HiVolda imponerer fordi de sender så mange studenter på utveksling

Høgskulen i Volda sender overraskende mange studenter på utveksling. De er nesten like flinke som NTNU og Universitetet i Bergen.
En liten og oversiktlig campus. Lett å bli kjent med studentene. Veledning og god service. Alt dette er faktorer som gjør at studentene i Volda drar på utveksling, tror Joakim Rødven, mobilitetskoordinator ved Høgskulen i Volda
(Foto: HiVolda)

En liten og oversiktlig campus. Lett å bli kjent med studentene. Veledning og god service. Alt dette er faktorer som gjør at studentene i Volda drar på utveksling, tror Joakim Rødven, mobilitetskoordinator ved Høgskulen i Volda Foto: HiVolda

Norsk studentorganisasjon mener universiteter og høyskoler ikke tilrettelegger godt nok for at studenter kan studere i utlandet for en periode. Som UA har omtalt i en annen artikkel, ønsker 56 prosent av studentene å dra til utlandet, mens bare 15 prosent faktisk tar hele eller deler av utdanningen utenfor Norges grenser.

Ved Høgskulen i Volda var det så mange som 23 prosent av de studentene som fullførte graden våren 2015, som hadde reist på utveksling. Flere andre høgskoler kan skilte med en andel på ca 10 prosent i samme periode. Den tidligere Høgskolen i Ålesund, nå en del av NTNU, lå på 5 prosent.

HiVolda i tet

Høgskulen i Volda ligger blant de topp 5 på lista over studiesteder som er flinkest i utvekslingsklassen. Det er ikke langt bak NTNU med sin andel på 26 prosent og Universitetet i Bergen på 27 prosent.

LES OGSÅ: NSO mener studiestedene gjør for lite

Senter for internasjonalisering i utdanning, SIU, omtaler fenomenet i rapporten «Studentutveksling fra Norge»:

«Vi finner eksempler på statlige høyskoler med vesentlig høyere studentmobilitet enn andre høyskoler med tilnærmet samme studietilbud, som Høgskulen i Volda.»Tar imot med åpne armer

- Mitt inntrykk er at de fleste studenter hos oss synes det er spennende å reise ut og vi legger til rette for at de skal få mulighet til utveksling, sier Joakim Rødven, med talende tittel: «Outgoing Mobility Coordinator».

Han jobber ved Internasjonalt kontor ved Høgskulen i Volda, der han veileder de studentene som ønsker seg et opphold i utlandet. Under veiledningstimen blir studenten spurt om hvor hun vil dra, høyskolen gir sine anbefalinger og råd om hvordan søknaden skal utformes.

Rødven anslår at høyskolen sender ut i snitt cirka 100 studenter på både studier og praksis i utlandet hvert skoleår. Den har ca. 100 utvekslingsavtaler med utenlandske studiesteder.  

- På Internasjonalt kontor er det lav terskel og vi blir godt kjent med studentene på campus siden de ikke er så mange. Vi er tilgjengelige og tar imot dem med åpne armer. Før jeg begynte i jobben som koordinator, snakket jeg med en student på utveksling. Hun syntes koordinatoren var så kjekk og grei og hjelpsom at dette motiverte henne til å dra, forteller han.

Rødven tror at den høye studentmobiliteten også kan skyldes at høyskolen har én sentral campus som ikke er spredt utover. Det gjør det lettere å bli kjent med studentene.

- Fagmiljøet må motivere

HiVolda har utvekslingsavtaler i de fleste attraktive land: Tyskland, Italia, England og USA, for å nevne noen.

- Avtaleporteføljen vår er ganske stor, slår Rødven fast.

LES OGSÅ: NTNU-satsing skal få flere forskere til utlandet

LES OGSÅ: - Forskere blir bedre av å jobbe ved flere universitet

Det varierer hvor studentene drar. For ett eller to år siden var det mange med Erasmus+-stipend, men det er også mange som reiser til Australia og USA. Det er flest studenter på mediefagene som drar på utveksling: Journalistikk, PR og medie- og IKT-design.

I SIU-rapporten «Internasjonal studentutveksling» blir de ansvarlige for studieprogrammene pekt ut som viktige for om studentene velger å dra på utveksling. Positive holdninger og støtte fra dem, betyr mye.

- De programansvarlige har en kjempeviktig jobb. Noen studenter kommer og er fast bestemt på å reise, mens andre er nølende. Da er det viktig at fagmiljøet motiverer dem, sier Joakim Rødven.

Verdifull erfaring

Han har selv vært utvekslingsstudent og karakteriserer det som en kjempeopplevelse. Han var i Sheffield i England ved et universitet som kunne tilby en prestisjefull journalistikkutdanning.

- Det var et veldig spennende semester, som bidro til at jeg hadde lyst til å jobbe med studentutveksling. Jeg vil at andre også skal få komme seg ut i verden.

Rødven tror blant annet det er nyttig å gå fra å være en majoritet til en minoritet, og oppleve at du ikke er en i mengden, men at man skiller seg litt ut.

- Du vokser som menneske etter et slikt opphold, sier han.

- Har du noen råd å gi til andre studiesteder som ikke er så flinke som dere på studentutveksling?

- Her har jeg ikke noe godt svar. Dette er hardt arbeid over tid. Vi i Volda har vært flinke til å motivere og internasjonalisere studenter som kommer hit, men noen suksessoppskrift har jeg ikke, svarer mobilitetskoordinator Joakim Rødven.

LES OGSÅ: Mobilitet i akademia - et liv som nomade?

LES OGSÅ: Flyttekrav i akademia?

Du vokser som menneske etter et slikt opphold

Joakim Rødven, Internasjonalt kontor ved HiVolda
Relaterte artikler

NSO etterlyser større vilje til å sende studenter utenlands

- Universiteter og høyskoler må gjøre det lettere for studenter å dra på utveksling til utlandet, sier Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»