Dette mener kandidatene til årets studenttingsvalg

Studenttinget har gjennomført en spørreundersøkelse blant de 57 kandidatene til nytt ting.
Mange vil ha en plass i denne forsamlingen. Bildet er fra et møte i Studenttinget i Rådssalen (arkiv).
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Mange vil ha en plass i denne forsamlingen. Bildet er fra et møte i Studenttinget i Rådssalen (arkiv). Foto: KRISTOFFER FURBERG

Denne uken er det valg til det nye Studenttinget, og 57 personer kjemper om de 25 plassene på tinget. Studenttinget har i den forbindelse valgt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant kandidatene for å tegne et bilde av hva de som gruppe mener.

LES OGSÅ: Lav valgdeltakelse

Undersøkelsen består av 13 påstander som ble besvart med alternativer på en skala fra «Svært uenig» til «Svært enig».

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Den første påstanden kandidatene ble bedt om å svare på er hvorvidt Norge bør kreve skolepenger på inntil 10.000 kroner per år fra studenter utenfor EU/EØS som tar høyere utdanning i Norge. 22 av kandidatene sa seg svært uenig i denne påstanden, mens 14 var delvis uenig. Bare 2 kandidater var svært enig i dette.

LES OGSÅ: Marte Øien ny leder for Studenttinget

De fleste ønsker automatisk begrunnelse

Påstand nummer to var at studenter bør få en faglig begrunnelse på eksamenskarakteren samtidig som karakteren offentliggjøres. Dette er hele 28 av de 57 kandidatene helt enig i, og 21 er delvis enig. 3 kandidater har huket av for delvis uenig eller svært uenig her, mens de resterende 5 ikke har noen mening om påstanden.

Pensum er også gjenstand for en av påstandene i spørreundersøkelsen. «Samlet pris på pensumlitteratur for hvert semester burde ha en makspris, selv om det i noen tilfeller kan gå utover kvaliteten på pensumet NTNU kan anbefale og benytte i faget» er påstanden som skal vurderes, og her ligger de fleste stemmene på delvis uenig, som er valgt av 19 kandidater, mens ingen mening og delvis enig får 14 stemmer hver. Bare 4 kandidater er helt enige i at burde vært en makspris, mens seks kandidater er helt uenig.

Der det var større enighet var spørsmålet om hvorvidt offentlig finansiert forskning burde være offentlig tilgjengelig. Her har hele 53 av kandidatene sagt seg svært eller delvis enig.

Ønsker ikke at endelig eksamen skal være alt som teller

På påstanden om at eksamen burde telle 100 prosent, og at det ikke burde vært fokus på å ha flere tellende delvurderinger underveis i semesteret svarer 15 at de er svært uenig, mens 27 er delvis uenig. Bare 2 kandidater sier seg svært enig i at en slik løsning hadde vært å foretrekke.

Den sjette påstanden er det dog større enighet rundt. Påstanden går på at NTNU burde prioritere å filme og legge ut forelesningene i sin helhet i stedet for tematiske videoer som tar for seg de ulike delene av pensum. Her svarer 17 at de er svært enige, 18 er delvis enige, 11 har ingen mening, 6 er delvis uenig og 5 er svært uenig.

Forholdet mellom studielån og stipend er gjenstand for undersøkelsens syvende påstand. «Staten burde redusere studielånet for de som fullfører på normert tid» lyder påstanden de 57 kandidatene er bedt om å ta stilling til, og her svarer hele 27 at de er delvis enig, mens 7 sier at de er svært enige. Det samme antallet er forøvrig også svært uenige, mens åtte personer har svart at de er delvis uenige og like mange sier de ikke har noen mening om dette.

Kandidatene blir også bedt om å ta stilling til om de mener det er urimelig av NTNU å forvente at studentene består et emne på fem forsøk eller færre, slik det er anledning til nå med særskilt god grunn. 21 av kandidatene er svært uenige i at dette er urimelig, 17 er delvis uenig, 11 har ingen mening, 6 er delvis enig i at det er urimelig og 2 kandidater er svært enig.

Prioriterer studiestøtte fremfor studentboliger

På spørsmål om hva som bør prioriteres av studiestøtte og studieboliger er det en aldri så liten splitt litt til siden for midten blant kandidatene. Flertallet heller mot å være uenige i dette med henholdsvis 6 som er svært uenig og 28 som er delvis uenig, men det er også en stor andel av kandidatene som er delvis enige (16) og svært enige (4) i at det er viktigere å prioritere studentboliger enn studiestøtte.

28 av kandidatene sier seg svært enig i at høyere utdanningsinstitusjonene i Norge burde gå sammen om en felles portal for læringsressurser slik at alle studenter kan dra nytte av for eksempel videoforelesninger utviklet av andre universiteter og høyskoler enn der de selv studerer. 19 sier seg delvis enige i påstanden, mens 7 ikke har noen mening. Bare 3 kandidater velger delvis uenig eller svært uenig, som i på denne påstanden er slått sammen til en kategori.

Påstanden om at NTNU bør fusjonere med Høgskolen i Molde er den eneste påstanden i undersøkelsen hvor kandidatene virker til å være likegyldige. Hele 23 kandidater sier at de ikke har noen mening om hvorvidt det bør gjennomføres en fusjon, og blant de som har en mening om det ligger majoriteten på nei-siden med 13 delvis uenige og 10 svært uenige. Bare en kandidat sier seg svært enig i en slik fusjon, mens 10 kandidater er delvis enige.

Ønsker å holde fadderperioden studentstyrt

Alle studenters møte med NTNU - fadderukene - er tema for påstand 12, der Studenttinget spør om NTNU bør ha en overordnet kontroll over fadderperioden. Av de 57 kandidatene svarer 14 at de er svært uenige og 24 er delvis uenige. I den andre enden av skalaen er det bare 6 kandidater som er svært enige i at dette er en god idé, mens 4 kandidater er delvis enige.

Den siste påstanden er at fadderukene for internasjonale og nasjonale studenter bør samkjøres for å skape en bedre integrering av de internasjonale studentene. Hele 35 av 57 kandidater sier seg svært enige i dette, mens 19 er delvis enige. 2 kandidater svarer at de ikke har noen mening om temaet, mens en kandidat er delvis uenig.

De 25 plassene ved Studenttingets bord skal fordeles slik at Trondheim får 21 representanter, Gjøvik 2 og Ålesund 2. Totalt er det 42 kandidater som stiller til valg fra Trondheim, 9 fra Gjøvik og 6 fra Ålesund.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.