Nå kan det bli flertall for lovpålagt studentombud

Arbeiderpartiet fremmet i går forslag i Stortinget om å lovpålegge landets universiteter og høyskoler å innføre egne studentombud.
Nina Sandberg og Martin Henriksen (bildet) fremmer forslag om lovpålagt studentombud. Det er bare noen måneder siden Ap fremmet forslaget forrige gang.
(Foto: Bernt Sønvinsen)

Nina Sandberg og Martin Henriksen (bildet) fremmer forslag om lovpålagt studentombud. Det er bare noen måneder siden Ap fremmet forslaget forrige gang. Foto: Bernt Sønvinsen

Forslaget fremmes av Nina Sandberg og Martin Henriksen i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, og lyder i sin helhet: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til lovendring som pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å etablere et studentombud, enten alene eller i samarbeid med andre institusjoner.»

I dag fins det studentombud ved 10 høyere utdanningsinstitusjoner. NTNU vedtok i oktober i fjor å innføre en slik ordning og har allerede ansatt et studentombud.

LES OGSÅ: NTNUs nye studentombud gleder seg til å møte studentene

Det som særlig skiller studentombudet fra andre stillinger som gir råd og veiledning til studentene, er at studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson. Studentombudet skal ikke ha vedtaksmyndighet og er heller ikke en formell klageinstans. Det skal bistå studentene og påse at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Nina Sandberg sitter i KUF-komitéen på Stortinget.
(Foto: Bernt Sønvisen)

Nina Sandberg sitter i KUF-komitéen på Stortinget. Foto: Bernt Sønvisen

 

LES OGSÅ Studenttinget jubler over ombud

LES OGSÅ Ap vil ha lovpålagt studentombud

Fremmet forslag i juni

Ap fremmet samme forslag også i forbindelse med kvalitetsmeldingen i juni år, men den gangen falt det mot Høyre, FrP og Venstres stemmer. Men siden sammensetningen i nasjonalforsamlingen er endret etter valget, kan Ap få flertall for forslaget denne gangen, dersom man får med seg SV, Kristelig folkeparti og Senterpartiet. Siden disse partiene støttet forslaget i juni, vil de ventelig støtte det også nå.

Henriksen og Sandberg sier til UA at de regner med å få gjennomslag for forslaget denne gangen.

- Når blir forslaget behandlet?

- Det er det opp til KUF-komiteen å avgjøre. Det skjer senest i januar. Men det viktige er at vi får gjort vedtaket, og den signaleffekt det vil ha over for imnstitusjonene i UH-sektoren, seir Henriksen.

- Vi har grunn til å tro at behovet for studentombud er stort, sier stortingsrepresentant Nina Sandberg. Hun viser til økningen av henvendelser hos blant annet studentombudet ved Universitetet i Oslo, som gikk opp med rundt 150 % fra 2013 til 2016. – Det er særlig viktig i de sakene vi ser om trakassering i studietiden, sier hun.

Hans Fredrik Grøvan er Kristelig Folkepartis nye representant i KUF-komiteen. Grøvan uttaler til UA at KrF er positiv til et uavhengig studentombud.

- Ombudet bør ha juridisk kompetanse som kan gi studentene juridisk rådgivning og bistand. Denne type kompetanse er viktig for å kunne følge opp studenters rettigheter og plikter i studiehverdagen, sier Grøvan.

Også SV og Senterpartiet antas å støtte Aps forslag.

NSO kjempet i mange år

- Dette er et svært viktig forslag for å styrke studentenes rettsikkerhet. Vi er veldig fornøyde med at Arbeiderpartiet fremmer dette forslaget nå, og håper at Stortinget vedtar dette forslaget, sier Mats Beldo, leder i Norsk Studentorganisasjon.

- Vi forventer at partiene som forrige gang stemte for forslaget ikke har endret mening, og at dette kommer til å gå gjennom på Stortinget i høst, sier NSO-lederen.

Et studentombud er en uavhengig aktør som skal bistå studentene når de trenger hjelp med en sak overfor utdanningsinstitusjonen. Studentombudet skal være en ressurs for eksempel i vanskelige juridiske spørsmål. Sakene om seksuell trakassering som vi så i sommer, viser at behovet for et uavhengig ombud er høyst reelt.

- Etter at Universitetet i Oslo etablerte studentombud i 2013 har flere institusjoner sett hvor viktig dette er, og fulgt etter, sier Mats Beldo.

-Lovfesting av studentombud er helt avgjørende for at alle studenter skal ha like rettigheter, muligheter og nødvendig rettsikkerhet, uavhengig av hvor de studerer. I dag har vi en skjevhet hvor bare noen studenter har tilgang til et ombud, mens andre ikke. Dette forventer vi at Stortinget gjør noe med, sier studentlederen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.

Fremtiden kan by på «fastere» stillinger

Faste stillinger til alle er urealistisk. Utvalgsleder Arild Underdal kunne derimot friste med «fastere stillinger» i den foreslåtte forsker-lektor-stigen.