Disse studentene skal styre NTNU

Christoffer Vikebø Nesse og Anja Beate Andersen er de nye studentene i NTNU-styret.
Christoffer Vikebø Nesse og Anja Beate Andersen går inn i NTNU-styret fra høsten. Her er de på valgvake i Studenttingets lokaler på Gløshaugen torsdag kveld.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Christoffer Vikebø Nesse og Anja Beate Andersen går inn i NTNU-styret fra høsten. Her er de på valgvake i Studenttingets lokaler på Gløshaugen torsdag kveld. Foto: KRISTOFFER FURBERG

På valgvake i Studenttingets lokaler på Gløshaugen torsdag kveld ble det klart: Christoffer Vikebø Nesse og Anja Beate Andersen går inn i NTNU-styret fra høsten. De tar over for studentene Kim Allgot, Ingvild Sørlie og Dennis Bogen.

I likhet med de andre gruppene er studentenes representanter redusert i antall. Som følge av fusjonen mellom NTNU, HiST, HiG og HiALS har styret midlertidig vært utvidet med fire medlemmer.

- Det er en stor tillit vi har fått

- Jeg kjenner jeg er både stolt og ydmyk. Det er en stor tillit vi har fått, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier Vikebø Nesse.

- Det blir utrolig spennende å bidra i NTNU-styret, og å jobbe for å skape et best mulig NTNU for studentene, sier Andersen.

De to påtroppende styremedlemmene forteller at de har snakket med tidligere studenter i NTNU-styret, og dannet seg et godt bilde over oppgaven de går inn i, og arbeidet vervet medfører.

Nå skal de ha en overlappingsperiode med de sittende studentene i NTNU-styret, og en overføringshelg før de deltar på sitt første styremøte til høsten.

Thomas Hesselberg og Elise Midtbø er valgt som varaer for Vikebø Nesse og Andersen.

Økt valgoppslutning

I alt 35 909 studenter hadde stemmerett i valget, og 5 324 av dem benyttet seg av stemmeretten. Valgoppslutningen på 14,83 prosent er høyere enn ved tidligere år. I 2015 var oppslutningen på 12,9 prosent og året før på 12,8 prosent.

Det var Vikebø Nesse som fikk flest stemmer i valget, mens Andersen fikk fjerde flest stemmer. Ettersom loven sier at begge kjønn skal være representert, blir Andersen kvotert inn som fast medlem da hun var den kvinnelige kandidaten med flest stemmer.

Leder Ingvild Marie Sørlie i studentenes valgstyre er fornøyd med både oppslutningen og hvordan valgkampen har gått.

– Oppslutningen har økt siden de siste to årene, og det må vi være fornøyde med. Alle kandidatene har drevet en redelig valgkamp, og stemningen har vært veldig god mellom alle kandidatene, sier hun i en pressemelding.

LES OGSÅ: Fristet med gavekort for å få opp valgdeltakelsen

Tidligere torsdag ble det klart hvem som skal representere de ansatte i NTNU-styret.

LES OGSÅ: Her er NTNUs nye styremedlemmer

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

I forkant av valget stilte Universitetsavisa tre spørsmål til alle de 11 studentene som stilte til valg. Dette svarte de to studentene som ble valgvinnerne:

Christoffer Vikebø Nesse:

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Eg har ikkje éin hjartesak, og ingen bør bli valt inn i styret for å oppnå ein eller to ting. Det blir for snevert. Då kan dei heller ta kontakt med meg, så skal eg sørge for at ting går gjennom riktige kanalar og auke sjansane for gjennomslag.

2. Hva er er som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Eg er opptatt av mange saker som angår studentene ved NTNU. Eg kjenner NTNU forholdsvis godt, og har erfaring med styrearbeid og politisk påvirkning på nasjonalt nivå, sist som leiar av Tekna Student i 2016. Eg veit når eg må vere knallhard, og når eg må sleppe opp gassen. Det er spesielt i sakar som går på tilrettelegging for studentfrivilligheit, ressursar til fagleg og personleg veiledning for studentar og tiltak for å redusere frafall for å nevne noko.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

Eg er den typen som gjer det heilt gjennomsnittlig faglig, og lever godt med det. Når ho mor er bekymra kan eg i alle fall skylde på at eg har brukt mykje tid på andre ting, det har ein verdi det og. Det er viktig for meg at folk veit eg er lett å prate med, og vil gjere ein innsats for å vere tilgjengeleg for studentane. Eg bryr meg genuint om medstudentane mine, og eg trur og meiner at eg kan gjere ein forskjell om eg får bruke eit år på dette.

Anja Beate Andersen:

1. Er det noe du brenner særlig sterkt for, som du vil bruke kreftene på å få styrets medlemmer til å bli oppmerksomme på, dersom du blir valgt?

Om jeg blir valgt som studentenes styrerepresentant vil jeg jobbe for et større fokus på samhørighet. Det er viktig at samtlige campus føler tilhørighet og eierskap til NTNU. Jeg ønsker også å ha som mål å øke andelen studenter som reiser på utveksling fra NTNU, og studenter som kommer på utveksling til NTNU. Dette betyr at man må ha økt fokus på å forenkle utvekslingsprosessen. Utveksling er en utrolig fin erfaring som jeg synes alle studenter bør få muligheten til.

Jeg mener også at man må fortsette å jobbe med kvalitetssikringssystemet på NTNU. Det må taes på alvor at mange emner ikke innfrir forventningene studentene har. Det er viktig at NTNU, som Norges største universitet, fanger opp de emnene som ikke er faglig tilfredsstillende og iverksetter konstruktive tiltak.

2. Hva er det som gjør deg egnet som medlem av NTNUs styre?

Jeg går i 5. klasse, og vil si jeg er en «erfaren student». Gjennom mine snart 5 studieår har jeg opparbeidet meg en del erfaring om hvordan NTNU-systemet er bygget opp og fungerer.

I 3. klasse ved UQ i Brisbane, Australia. Dette oppholdet har gitt meg innsikt i hvordan det er å være på utveksling, både hvor fantastisk det er og hvor vanskelig det til tider kan være med emnevalg. Jeg har også vært aktiv i studentorganisasjoner. BEST Trondheim ga meg internasjonal organisasjonserfaring, i tillegg satt jeg ett år i styret som HR koordinator med hovedansvar for rekruttering. I Vektorprogrammet var jeg Samarbeidskoordinator, og fikk erfaring med å skape gode relasjoner med bedrifter. Jeg har også hatt ulike verv i linjeforeningen EMIL.

Det siste året har jeg vært ITV (instiuttillitsvalgt) for Energi og prosessteknikk. Dette har gitt meg en god oversikt av hvordan kvalitetssikringen av emner fungerer, og tillitsvalgtsystemet på NTNU slik det er i dag.

Vervene mine har lært meg viktigheten av å stille forberedt, få raskt overblikk og stå for det jeg mener er riktig for mine medstudenter. Jeg er veldig opptatt av rettferdighet, noe jeg mener er det som gjør meg veldig godt egnet som medlem av NTNU styret. Jeg ønsker at alle NTNU studenter skal ha like vilkår, føle seg som en del av fellesskapet og ikke minst; Føle seg sett.

3. Hvem er du? Tre ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

Jeg er Anja; En miljøbevisst Energi og miljøstudent med en forkjærlighet til varmepumper. Jeg blir lett engasjert i saker jeg brenner for, og jobber målbevisst for å få til endringer jeg mener er nødvendige. Jeg har høydeskrekk, men da jeg var i New Zealand utfordret jeg virkelig meg selv og tok en utfordring på strak arm: Jeg hoppet i strikk.

LES OGSÅ: 11 studenter vil inn i NTNU-styret. Dette brenner de for

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.