- De som ønsker en karriere innen romfart burde ha et bedre tilbud

Forskningsleder Knut Robert Fossum ved CIRiS, Senter for tverrfaglig forskning i rommet, mener et eget studium i romfart ved NTNU hadde vært en god idé.
- I rombransjen jobber man med alt fra å bygge instrumenter som skal inn i satellitter til bearbeiding av dataene som kommer når satellittene er i bane. NTNU er viktig for å produsere kandidater fra de rene teknologistudiene, sier Marianne Moen, avdelingsdirektør for kommunikasjon ved Norsk romsenter. Bildet viser Buzz Aldrin på månen.
(Foto: Sipa, USA)

- I rombransjen jobber man med alt fra å bygge instrumenter som skal inn i satellitter til bearbeiding av dataene som kommer når satellittene er i bane. NTNU er viktig for å produsere kandidater fra de rene teknologistudiene, sier Marianne Moen, avdelingsdirektør for kommunikasjon ved Norsk romsenter. Bildet viser Buzz Aldrin på månen. Foto: Sipa, USA

Fossum skulle ønsket at det ble satset på romfart på lignende måte som det satses på maritim næring og marin sektor, blant annet med NTNU-studier rettet direkte mot sektoren.

Han støtter NTNU-student Petter Evju Skanke som etterlyser studier i romfartsteknologi ved NTNU. Norsk romindustri omsetter for seks milliarder kroner årlig, men det er ingen åpenbar studievei om man vil inn i bransjen, ifølge Skanke.

Prorektor for utdanning, Anne Borg, forteller at det ved flere anledninger har vært diskutert å tilby utdanning innen romfart ved NTNU, men at konklusjonen har vært at industrien ikke er stor nok.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Forstår at det ikke satses av NTNU

 - Et romfartsstudium kunne ha fokusert på sektoren, på lignende måte som man gjør med maritime studier. Da har du bakgrunn i de grunnleggende fagene som fysikk, kjemi og matematikk, og spesialisering inn mot de spesifikke utfordringene og problemstillingene i en sektor. Det er likevel forståelig at det ikke satses så mye på romfart ved NTNU, for det er ikke i samme grad et satsingsområde fra myndighetenes side, sier forskningslederen ved CIRiS.

CIRiS er en avdeling under NTNU Samfunnsforskning og utvikler ny kunnskap og bidrar til innovasjon i skjæringspunktene mellom teknologi og biologi og mellom teknologi og mennesker. CIRiS er et kompetansesenter for sanntidsoperasjoner, med spesielt fokus på overvåkning og kontroll av komplekse systemer i verdensrommet og på jorda.

- Romfart er viktig for maritim sektor

Fossum sier videre at når romfartsindustrien nevnes i positive ordelag fra politisk hold, er det ofte i sammenheng med nytten romfart har for marin sektor.

- Data fra verdensrommet er veldig effektivt for overvåking av norsk territorium, og derfor er romfart viktig for maritim næring og marin sektor, spesielt i nordområdene. Den satsingen vi har sett på romfart de siste årene har vært drevet av marin sektor. Når vi snakker om hva vi skal leve av etter oljen nevnes blant annet maritim transport, polar forskning og teknologi, bærekraftig sjømat og marine bioressurser og mineraler, samt vann- og vindkraft. Jeg mener det er et stort potensial innen romfart. Det er en høyteknologibransje, og vi er et høyteknologisamfunn. Det burde være mulig å minst doble antallet arbeidsplasser i sektoren.

Foreløpig er ikke industrien stor nok i Norge til at det har vært behov for flere studier direkte rettet mot romfart, ifølge Fossum. Men uten en økt satsning på forskning og utdanning rettet mot sektoren kan man heller ikke forvente økt vekst innen romfartsindustrien, mener han. Forskningslederen foreslår heller at kurs- og emnetilbudet økes ved norske utdanningsinstitusjoner.

- Det kan være en myk start for NTNU om tilbudet utvides fra de to romteknologikursene de har i dag. De som ønsker en karriere innen romfart burde ha et bedre tilbud for å lære om industrien, sier han.

LES OGSÅ: Sistemann på månen mener vi må tilbake dit før vi drar til Mars
LES OGSÅ: Derfor er Stephen Hawking negativ til jordens fremtid

Mange veier til rom

Avdelingsdirektør for kommunikasjon ved Norsk romsenter, Marianne Moen, sier det fins en rekke utdanningstilbud i Norge som kan lede til jobber i romfartsindustrien.

- Når vi snakker om romfartsindustrien, kan det være greit å huske at dette er jobber som foregår på jorda. Hvilken kompetanse bedriftene har behov for varierer veldig, og derfor er det et ganske bredt spekter av utdanninger som kan lede til jobber i rombransjen, sier Moen.

Hun viser blant annet til teknisk kybernetikk og elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU. I tillegg arrangerer NTNU to kurs i romteknologi.

- De som er med på Romteknologi II reiser blant annet til Andøya Space Center der de skyter opp sin egen rakett, sier Moen.

- NTNU er viktig for å produsere kandidater fra teknologistudiene

Men det er ingen studieprogram som er direkte rettet mot romfartsindustrien på NTNU. Ved Norges arktiske universitet (UiT) kan man ta en master i romfysikk i Tromsø eller bachelor i satelitteknologi ved campus Narvik. Ved UiO er det mulig å ta romrelaterte emner i fysikk, mens det jobbes med satellittdata og jordobservasjon ved NMBU.

- I rombransjen jobber man med alt fra å bygge instrumenter som skal inn i satellitter til bearbeiding av dataene som kommer når satellittene er i bane. NTNU er viktig for å produsere kandidater fra de rene teknologistudiene, sier Moen.

LES OGSÅ: - Verden hadde vært et bedre sted om flere hadde fått besøke verdensrommet

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.