Over 100 millioner til nytt idrettsbygg

Studentsamskipnaden setter av 17 millioner kroner av årsresultatet for 2015 til nytt idrettsbygg.
- Jeg er særlig fornøyd med at vi får avsatt penger til idrettsformål, sier styreleder Knut Jørgen Vie i Sit

- Jeg er særlig fornøyd med at vi får avsatt penger til idrettsformål, sier styreleder Knut Jørgen Vie i Sit

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) fikk et årsresultat på 42 millioner kroner i 2015. Av disse pengene settes nærmere 17 millioner kroner av til et etterlengtet nytt idrettssenter i Trondheim. Hvor dette idrettssenteret skal bygges er ennå ikke klart, men Sit har satt av 104 millioner kroner til formålet så langt.

Overskuddet går tilbake til studentene

- Et nytt idrettssenter koster anslagsvis 200 til 250 millioner kroner, men det kan lånefinansieres. Det er ikke slik at vi trenger å spare opp alle pengene, sier styreleder Knut Jørgen Vie i Sit.

Han forteller at det solide overskuddet er planlagt, og at størsteparten av inntektene kommer fra utleie av samskipnadens studentboliger.

- Vi har jo ingen eiere, så oveskuddet går tilbake til studentene. Vi kunne ikke hatt det omfanget av virksomheten som vi har i dag, uten årlige avsetninger til framtidige investeringer, sier Vie.

Årsresultatet for 2014 var på 56 millioner kroner. Da ble 38 millioner kroner øremerket til studentboliger, idrettssenter, barnehage og andre velferdstiltak. I 2013 var årsresultatet på 40 millioner kroner, i 2012 var tilsvarende tall 5,3 millioner kroner. I 2011 var resultatet på bare 38 000 kroner.

Øremerker 28 millioner

28 millioner kroner av årsresultatet for 2015 prioriteres til følgende formål:

  • 16,7 mill. kr til idrettsformål – til sammen er det avsatt 104 mill. til dette.
  • 5,2 mill. kr til reguleringsfond semesteravgift – disse pengene er en buffer mot underskudd i velferdsvirksomheten.
  • 1 mill kr til barnehageformål
  • 2,5 mill kr til utviklingsformål i Sit - til ulike tiltak for å utvikle virksomheten.
  • 1,5 mill. kr til spesielle velferdstiltak – sponsorprogram for studentorganisasjoner og andre tiltak
  • 0,9 mill kr til kaféformål

I tillegg til de 28 millionene som styret har øremerket, så bidrar statstilskudd til studentboligbygging med vel 11 millioner kroner til årsresultatet. Dette er ikke penger som styret kan øremerke, ifølge Sit.

Fra 1. januar fusjonerte Sit med samskipnadene i Gjøvik og Ålesund.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.