til NTNUVi - “Våre ideer” oppstod under et allmøte mellom rektor og studieavdelingen ved NTNU i mars i år. Fusjonen hadde da bragt med seg flere problemstillinger som måtte tenkes igjennom, samtidig som det var hard konkurranse om sommerjobber blant studenter som ønsket å gjøre noe meningsfullt med sommerferien.

Disse to behovene ble koblet sammen til studentcampen NTNUVi, et samarbeidsprosjekt mellom Studenttinget NTNU og studentparlamentene ved HiST, HiG og HiÅ. Målet med prosjektet var å samle studenter fra fusjonsinstitusjonene, som sammen skulle bidra med innspill til utformingen av det nye NTNU. I alt deltok 28 studenter, 15 av dem fra NTNU, 6 fra HiST, 3 fra HiG og 4 fra HiÅ.

Etikk som rød tråd

Gruppen som jobbet med undervisning poengterer at NTNUs visjon “Kunnskap for en bedre verden” også fordrer at man legger vekt på dannelse i utdannelsen av fremtidens verdensborgere. De fokuserte på undervisning og verdier, og konkluderte blant annet med at Ex.phil.bør forbedres og at det bør være en tydeligere rød tråd av etikk og verdier gjennom hele studieløpet.

De som jobbet med studentmedvirkning mener nye NTNU bør bli bedre på å synliggjøre det når endringer som studenter har ønsket seg blir gjennomført. Man bør vise studentene at det nytter å si fra. For å forenkle prosessen med å gi tilbakemelding, eksempelsvis gjennom avvikssystemet, foreslår gruppen en tilbakemeldingsapp basert på smilefjesene mange kjenner fra sikkerhetskontrollen på flyplassen.

Likeverdig velferdstilbud for alle

De som jobbet med studentkultur og -identitet konkluderte med at det å være en NTNU-student betyr å være en del av et fellesskap som sammen former en bedre fremtid. Den unike studentkulturen NTNU skal bygge opp er helt avhengig av at studentene blir kjent på tvers av by, tidligere institusjonsgrenser og fagfelt. Gruppen jobbet mye med hva et likeverdig tilbud innebærer og påpeker atsamskipnaden bør ha et like godt tilbud til studentene i alle byene innenfor trening, helse, mat og lignende, allerede fra dag én.

En femte gruppe jobbet med å finne ut hva som kan øke studentenes solidariske engasjement, gjerne på tvers av campus. Utgangspunktet var årets TV-aksjon til inntekt for Regnskogsfondet. Gruppa jobbet fram flere idéer som prosjektledelsen mener kan gjennomføres for senere TV-aksjoner.

Ønsker å føre NTNUVi videre

Prosjektledelsen ønsker at NTNUVi videreføres i en eller annen form de kommende årene.

I notatet heter det at "Noe av det viktigste som skjedde på NTNUVi, var at deltakerne utviklet en felles identitet innenfor rammen av det fusjonerte NTNU. Blant ringvirkningene er at mange av deltakerne nå er med i rekruttering av nye studenter til NTNU, engasjerer seg i studentpolitikken og at de sprer informasjon om og skaper debatt rundt viktige tema for fusjonen og det nye NTNU".

null
Relaterte artikler

Idemingling for bedre fusjon

Denne uka er 28 studenter fra fusjonsinstitusjonene samlet for å mingle fram ideer som skal gjøre den forestående fusjonen bedre.

Studentcamp skal gi råd om fusjon

I august blir det studentcamp på NTNU. I ti dager skal 30 studenter fra de fire fusjonspartnerne dypdykke i utfordringer og komme opp med gode råd. Bonusen blir fusjonskompetanse på CV-en.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.