Hjemmekjære studenter skal motiveres til å dra utenlands

Norsk studentorganisasjon vil at flere studenter drar på utveksling. Hvilke tiltak som må til, blir debattert på landsmøtet i mars.
- Vi syns absolutt det er viktig at studenter får oppleve utveksling. Det kan bli en av de store debattene under landsmøtet, sier Christine Svendsrud i NSO.
(Foto: NSO/Skjalg Bøhmer Vold)

- Vi syns absolutt det er viktig at studenter får oppleve utveksling. Det kan bli en av de store debattene under landsmøtet, sier Christine Svendsrud i NSO. Foto: NSO/Skjalg Bøhmer Vold

- For mange norske studenter er det å forlate familie, kjæreste, og venner vanskelig, mens det i andre europeiske land er økonomi som stopper mange. Nordmenn har kanskje litt annen kultur for å reise ut. De er mer hjemmekjære, sier Christine Svendsrud, internasjonalt ansvarlig i NSO.

Vet for lite om utveksling

I Studiebarometeret som nylig ble offentliggjort, ble studentene stilt spørsmål om omfanget av internasjonalisering ved studieprogrammet deres.

Resultatene viser at det er relativt lite utbredt med bruk av engelsk i undervisning og bruk av utenlandske gjesteforelesere. Flertallet av studentene har også liten erfaring med internasjonale studenter, og det er mange som mener de er dårlig informert om mulighetene til utveksling til utlandet.

LES OGSÅ: For svak på internasjonalisering

Svendsrud mener spørsmålene i undersøkelsen kunne vært stilt på en bedre måte. Studenter på studieprogram med mange internasjonale studenter, var mer positive til internasjonalisering, enn dem på studieprogram med få internasjonale studenter, noe hun tolker som ganske opplagt.

- Grunnskole og lærer og pedagogikk-studier har veldig få internasjonale studenter, og det er også de som er minst fornøyde med hvordan internasjonale studenter beriker studiehverdagen deres. Når man ikke har hatt internasjonales studenter som en del av hverdagen, da har de ikke beriket hverdagen så mye, sier hun.

Gjøre utveksling til standard

Som UA har omtalt tidligere, har NSO og Universitas avdekket at selv om kun 15 prosent reiser ut, så er det over 50 som kunne tenkt seg å gjøre det.

15 prosent av norske studenter reiser på utveksling. Regjeringen ønsker en økning til 20 prosent, og NSO vil at så mange som 30 prosent studerer utenlands en periode.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), har uttalt at han ønsker å gjøre utveksling obligatorisk.

LES OGSÅ: NSO mener studiestedene gjør for lite

LES OGSÅ: HiVolda imponerer med mange på utveksling

Internasjonaliseringspolitikk er viktig for ledelsen i NSO. De skal diskutere tiltak for å øke antall studenter som drar på utveksling på sitt landsmøte i Tønsberg 24.-26. mars.

- Vi skal behandle et forslag om å gjøre utveksling om til opt-out. Dette innebærer at studenter må melde seg av heller enn å melde seg på utveksling. Vi syns absolutt det er viktig at studenter får oppleve utveksling. Det kan bli en av de store debattene under landsmøtet, sier Svendsrud.

Ambassadører for utreise

Hun understreker at internasjonaliseringen går begge veier, og mener inkludering av internasjonale studenter er essensielt for at dette skal være vellykket.

- De som ikke reiser ut, skal få oppleve det her hjemme med internasjonale studenter. En negativ konsekvens ved at internasjonale studenter ikke integreres på best mulig måte, er at vi går glipp av gode ambassadører for utveksling. De kan inspirere norske studenter til å reise ut, mener hun.

- Ikke bare politikernes ansvar

Ole Kristian Bratset, president i Ansa, er ikke veldig overrasket over resultatene i Studiebarometeret, men deler Svendsruds tanker rundt spørsmålsformuleringene. Han trekker fram Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) sin rapport, som peker ut holdninger på instituttnivå som viktig.

- Noen femårige grader på NTNU kan ha femti prosent utveksling, mens lignende 3+2-løp har under ti prosent. Det er holdninger til studieprogramveiledere og rådgivere som har mye å si. Dette er vanskelig å unngå, men det er beklagelig at noen har negative holdninger til utveksling, sier han til UA.

Bratset mener ansvaret ikke kun ligger på politisk nivå, men også hos utdanningsinstitusjonene.

- Det er ikke Torbjørn Røe Isaksen som sørger for at det er nok frie studiepoeng i et semester til at studentene kan reise på utveksling. På et eller annet tidspunkt så må institusjonene ta ansvar selv, sier han.

Nokut vil vite mer

I likhet med Svendsrud mener han at det ikke er økonomi som først og fremst stopper norske studenter fra å reise ut, men at organiseringen av studielånet allikevel er en faktor.

-  Det litt beklagelig at ved å legge om til elleve måneders studiestøtte, la de regningen over på studenter som er ferdige med studiene. Det øker renta, og det blir mindre stipend til reise. Heldigvis gjør det ikke ekstremt store utslag, sier han.

LES OGSÅ: NTNU-satsing skal få flere forskere til utlandet

LES OGSÅ: - Forskere blir bedre av å jobbe ved flere universitet

Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i Nokut, understreker at dette er første gang Studiebarometeret har spørsmål om internasjonalisering, og at spørsmålene primært omhandlet språk og inn- og utveksling av studenter og forelesere. Det er Nokut som utfører spørreundersøkelsen etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

- Resultatene viser at omfanget av internasjonalisering er lavt, selv om det varierer en hel del mellom utdanningstypene. I tillegg ser vi at masterstudenter i langt større grad har hatt erfaringer med ulike former for internasjonalisering enn bachelorstudenter, skriver han i en e-post til Universitetsavisa.

Ett mål med studiebarometeret er, ifølge Skodvin, å få innsikt i omfanget av internasjonalisering, samt studentenes kjennskap til og muligheter for utveksling. Arbeidet er ikke over med dette, og Nokut planlegger å se nærmere på internasjonalisering.

- En konklusjon vi kan dra fra svarene er at internasjonalisering er noe vi må se nærmere på. Nokut kommer til å gjennomføre analyser på dette basert på data fra både Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen for å tydeliggjøre hva vi vet, og hva vi må vite mer om.

Han understreker, i likhet med Svendsrud, at de studentene som har mest kontakt med internasjonale studenter, også er de som i størst grad mener dette beriker det faglige miljøet.
 


Noras år på Blindern
(Foto: PRIVAT)

Foto: PRIVAT

  • UAs tidligere gjesteskribent Nora Warholm Essahli studerer nå ved Universitetet i Oslo.
  • Etter å ha fullført et årsstudium i Likestilling og mangfold ved NTNU, tar hun nå en bachelor i sosiologi på Blindern.
  • Med jevne mellomrom vil hun skrive artikler i UA, der hun tar for seg aktuelle spørsmål som er viktige for studentene.
Ansas leder Ole Kristian Bratset: - Holdningene til utveksling blant studieprogramledere og rådgivere har mye å si. (Foto: Ansa)

Ansas leder Ole Kristian Bratset: - Holdningene til utveksling blant studieprogramledere og rådgivere har mye å si. Foto: Ansa

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering

Én av tjue av norske studenter har opplevd seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. 28 prosent av trakasseringen kommer fra forelesere eller veiledere.

Styringsgruppa for samlokalisering:

Foreslår at samlokalisering ved NTNU utsettes i ett år

Samlokaliseringsprosjektet ved NTNU trykker på pauseknappen.

Kronikk:

Aktivitetsbaserte kontor kan gi 30 prosent tap i effektivitet

Ny forskning peker mot at aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser gir betydelig mindre effektivitet, og mindre tilfredse medarbeidere, skriver overlege Jan Vilhelm Bakke og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold i denne kronikken.

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?