Bachelorstudent vekker oppsikt med nakkestudie

Fysioterapistudent Ken Fredin ved NTNU stikker hull på vante forestillinger om behandling av pasienter med nakkesmerter.
Stort. Ken Fredin står på spranget inn i en praksisperiode på St. Olavs Hospital. Artikkelen i tidsskriftet «Musculoskeletal Science and Practice» er et utmerket nytt punkt på CV-en. – Det er stort å få publisert en artikkel der. Jeg var heldig med at veilederen min så muligheten, sier fysioterapistudenten fra Levanger.
 
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Stort. Ken Fredin står på spranget inn i en praksisperiode på St. Olavs Hospital. Artikkelen i tidsskriftet «Musculoskeletal Science and Practice» er et utmerket nytt punkt på CV-en. – Det er stort å få publisert en artikkel der. Jeg var heldig med at veilederen min så muligheten, sier fysioterapistudenten fra Levanger.   Foto: Sølvi W. Normannsen

Vanlig behandling for pasienter som sliter med nakkesmerter er manuell behandling og treningsterapi, ofte samtidig. I sin bacheloroppgave påviser NTNU-student Ken Fredin at denne kombinasjonen har lite eller ingenting for seg, og at treningsterapi fungerer like godt alene.

Dette handler om pasienter med nakkesmerter uten nevrologiske symptomer, eller «større strukturell patologi», som Ken Fredin kaller det. På fagspråket heter dette grad I-II nakkesmerter.

- For denne gruppen har jeg ikke funnet noe som viser at de får mindre smerter, eller bedre funksjon og livskvalitet om de behandles både med manuellterapi og treningsterapi, forklarer Ken Fredin.

Følg Universitetsavisa på Facebook, Twitter og Instagram.

Uhyre sjelden på bachelor

Fredin har gjort en systematisk gjennomgang av tidligere forskning. Funnene er så interessante at analysen med tittelen «Manual therapy, excercise therapy or combined treatment in the management of adult neck pain - A systematic review and meta-analysis» nylig ble publisert i tidsskriftet Musculoskeletal Science and Practice.

Veilederen hans, førsteamanuensis Håvard Lorås ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, slår fast at det er et meget bra og internasjonalt anerkjent tidsskrift innen fysioterapi.

Følgelig er det også en diger fjær i hatten for Ken Fredin.

- Det skjer av og til på masternivå, men dette er, så vidt jeg kjenner til, den første bachelorstudenten i fysioterapi som har publisert i et internasjonalt tidsskrift, sier Lorås. 

Lorås har vært med på å bearbeide oppgaven til artikkelformat, og står som medforfatter.

Vanlig behandling for nakkesmerter

Nakkesmerter er svært utbredt og en viktig årsak til nedsatt funksjonsevne for mennesker over hele verden. Tilstanden kan også være utfordrende for de som skal behandle dem, og kombinasjon av manuellterapi og treningsterapi er blitt svært vanlig. I den første bruker behandleren ulike teknikker for å bedre funksjoner i muskler og ledd, som massasje, tøyninger, strekkbehandlinger eller manipulasjon for å løsne ledd som har låst seg. Treningsterapi går ut på at pasienten trener selv etter et spesialtilpasset opplegg.

Ken Fredin hadde allerede en bachelor i bevegelsesvitenskap da han startet på fysioterapistudiet. Da skrev han en oppgave om treningsterapi for ryggsmerter. Også det var en systematisk oversiktsartikkel der han gikk gjennom forskning på feltet.

I nakkesmerte-studien gikk han gjennom 1169 forskningsartikler, og trakk ut og sammenlignet 7 studier. Disse involverer 936 pasienter, alle med grad I-II nakkesmerter.

Mange studier har undersøkt treningsterapi og manuellterapi hver for seg, eller satt behandlinger opp mot hverandre.

- Vi håpet å finne den relative ekstraeffekten ved kombinasjon. Det var en liten tendens i tallene, men denne var svært liten og ikke-signifikant. Dermed er det ingen grunn til å anbefale manuellterapi som tillegg, forklarer studenten.

Vil gjerne bli manuellterapeut

- Er resultatene av denne studien dårlig nytt for manuellterapeutene?

- Selv om funnene viser at det ikke er noe ekstra å hente for disse pasientene når de allerede har fått treningsterapi, så betyr ikke det at manuellterapi ikke har noe for seg. Jeg har selv lyst til å ta en master i manuellterapi i Bergen. Da er det viktig for meg å vite hva som fungerer av behandling og hva som ikke gjør det. Vi skal være kritiske til egen utøvelse av faget.

Fredin trodde han ville finne en viss ekstra effekt av manuellterapi. Om ikke annet, så i hvertfall på grunn av uspesifikke effekter ved behandlingssituasjonen, som endrer smerteopplevelse fordi pasienten blir ekstra ivaretatt og får mer tid med en terapeut.

- Jeg ble litt overrasket da vi heller ikke fant det, sier han.

Koster ekstra – uten effekt

Når behandlere helgarderer, ved at de håper å påvirke flere mekanismer ved å gi pasienter flere behandlinger samtidig, betyr det ekstra kostnader. Ressursbruken øker, det samme gjør tidsbruk - både for pasient og terapeut. Lange ventelister hos fysioterapeuter med kommunale avtaler er også vel kjent, så kanskje kan flere få hjelp om unødvendig behandling kuttes ut.

- Så lenge kombinasjonsbehandling ikke gir en ekstra effekt i form av smertelindring eller bedret funksjon, er det ikke særlig gunstig, slår Fredin fast.

Ikke svart-hvitt

Når det sagt, understreker han at forskning kun skal være veiledende for praksis. Den som behandler må gjøre sine egne, kliniske vurderinger.

- Dette er ikke svart-hvitt. Nyere forskning kan komme fram til andre konklusjoner, men fordi studiene var så like, er vi temmelig sikre på at en eventuell ekstraeffekt vil være svært liten.

- Kan resultatene gjelde for andre pasientgrupper enn de med grad I-II nakkesmerter?

- Jeg tenker funnene kan være med på å gjøre ulike terapeuter bevisst på at slik tilleggsbehandling kanskje ikke har en effekt. Muligheten er der for at det også kan gjelde andre grupper, men det  må nyere forskning eventuelt finne ut av.

Håper behandlerne blir nysgjerrige

- Hva håper du funnene kan føre til?

- Jeg håper at særlig de som bruker de to terapiene sammen, vil reflektere over funnene og at de kan hjelpe til i vurderingene av hvilken type behandling man skal gi. Jeg håper også å vekke økt nysgjerrighet rundt de ulike effektene av trenings- og manuellterapi.

For denne gruppen har jeg ikke funnet noe som viser at de får mindre smerter, eller bedre funksjon og livskvalitet om de behandles både med manuellterapi og treningsterapi.

Ken Fredin, fysioterapistudent
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.