KD slår fast at NTNU brøt loven da de krevde egenbetaling for studieturer

Samtidig åpner departementet for å diskutere hvor linjene skal trekkes, og har bedt om tilbakemeldinger fra sektoren.
Instituttlederen ved institutt for biologi mener studieturer er en annen kategori enn betaling for selve studiet. Det er departementet uenig i.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Instituttlederen ved institutt for biologi mener studieturer er en annen kategori enn betaling for selve studiet. Det er departementet uenig i. Foto: KRISTOFFER FURBERG

I et brev til til Kunnskapsdepartementet etterlyser en studentrepresentant ved Institutt for biologi en avklaring på om NTNU brøt gratisprinisippet i høyere utdanning da de krevde 3600 kroner i egenbetaling for to obligatoriske ekskursjoner.

Bakgrunnen er at 20 studenter, inkludert studentrepresentanten, i forkant av brevet til departementet spurte instituttlederen ved Institutt for biologi ved NTNU om hvorfor de ikke hadde søkt dispensasjon fra UH-lovens paragraf 7-1, som sier at universiteter og høgskoler ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: - En slik ordning er i strid med «lik rett til utdanning»

Mener studieturer ikke teller

I sitt svar til studentrepresentanten skriver instituttleder Else Berit Skagen ved Institutt for biologi at kostnader til betaling av reise, opphold og mat i obligatoriske kurs ikke er regulert av bestemmelsene om egenbetaling i UH-loven eller forskriften om egenbetaling.

«Dette er en annen kategori utgifter enn betaling for selve studiet» skriver hun.

Det er Kunnskapsdepartementet uenig i.

Egenbetaling av reise og opphold er brudd

I sitt svar skriver de at «det kan ikke kreves egenbetaling for utgifter for turen, for eksempel kostnader til transport og boutgifter, når studieturen er obligatorisk og hvor deltagelse i turene er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Slik praksis vil være i strid med gratisprinsippet».

Departementet legger dog til at dette ikke betyr at studentene ikke kan pålegges å dekke utgifter til mat og drikke under turen.

«Slike utgifter til livsopphold har studenten også ellers i studietiden. Studentene kan også selv velge å ta med egen mat og drikke» skriver de.

Videre skriver departementet at utdanningsinstitusjoner kan velge å tilby frivillige studieturer som studentene selv betaler for, men da må de også «tilby et faglig tilfredsstillende alternativ for de som ikke ønsker å delta på studieturen».

Regelverket tolkes ulikt

De fastslår også at adgangen til dispensasjon fra regelverket vil bli praktisert snevert og at det så langt kun er blitt gitt dispensasjon i et fåtall tilfeller som har dreid seg om noe annet enn obligatoriske studieturer. Men hva som faller innenfor og utenfor gratisprinsippet virker til å være åpent for tolkning.

«Departementet forutsetter at utdanningsinstitusjonene følger bestemmelsene om egenbetaling. Praksis i sektoren har imidlertid vist at regelverket for egenbetaling har blitt tolket ulikt av utdanningsinstitusjonene. Grensedragningen mellom hva som er innenfor og utenfor gratisprinsippet er vanskelig å foreta, og departementet har derfor nå sendt brev til sektoren om forståelse av regelverket» avsluttes brevet.

- Vi må se på praksisen

- Opplever studenter at det vi gjør ikke er i tråd med det departementet har fastsatt av regler er det klart vi må se nærmere på hvordan vi praktiserer dette. Vi har jo ikke noe ønske om å bryte de retningslinjene departementet setter, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjelstad.

Hun sier at dette er et spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom.

- Det er mye interessant vi har mulighet til å gjøre, men som er vanskelig å få til innen våre satte rammer. Derfor er dukker spørsmålet om egenbetaling opp med jevne mellomrom. Og når det dukker opp må vi se på hvordan praksis er her hos oss.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.