Studentmediene får enda mer av semesteravgiften

- En stadig større andel av semesteravgiften går til Under Dusken og Studentmediene. Slik bør det ikke være, mener Benjamin Gjermstad.
Studentmediene står blant annet for utgivelsen av Under Dusken.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Studentmediene står blant annet for utgivelsen av Under Dusken. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Gjermstad er medlem i Studenttinget, og tidligere medlem i Velferdstinget. Han etterlyser en debatt om en varig løsning for finansieringen av Studentmediene.

Nylig vedtok Velferdstinget å øke den årlige støtten til Studentmediene i Trondheim til 850 000 kroner. Det er en økning på 200 000 kroner.

- Vanskelig økonomisk situasjon

- Vi økte støtten til studentmediene da vi har fått opplyst at de har vært i en vanskelig økonomisk situasjon, og vi mener det er viktig å bevare studentmedia da de spiller en viktig rolle for studentene i Trondheim, sier Ida Medina Jodanovic, leder for Velferdstinget.

Et forbehold for den økte støtten til Studentmediene er at de utreder «en kompetent strategi for innsparing av penger.»

Velferdstinget har vedtatt at pengene de bevilger hentes fra helserefusjon og andre potter med penger til overs.

- Helserefusjonsordningen ble lagt ned uavhengig av økt støtte til studentmedia, sier Jodanovic.

LES SAKEN HER: Velferdstinget fjerner støtte til syke studenter

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Alle studenter finansierer Studentmediene

Gjermstad påpeker at alle studenter som betaler semesteravgift er med på å finansiere Studentmediene.

- De fleste studentene vet ikke at de betaler 20 kroner i året til Studentmediene gjennom semesteravgiften. De er uvitende abonnenter, sier Gjermstad.

Han mener det ikke er så ille for dem som studerer på NTNU i Trondheim, men sier Studentmediene er mindre relevante for studenter i Gjøvik og Ålesund. Og også studentene ved BI, jusstudiet i Trondheim, DMMH og Fagskolen Innlandet, som alle betaler semesteravgift gjennom Sit.

- De må være aktuelle for alle studentene

- Studentmediene har en vanskelig situasjon, men de må skjønne at det må løses på annet vis enn å få mer og mer penger via semesteravgiften, sier Gjermstad.

Han har tre forslag:

- De må fortsette med å kutte trykkerikostnadene for Under Dusken. Så må de jobbe hardt for å skaffe fristasjon - altså at de får gratis husleie av NTNU, og de må aktualisere seg for alle studentene. De må være aktuelle for alle som bidrar. De kan ikke bare skrive om det som skjer på Samfundet, men må også dekke det som skjer på for eksempel Huset i Gjøvik.

Jobber med å se på kostnadene

Ansvarlig redaktør Anette Sivertstøl sier Studentmediene på lik linje med andre mediehus i Norge er rammet av fall i annonseinntekter.

- De siste årene har Studentmediene gått med større underskudd, og det jobbes for tiden med å se på løsninger for å redusere større utgifter. Dette innebærer å se på kostnader knyttet til de redaksjonelle produktene våre. På grunn av den økonomiske situasjonen må vi nok gjennom en omstillingsprosess når det gjelder de redaksjonelle produktene, sier Sivertstøl.

- Jobber dere med noen alternative inntektskilder?

- Det jobbes med å se på andre støtteordninger. Radio Revolt fikk blant annet midler fra Medietilsyntet for å sende på DAB ut 2017. Ellers jobber salgsavdelingen vår som vanlig med å skaffe oss flere annonsører på plattformene våre, svarer hun.

Vil frede Dusken på papir så lenge som mulig

En av de største utgiftspostene til Studentmediene er trykkingen av Under Dusken. Sivertstøl sier at de vil frede den så lenge som mulig, men at de vurderer andre grep for å spare penger på papirutgaven.

- Under Dusken er en viktig del av identiteten til Trondheim som studentby og for studentjournalistikken i byen, både nå og i framtiden. Vi ønsker å la papiravisa leve så lenge som mulig. Likevel er vi i lys av den økonomiske situasjonen nødt til å se på tiltak som sikrer en bærekraftig økonomi for selskapet, hvor en reduksjon i utgaver av papiravisa er en av mulighetene, sier Sivertstøl.

- Hva betyr den ekstra støtten fra Velferdstinget for dere?

- Støtten utgjør ikke en økning i inntekter for oss, men en videreføring av støtte fra tidligere år. Det innebærer at vi kan utelukke ytterligere store underskudd, og at medietilbudet til studentene i Trondheim ikke vil rammes like hardt som det ville gjort uten. Det betyr en økonomisk forutsigbarhet som er viktig og nødvendig i en eventuell omstillingsprosess, og for framtiden til de redaksjonelle produktene, sier redaktøren for Studentmediene.

- Den økte støtten fra Velferdstinget blir hentet blant annet fra helserefusjonsordningen. Har dere fått noen reaksjoner på dette?

- Nei, det har vi ikke, sier Sivertstøl.

BILDESERIE: Under Dusken gjennom 100 år

- Trondheim er vårt nedslagsfelt

Sivertstøl sier at det er en redaksjonell beslutning om å bare dekke Trondheim. De kommer dermed ikke til å dekke det som skjer ved NTNU i Gjøvik og Ålesund.

- Trondheim er vårt nedslagsfelt gjennom våre mediekanaler, altså radio, video og avis. Vi er ikke et NTNU-mediehus, men er et frittstående mediehus som dekker Trondheim, derav navnet: Studentmediene i Trondheim. Vi er klar over at vi ikke dekker andre skoler like godt som NTNU, men de fleste av våre frivillige er studenter ved NTNU og det er den største utdanningsinstitusjonen i byen. Derfor blir det ofte flest saker om NTNU, men vi prøver stadig å forbedre oss på å dekke andre utdanningsinstitusjoner i byen. Vi har blant annet skrevet en god del saker om Høyskolen Kristiania, samt hatt enkelte saker om BI og jusstudiet, sier Sivertstøl.

- Hva mener dere om forslagene fra Gjermstad?

- Vi jobber nå med å kutte trykkerikostnadene for Under Dusken, samt ser vi på løsninger tilknyttet utgifter på DAB. Samfundet er en del av vårt viktigste dekningsområde, men vi ønsker selvsagt å være aktuelle for alle studenter i Trondheim. Som sagt jobber vi stadig med å forbedre dette ved å dekke andre utdanningsinstitusjoner og annet som foregår på campuser som ikke er knyttet til NTNU. Jeg nevner igjen at vi ikke er et NTNU-mediehus og at vi dermed ikke dekker Gjøvik og Ålesund. Vi er et frittstående mediehus som dekker Trondheim, sier Anette Sivertstøl.

LES OGSÅ: Eierne har sikret Under Dusken videre arbeidsro

Studentmediene i Trondheim
Dataene som ikke skulle ha kommet ut ble tilgjengelige da Samfundet i et forsøk på mer åpenhet gjorde kildekoden til nettsidene sine offentlige.
(Foto: ARKIV)

Dataene som ikke skulle ha kommet ut ble tilgjengelige da Samfundet i et forsøk på mer åpenhet gjorde kildekoden til nettsidene sine offentlige. Foto: ARKIV

  • Studentmediene i Trondheim AS er en frivillig organisasjon, drevet av og for studentene i Trondheim. Det er et non-profit aksjeselskap eid 50/50 av Studentskipnaden i Trondheim og Studentersamfundet i Trondhjem. Mediedriften foregår i selskapet, mens medlemmene har sosial tilhørighet og tilknytning til gjengene på Samfundet.
  • Selskapet står blant annet for utgivelsen av: iBok.no, dusken.no, Radio Revolt, Student-TV, Under Dusken og Barteguiden.
  • Tidligere het selskapet MediaStud AS, men endret navn etter sammenslåingen av de tre gjengene Under Dusken, Radio Revolt og Student TV.
  • Gjengen har rundt 250 aktive medlemmer, og er fordelt i seksjoner utfra hva man jobber med; redaksjonelt, salg, økonomi, marked, IT-utvikling, drift og gjengadministrasjon. Studentmediene har arbeidslokale på Lucasbygget ved Studentersamfundet.
  • Under Dusken er Skandinavias eldste nålevende studentavis, med utspring fra Studentersamfundet i Trondhjem. Første nummer kom ut 12. desember 1914. Papiravisen kommer ut annen hver tirsdag, mens studentradioen, avis og student-tv også er samlet på nettsiden dusken.no.
  • Kilder: Studentmediene, Under Dusken, Universitetsavisa
Velferdstinget
  • Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (VT) er sammensatt av representanter fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
  • Velferdstingets oppgave, delegert fra de øverste studentorganene på NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole, Jusstudentene ved Folkeuniversitetet, BI, Høgskolen Kristiania og Fagskolen Innlandet, er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.
  • Velferdstinget er med på å bestemme hvordan semesteravgiften skal brukes, og uttaler seg om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere. De jobber også opp mot utdanningsinstitusjonene og kommunen.
  • Kilde: Velferdstingets hjemmesider
Benjamin Gjermstad.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Benjamin Gjermstad. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Ida Medina Jodanovic, leder for Velferdstinget.
(Foto: privat)

Ida Medina Jodanovic, leder for Velferdstinget. Foto: privat

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.