Studiebarometeret 2015:

Studenter i flere ingeniørfag er minst tilfredse med studiene

Politi-, arkitektur- og medisinstudenter er mest fornøyde med studiene, men i bunn ligger en gruppe ingeniørstudenter. Se lista over de mest og minst fornøyde studentene.
Studiebarometeret fra Nokut viser at det er relativt liten forskjell mellom de forskjellige studieprogrammene, men at politistudentene er mest fornøyde, og at ingeniørfag ligger på bunn. Ilustrasjonsbilde.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Studiebarometeret fra Nokut viser at det er relativt liten forskjell mellom de forskjellige studieprogrammene, men at politistudentene er mest fornøyde, og at ingeniørfag ligger på bunn. Ilustrasjonsbilde. Foto: Kristoffer Furberg

Studentene har gitt sin dom. Studiebarometeret for 2015 viser at politistudentene gir best karakter på overordnet tilfredshet. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram av Nokut tirsdag formiddag, og skal blant annet fungere som en rettesnor for norske utdanningsinstitusjoner.

LES OGSÅ: Studentenes misnøye gir konkrete endringer
LES OGSÅ: Arkitektene bruker mest tid på studiene

Ingeniørstudenter minst fornøyd

Én av faktorene studentene har blitt spurt om er overordnet tilfredshet. Nokuts analyse viser at det er relativt liten forskjell mellom de forskjellige studieprogrammene, men at politistudentene er mest fornøyde, og at ingeniørfag ligger på bunn. Politi har høyest tilfredshet med en gjennomsnittsscore på 4,7 (av 5), og klassen "ingeniør-andre" ligger lavest med 3,7. De fleste utdanningene ligger mellom 3,9 og 4,2.

Studiebarometeret gjør det mulig å sammenligne på studieprogramnivå, og Nokut-direktør Terje Mørland mener utdanningsinstitusjonene må gå inn og se på tallene for enkeltområder for å kunne heve nivået på utdanningene.

Tilfredshet betyr ikke nødvendigvis god kvalitet

 Da tallene fra Studiebarometeret ble presentert tirsdag morgen minnet han om at studentenes tilfredshet ikke nødvendigvis er lik god kvalitet på studiet.

- Det er mulig å være godt fornøyd med et studium som ikke er lagt opp på et høyt nok faglig nivå. Det tror jeg alle må være oppmerksomme på. Målet er at studentene skal lære mest mulig. Tilfredshet er egentlig bare et virkemiddel for læring, sa han.

Her er studentene mest fornøyd:


(i synkende rekkefølge)

 • Politi
  Arkitektur
  Medisin
  Matematikk/statistikk
  Geografi
  Fysikk
  Siv.ing.
  Primærnæring
  Kjemi/ingeniør
  Kunst
  Rettsvitenskap
  Farmasi
  Språk
  Idrett
  Økonomi og administrasjon
  Historie/filosofi
  Sosialfag
  Geologi
  Yrkesfaglærer
  Data/IT
  Teknologiske fag
  Sykepleie
  Andre helse- og sosialfag
  Byggingeniør
  Biologi
  Statsvitenskap
  Pedagogikk
  Kjemi
  Dataingeniør
  Andre samfunnsfag
  Sosiologi
  Medie-/informasjonsfag
  Psykologi
  Odontologi
  Sykepleie (master)
  Elektroingeniør
  5-årig grunnskolelærer
  Logistikk
  Barnehagelærer
  Maskiningeniør
  Samfunnsøkonomi
  Lektorutdanning
  Grunnskolelærer
  Andre ingeniørfag
Studiebarometeret
 • Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse.
 • I nettportalen skal man kunne finne informasjon om resultater for ulike studieprogrammer, sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer og sammenligne resultater for et studieprogram mellom år.
 • Resultatene gjøres tilgjengelig i portalen i februar hvert år, i god tid før søknadsfristen til høyere utdanning.
 • Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.
 • Undersøkelsen går årlig ut til 2. års bachelorstudenter, til 2. års masterstudenter og til 2. og 5. års studenter på mastergradsutdanninger som er fem år eller lengre.
 • Kilde: Nokut
Dette er Nokut:
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.
 • Hovedoppgaven er å dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning.
 • Nokuts mål er å bidra til å sikre at studenter i Norge får en relevant utdanning som holder høy kvalitet.
 • Totalt fører Nokut tilsyn med 4 000 utdanningstilbud ved rundt 200 læresteder. De er også ansvarlige for Sentre for fremragende utdanning og den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret.
 • Nokut godkjenner også utenlandsk utdanning og bidrar til at personer med kompetanse fra utlandet kan benytte denne og få relevant jobb i Norge.
 • Nokut mottar årlig over 6 000 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning, og bidrar til at arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner har god informasjon om hva utenlandsk kompetanse tilsvarer i Norge.
 • Kilde: Nokut
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.