Samfundet slår ring rundt «Students at risk»-ordningen

Studentersamfundet vedtok en resolusjon om å gjøre «Students at risk» til en permanent ordning.
Julie Wood, leder for SAIH Trondheim, og Johannes Bjartnes fra Studenttinget ved NTNU.
(Foto: foto.samfundet.no)

Julie Wood, leder for SAIH Trondheim, og Johannes Bjartnes fra Studenttinget ved NTNU. Foto: foto.samfundet.no

«Students at risk» (StAR) er en ordning som gir utenlandske studentaktivister, som blir nektet å gjennomføre studiene sine i hjemlandet, en mulighet til å fullføre studiene ved et universitet i Norge.

Siden 2013 har Norge tatt i mot 19 studenter gjennom programmet. Til høsten kommer det et nytt kull, som kan bli det siste, så lenge ordningen er midlertidig. og til høsten kommer det siste kullet med studenter før prøveperioden går ut.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Kjemper for å gjøre ordningen permanent

StAR-ordningen er et prøveprosjekt. Julie Kristine Wood, leder for Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), kjemper for å gjøre ordningen permanent.

- Vi mener det er viktig å sende et signal til autoritære myndigheter at det ikke er greit å tie modige studenter, sier Wood.

Under lørdagens Samfundsmøte la hun og Johannes Bjartnes fra Studenttinget ved NTNU frem dette resolusjonsforslaget:

«Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 18.03.2017 krever at «Students at Risk» skal bli en permanent ordning i Norge, og vil jobbe for at studenter og akademikere skal kunne uttrykke seg fritt, uten frykt for trusler og represalier. Studentersamfundet mener det er viktig å løfte fram studentaktivister som tør å stå opp mot sine egne myndigheter.»

LES OGSÅ: Kvikkleire stanser bygging av campus bak Samfundet

Stort flertall

Og Samfundet var enig med Wood.

Forslaget ble møtt med 0 stemmer i mot, 3 blanke og 199 stemmer for, og ble dermed vedtatt.

- Det er et stort signal når Samfundet fatter et slik samlet vedtak, sier Gabriel Qvigstad, leder for Samfundet.

- At studenter må på flukt for deres politiske tanker er helt forkastelig og en trussel mot demokratiet. Vi i Norge prøver jo å være et foregangsland for demokrati og rettigheter, så da er det viktig at vi også bruker ressurser på akademisk frihet. Derfor mener vi på Samfundet at det er viktig at «Students at risk» blir en fast og permanent løsning, legger han til.

LES OGSÅ: Studenter tar opp forbrukslån for å betale utgifter

Starter kampanje

Wood er godt fornøyd med vedtaket fra Samfundet.

- Det var bra med støtte for forslaget. Vi ser at det er en sak som mobiliserer studenter på tvers av partitilhørighet, og at det er en verdig sak, sier Wood.

- Men hva skjer videre?

- Ordningen skal evalueres i mai, og frem til det skal vi ha en kampanje som heter «Proud supporters of academic freedom». Og så ønsker vi at studentorganisasjoner, partier, universiteter og alle andre som er interessert skal engasjere seg, sier Wood.

LES OGSÅ: Tale tar over roret på Samfundet

LES OGSÅ: NTNU-studenter på unikt praksistilbud

Students at risk
  • «Students at risk» er en prøveordning, som er initiert av norske studentorganisasjoner og UD.
  • Administreres av Senter for internasjonalisering av utdanning på vegne av Utenriksdepartementet.
  • Ordningen skal gi utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet, en mulighet til å videreføre sine studier i Norge.
  • Gjelder for studenter i land som er mottakere av offisiell utviklingsbistand (ODA), og som over tid aktivt og uten hensyn til egen sikkerhet har involvert seg til fremme for menneskerettigheter og demokratiutvikling.
  • Det stilles også akademiske og språklige krav for opptak i ordningen.
  • Totalt har 19 personer kommer til Norge gjennom ordningen.
  • KILDE: Senter for internasjonalisering av utdanning
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»