Fjerner fellesfag for tusenvis av studenter

Ex. fac. og perspektivemnet blir fjernet som obligatoriske fellesemner ved NTNU, men studentene ved de tidligere høyskolene får 15 nye obligatoriske studiepoeng.
Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, sier ex. fac. og perspektivemnet ikke har fungert slik intensjonen var.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, sier ex. fac. og perspektivemnet ikke har fungert slik intensjonen var. Foto: Sølvi W. Normannsen

Tre fag er obligatoriske i alle bachelorgrader og 5-årige mastergrader ved studier fra «gamle NTNU»: Ex. phil., Ex. fac. og perspektivemne. NTNU-styret vedtok onsdag å fjerne ex. fac. og perspektivemnet. De skal erstattes av et nytt fag kalt områdeemne. Det betyr en reduksjon i fellesemner fra 22,5 til 15 studiepoeng.

Studieforskriften endres også slik at fagene blir obligatoriske i studier fra de tidligere høyskolene HiST, HiG og HiALS. Ingen av dem har tidligere hatt fellesemner.

Kritisk til ordningen

- Kombinasjonen av ex. fac. og perspektivemnet har ikke fungert slik intensjonen var. Det er ikke det at det ikke er gjort en god jobb av dem som har jobbet med fagene, men på et overordnet nivå har det ikke fungert, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, til UA.

Grunnen til det er at ex. fac., med små unntak, har blitt et rent faglig innføringsemne innenfor studieprogrammenes hovedprofil, ifølge et utvalg som har vurdert fellesemnene. De er sterkt kritiske til ordningen slik den er i dag. Intensjonen med perspektivemnet var å gi studentene innblikk i en annen vitenskapelig tradisjon og arbeidsmetoden enn ved sitt fagfelt, men dette er ifølge utvalget ikke fulgt opp.

Områdeemnet er tenkt slik at studieprogrammene ved NTNU deles opp i sju studieområder, og der de forskjellige studieområdene utvikler et eller flere områdeemner. På denne måten skal områdeemnet være knyttet til fagene studenten tar, men også være av mer allmenn karakter.

Ettersom de tidligere høyskolene ikke har undervist sine studenter i fellesemner blir det 15 nye studiepoeng som må innlemmes i gradene.

- Det er det delte meninger om, sier Kjeldstad.

Oppbyggingen av flere studier ved de tidligere høyskolene gjør nemlig at det er vanskelig å finne plass til fellesemnene.

Fundamentet i det tverrfaglige NTNU

Fellesemnene beskrives som fundamentet i det tverrfaglige NTNU og skal gi grunnleggende forståelse av samspillet mellom teknologi, natur, samfunn og kultur. Målet er å gi studenten en innføring i vitenskapelige tenkemåter, samt prøve å formidle noe av de verdiene NTNU er bygd på.

Det er lite uenighet om at ex. fac. og perspektivemnet ikke har fungert og at det derfor bør legges ned. I sakspapirene til NTNU-styret sier rektor Gunnar Bovim seg enig i at ex. phil. bør beholdes som en inngang til kunnskapskulturen, og et bidrag til allmenndannelsen av studenter. Rektor sier seg også enig i at ex. fac. og perspektivemnet ikke har fungert.

Kjeldstad forklarer at reduksjonen fra tre til to fellesemner, og 22,5 til 15 studiepeong, skyldes at områdeemnet erstatter både ex. fac. og perspektivemnet.

- Et områdeemne på 15 poeng ville ha blitt litt mye, sier Kjeldstad.

Men blir det da mindre perspektivlæring for studentene? Ikke nødvendigvis, ifølge prorektoren. Endringen av fellesemnene skal tre i kraft senest fra studieåret 2019/2020. Innen den tid skal det jobbes mye med hvordan emneområdet skal utformes.

- Alle studieprogram skal ha en bredde i seg, og det er generell kompetanse som skal løftes frem. Man skal ha en kobling til arbeidslivet og til arbeid på tvers av flere emner. VI ser at det er behov for en tilnærming til perspektivtenking. Hensikten med perspektivemnet er å få innsikt i områder som studiet grenser opp mot. Vi ser for oss at områdeemnet skal gi en større emneinnsikt, sier Kjeldstad.

Kun NTNU har ex. phil. med 7,5 studiepoeng

I nasjonal sammenheng er normalen at ex. phil. og ex. fac. gir 10 studiepoeng hver. Det er kun ved NTNU emnet er på 7,5 studiepoeng.

- Hvorfor har ikke NTNU samme emnestørrelse på ex. phil. som resten av landets institusjoner?

- En veldig stor andel av NTNUs emner er på 7,5 studiepoeng. Hvis vi skulle ha gjort om hele NTNU til 10 studiepoeng, og et multiplum av det, hadde det blitt en veldig stor jobb. Det er mange som ikke ønsker å endre på systemet vi har i dag. Loven sier at vi står fritt til å ha fellesemner opp til et gitt antall studiepoeng. Det er ingen nedre grense, sier Kjeldstad.

- Hvorfor ikke bare endre ex. phil. til 10 studiepoeng?

- Det er viktigere for NTNU å ha god flyt mellom emnene internt, enn å tilpasse seg resten av landet.

Emnestørrelsen var, foruten fellesemnene, en av de store sakene på onsdagens styremøte. Der ble det også vedtatt å innføre en felles emnestørrelse på 7,5 studiepoeng eller tall som går opp med dette. Verken HiST eller HiALS har hatt forskriftsfestet emnestørrelse, mens HiG har hatt en bestemmelse om at tallet skal være delelig med 5. Bortsett fra Universitetet i Agder, hvor også emner på 7,5 studiepoeng forekommer, er emnestørrelsen ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø i hovedsak på 10 studiepoeng.

Fellesemner på NTNU

Målet med fellesemnene er å gi studenten en innføring i vitenskapelige tenkemåter, samt prøve å formidle noe av de verdiene NTNU er bygd på.

Kompetanse fra ulike fagmiljøer ved universitetet har gått sammen for å gi studentene en grunnleggende forståelse av samspillet mellom teknologi, natur, samfunn og kultur.

Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorgrader og integrerte masterstudier ved NTNU. De utgjør tilsammen 22,5 studiepoeng (sp), og skal fortrinnsvis avlegges tidlig i studiet. Fellesemnene består av Examen philosophicum (Ex.phil.), Examen facultatum (Ex.fac.) og perspektivemne.


Ex.phil

I 2010 ble ex. phil. revidert. Dette gjorde at deler av faget ble tilpasset ulike studieretninger. De fire variantene har en fellesdel som utgjør to tredjedeler, mens resten er knyttet opp mot etikk og samfunnsspørsmål innen forskjellige fagområder. Fellesdelen skal gi en innføring i filosofi og vitenskapshistorie.

NTNU tilbyr fire varianter for Examen philosophicum:

EXPH0002 - Examen philosophicum for utøvende kunststudenter
EXPH0003 - Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap
EXPH0004 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi
EXPH0005 - Examen philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap


Ex.fac.

Emnene som inngår under Examen facultatum er også på 7,5 sp. De er programspesifikke og skal tas i første semester. Ex.fac. inngår for de fleste fag som en del av fordypningen i bachelorgraden.

Ex.fac. ble et obligatorisk innføringsemne i alle bachelorgrader og integrerte masterstudier ved NTNU fra 2003 i forbindelse med kvalitetsreformen.


Perspektivemne

Perspektivemnets intensjon

Perspektivemnet skal gi studenten innsikt i et fagområde utenfor hovedprofilen til sitt eget studieprogram. Emnet skal bidra til at studenten styrker grunnlaget til å kunne reflektere over egenarten til og metodebruken i sitt eget fagstudium, som samtidig skal øke forståelsen for andre fags egenart og vitenskapelige tradisjon. Perspektivemnet skal styrke grunnlaget for tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig kommunikasjon.

I 2010 ble vedtatt at perspektivemnet skulle være obligatorisk i alle bachelorgrader og integrerte masterstudier ved NTNU.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.