Ålesund og Gjøvik vil ikke være sikret plass i neste NTNU-styre

Særordningen som garanterte Ålesund og Gjøvik plass i NTNU-styret, oppheves før det kommende styrevalget. Det bekymrer ikke Ingvild Sørlie.
Det utvidede NTNU-styret: F. v. Marit Grønning-Moe, Sarah Poulson, Kristin Melum Eide, Nils Kristian Nakstad, Helge Holden, Dag Waaler, Gunnar Bovim, Svein Richard Brandtzæg, Ingvild Sørlie, Kim Allgot, Guro Busterud, Nina Refseth, Kjersti Møller og Dennis Bogen. 
    
      (Foto: Thor Nielsen)

Det utvidede NTNU-styret: F. v. Marit Grønning-Moe, Sarah Poulson, Kristin Melum Eide, Nils Kristian Nakstad, Helge Holden, Dag Waaler, Gunnar Bovim, Svein Richard Brandtzæg, Ingvild Sørlie, Kim Allgot, Guro Busterud, Nina Refseth, Kjersti Møller og Dennis Bogen.  Foto: Thor Nielsen

Sørlie er studentvalgt i styret, samtidig som hun også er leder for studentenes valgstyre.

Styremedlem Dag Waaler, derimot, liker ikke tanken på at det nye styret kan ende opp med ingen representanter fra Ålesund eller Gjøvik.

Styrevalget finner sted fra 3.-6. april.

Da høgskolene i Ålesund og Gjøvik, sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, fusjonerte med NTNU i 2015, aksepterte Kunnskapsdepartementet samtidig en midlertidig utvidelse av NTNU-styret med fire representanter, hvorav to gikk til de ansatte, samt én hver til studentene og de eksternt oppnevnte. Dette ble iverksatt i 2016.

I brevet fra KD het det blant annet at «Departementet forutsetter at de tre styremedlemmene som velges av de ansatte og studentene samlet dekker dagens HiG, HiST og HiÅ, og ber institusjonene fastsette valgreglement som sørger for dette.»

Ingvild Sørlie er medlem av NTNUs styre, og leder for studentenes valgstyre. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ingvild Sørlie er medlem av NTNUs styre, og leder for studentenes valgstyre.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Det var hele tida en forutsetning at dette dreide seg om en midlertidig ordning, som gikk ut sommeren 2017. Det nye styret som tiltrer til høsten vil dermed være tilbake til normalen, altså med 11 medlemmer.

Ett valgdistrikt

Normalordning tilsier også at hele NTNU oppfattes som ett valgdistrikt. Det innebærer at ingen del av universitetet er garantert plass ved styrebordet. Dermed vil nye NTNU kunne oppleve tilsvarende situasjoner som gamle NTNU, hvor en campus kunne ende opp uten representasjon.

I dag kan en slik situasjon oppstå for campus Gjøvik og campus Ålesund. Det som var HiST er i praksis ingen egen campus lenger, slik at problemstillingen ikke gjelder her.

Er dette et problem?

Når vi retter spørsmålet til studentvalgt representant i styret, Ingvild Sørlie, svarer hun slik:

- Nei, jeg kan ikke se at det er et problem. Representantene i NTNUs styre er ikke der for å tale noen bestemt gruppes sak, det være seg ansatte, studenter, fakultet eller campus. Man skal jobbe for universitetets beste. Slik er det i prinsippet, og slik har jeg fått erfare gjennom det året jeg har vært styremedlem, også i praksis. Man jobber for hele institusjonen, ikke for noen bestemt del, sier styremedlem Sørlie.

Hun legger til at ordningen med viserektorer ventelig vil bidra til å sikre stedlig representasjon.

LES OGSÅ Stemmejakt til Studenttinget

Første valg uten kvoteringer

Så skifter Ingvild Sørlie hatt, og blir leder for studentenes valgstyre. I den rollen ser hun at situasjonen kan bli utfordrende.

- Det er viktig for studentenes valgstyre at det oppfattes som at alle kan bli valgt til styret uavhengig av hvilken campus de kommer fra. Dersom det føles som om noen fra Ålesund eller Gjøvik ikke har en sjanse til å bli valgt, er det et problem. Og ettersom dette er det første valget uten kvoteringer er det viktig for oss at vi får gode kandidater fra alle campusbyene, sier Sørlie.

- Frykter du at studentene, særlig de som befinner seg langt fra Gløshaugen, ikke skal gidde å stemme? Valgoppslutningen er jo ikke overvettes høy i dag.

- Nei, den ligger på 12-14 prosent over år. Det er klart at vi får en utfordring med å nå ut til studentene med hvor viktig det er at de engasjerer seg.

- Hva vil du og valgstyret gjøre for å få opp valgdeltakelsen?

- Vi kommer til å arrangere debatter og engasjere oss i sosiale medier og andre medier. Vi skal gjøre alt vi kan, lover Ingvild Sørlie.

LES OGSÅ 12.9 stemte

Valg på brett og mobil

Årets lille nyhet er at IT-avdelingen har programmert ny valgweb som er tilpasset nettbrett og mobil.

- Vi vet at særlig studentenes valgstyre ser fram til det, for da kan studentene bruke mobilen til å avlegge stemme, for eksempel når de har besøkt studentenes valgstand eller deltatt på valgmøte, sier Kristin Wergeland Brekke, sekretær for valgkomiteen ved NTNU.

Nye valgweb er i første omgang tatt i bruk når man sjekker manntallet fram til klagefristen 8. mars. Startskjermbildet er blått med tittelen «Ditt Valg».

Ansatt? Her sjekker du at manntallsopplysningene om deg er korrekte

- Vi er glade for den nye løsningen. Vi lette etter alternativer nasjonalt, men vår løsning var best og nå har NTNUs dyktige programmerere gitt oss sektorens mest oppdaterte og brukervennlige elektroniske valgløsning, sier Brekke.

Dag Waaler kom inn i NTNU-styret som en del av utvidelsen. Waaler representer de vitenskapelig ansatte og holder til ved campus Gjøvik.

Waaler ser med en viss bekymring på muligheten for at Gjøvik og Ålesund kan bli stående uten egne representanter i styret.

- Profilene til utdanningene i de to byene har helt klart sine særegenheter som bør være representert ved styrebordet, sier han.

- Men det er sånn at styremedlemmene først og fremst skal representere hele institusjonen?

- Ja, det er prinsippet, og det er bra. Likevel er det ikke til å komme bort fra at de perspektiver man bringer med seg inn, vil prege måten man jobber som styremedlem.

- Kommer du selv til å stille til valg?

- Jeg har blitt spurt, og sagt at det kan jeg tenke meg. Det året jeg har hatt dette vervet har gitt mersmak, sier Dag Waaler.

- Men jeg har ennå ikke meldt mitt kandidatur formelt.

- Fristen er 15. mars.

- Det er greit å vite.

Mer om valget her

Profilene til utdanningene i de to byene har helt klart sine særegenheter som bør være representert ved styrebordet

Dag Waaler, styremedlem fra Gjøvik
Styrevalg ved NTNU
 
    
      (Foto: (Illust.))

  Foto: (Illust.)

 • Styret består av 11 medlemmer: Tre valgt av de vitenskapelig ansatte, én fra teknisk administrative, én midlertidig vitenskapelig ansatte, to fra studentene og fire eksternt opplevnte.
 • Ansattrepresentantene velges for fire år av gangen, de midlertidige og studentene velger for ett år av gangen. De eksterne oppnevnes for fire år.
 • Styrets leder utgår fra de eksternt oppnevnte.
 • Ingen kan sitte i mer enn to perioder.
 • Frist for å melde inn kandidater er 15. mars.
 • Styrevalget skjer i perioden 3-6 april.
Dag Waaler er styremedlem fra Gjøvik, og er fristet til å stille til valg for en periode til.  

Dag Waaler er styremedlem fra Gjøvik, og er fristet til å stille til valg for en periode til.  

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.