Her vil Sit ha nytt idrettsbygg

Et nytt idrettsbygg i Elgeseter gate 10 beskrives som det ideelle prosjekt. Sit vil tilby mange nye treningsaktiviteter.
Det eksisterende bygget i Elgeseter gate 10 skal rives for å gjøre plass til et nytt bygg for helse- og sosialfag. Kanskje kommer det også et nytt idrettsbygg på tomta.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Det eksisterende bygget i Elgeseter gate 10 skal rives for å gjøre plass til et nytt bygg for helse- og sosialfag. Kanskje kommer det også et nytt idrettsbygg på tomta. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Vi har holdt på i 8-9 år med et få et nytt idettsbygg på plass. Vi kom ganske langt med planene om et idrettsbygg ved Prinsen kino, men det gikk dessverre ikke i orden, sier administrerende direktør Knut Solberg i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT).

Siden Prinsen-planene måtte forkastes har Sit sett etter andre alternativer. Nå har det dukket opp en mulighet de er svært interesserte i.

- Det skal bygges nytt helse- og sosialfagbygg der Fische-bygget står i dag, og vi ønsker å ha et nytt idrettsbygg i forbindelse med dette, sier Solberg.

Legger ned på Solsiden

Sit-direktøren ser for seg sambruk innen forskning, undervisning og trening med fagmiljøene som skal inn på tomta, men tror det er en forutsetning for å få optimal effekt at alt skjer i et byggetrinn, fremfor å bygge idrettsbygg og helse- og sosialbygg separat.

Elgeseter gate 10 skal huse helse- og sosialfagene som i dag er lokalisert i et tidligere kontorbygg på Tunga, og prosjektet skal være på inntil 13 000 kvadratmeter. Det er bevilget penger til prosjektering, og Kunnskapsdepartementet har bedt Statsybgg starte planleggingen av nytt bygg frem til ferdig forprosjekt er bevilget.

- Statsbygg ser på mulige synergier av dette prosjektet. Der kommer vi inn, sier Solberg.

Finansieringen av idrettsbygget i Elgeseter gate skal skje ved at treningssenteret i Portalen ved Solsiden legges ned.

I tillegg har studentsamskipnaden satt av penger gjennom flere år.

LES OGSÅ: Over 100 millioner til nytt idrettsbygg

"Perfekt beliggenhet"

Hva som skal skje med idrettsenteret på Dragvoll når NTNUs campussamling gjennomføres, er fortsatt et åpent spørsmål. Studentsamskipnadens konsernstyre fattet i forrige styremøte vedtak om at det må ses på muligheter for avhneding av idrettsbygget på Dragvoll. Dette i sammenheng med hva som skjer med hele universitetsområdet på Dragvoll og NTNUs campussamling.

Idrettsbygget i Elgeseter gate 10 beskrives i styrepapirene som det ideelle prosjekt, med en perfekt beliggenhet. Det skisseres at et idrettsbygg vil koste opp mot 200 millioner kroner. Det bemerkes at det er noe dyrere å bygge bynært og sammen med et undervisningsbygg, men at det er uinteressant med et flott bygg langt fra der studentene oppholder seg. Ved å bygge sammen med et undervisningsbygg vil begge få en merverdi som vi ikke ville kunne oppnå ved to separate bygg, ifølge SiT.

Konsernstyret i Sit godkjente i sitt møte 29. februar at samskipnaden forplikter seg og går inn i samarbeid med Statsbygg med sikte på å realisere nytt idrettsbygg i Elgeseter gate 10. ”Et slikt bygg vil bidra sterkt til intensjonen om et levende og bynært campus”, heter det i tilrådningen.

Ser for seg mange nye tilbud

Fordeler med utvikling av undervisnings- og idrettsbygg sammen er blant annet:

* Rigg- og driftskostnader blir lavere for begge parter

* Reduserte støybelastninger

* Integrert bygg med felles løsninger, som for eksempelvis vann og oppvarming

* Bedre arealutnyttelse

Det trekkes paralleler til idrettsbygget på Dragvoll, som siden 1998 har fungert som et senter for undervisning, forskning, trening, eksamensavvikling og annet.

Cageball, squash og klatrevegg

Av mulige nye tilbud nevnes cageball, behandlingsrom, bowlingbane, bocciabane og shuffleboardbane. Det er også ønskelig med en klatrevegg som en del av fasaden, noe som kan gi bygget landemerkestatus. I tillegg ønsker Sit å tilby squashbaner.

Totalt er arealbehovet for det nye idrettsbygget på 5000 kvadratmeter.

- Hvor sannsynlig er det at det blir noe av dette prosjektet?

- Vi mener det er et veldig godt prosjekt som gir mange synergieffekter. Derfor håper vi at det realiseres, sier Solberg.

- Når kan det skje?

- Statsbygg jobber med planlegging og prosjektering nå. Tidsperspektivet avhenger av mange faktorer, sier Solberg.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.