Disse syv kjemper om vervene i studentpolitikken det neste året

Bare én person har foreløpig meldt seg som kandidat til å bli ny studentleder ved NTNU. Her kan du lese om kandidatene til vervene i Studenttinget NTNU.
Det ligger ikke an til å bli den helt store kampen om vervene under det konstituerende møtet til Studenttinget. Bare en kandidat har meldt seg til ledervervet, og det samme gjelder fagpolitisk ansvarlig. To personer vil bli internasjonalt ansvarlig, og to vil bli læringsmiljøpolitisk ansvarlig.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Det ligger ikke an til å bli den helt store kampen om vervene under det konstituerende møtet til Studenttinget. Bare en kandidat har meldt seg til ledervervet, og det samme gjelder fagpolitisk ansvarlig. To personer vil bli internasjonalt ansvarlig, og to vil bli læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Torsdag kveld har Studenttinget ved NTNU konstituerende møte, og det skal velges både ny leder og nytt arbeidsmiljøutvalg.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Studenttingsleder

Den eneste som i skrivende stund har meldt sitt kandidatur til stillingen som leder for Studenttinget er 23 år gamle Sindre Kristian Alvsvåg, som er på femteåret av en mastergrad i organisk kjemi.

Sindre Kristian Alvsvåg
(Foto: Privat)

Sindre Kristian Alvsvåg Foto: Privat

 

- Jeg ønsker å stille som leder fordi jeg har et stort engasjement for studentpolitikk, og er godt kvalifisert til stillingen. Året mitt som medlem har vært inspirerende, og jeg ønsker blant annet å bidra til å gjøre studentdemokratiet mer synlig for studentene. Det er viktige avgjørelser som tas i studenttinget, og jeg vil gjøre en god jobb for at våre meninger synliggjøres oppover i systemet og utover til studentene, skriver han i kandidatpresentasjonen.

Han viser også til at han tidligere har vært linjeforeningsleder, og at han har erfaring med styrekoordinering og delegering. Det viktigste mener han er å opprettholde fokuset på studentfrivillighet i campusutviklingen.

- Jeg ønsker at campusutviklingen tar hensyn til studentenes ønsker, både når det gjelder undervisningsbiten og campusbruk ellers. I tillegg er det viktig for meg å jobbe for lavere frafall. Jeg ønsker å jobbe for at de som havner på rett studium også trives så godt at de ikke slutter på grunn av det sosiale.

Lederkandidaten legger forøvrig også til at utviklingen av flerbruksareal «er top nice».

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Til stillingen som læringsmiljøpolitisk ansvarlig er det to personer som har meldt sitt kandidatur, og en av dem er 21 år gamle Astrid Østigård. Hun er nå på tredjeåret i bachelor i kunsthistorie.

Astrid Østigård
(Foto: Privat)

Astrid Østigård Foto: Privat

 

- Jeg mener læringsmiljøet på NTNU har et stort forbedringspotensial. Dette strekker seg fra det fysiske læringsmiljøet og luftkvalitet, til psykososiale forhold. Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å forbedre dette slik at alle studenter får en bedre studiehverdag, skriver Østigård i kandidatpresentasjonen.

Hun mener dette krever systematisk arbeid opp mot NTNU sentralt og lokalt på campusene.

- Jeg ønsker å fokusere på at alle studenter skal få en bedre studiehverdag gjennom konkrete tiltak, slik som å belønne forelesere som utmerker seg med høy pedagogisk kompetanse og ved å bruke flere eksamensformer i store fag.

Østigård er i dag leder av kontrollkomiteen til Studenttinget, i tillegg til at hun sitter i kontrollkomiteen til Velferdstinget. Hun er også tillitsvalgt på andre året på sitt institutt.

Den andre kandidaten er 23 år gamle Stig-Martin Liavåg som studerer fysikk og matematikk på femte året.

Stig-Martin Liavåg
(Foto: Privat)

Stig-Martin Liavåg Foto: Privat

- Jeg stilte også i fjor etter å ha vært fakultetstillitsvalgt ved det som nå er NV-fakultetet i tre semester, men ble ikke valgt. Derfor stiller jeg på nytt i år. Jeg synes arbeidet som fakultetstillitsvalgt var veldig spennende og givende, og har derfor et ønske om å engasjere meg mer i studentdemokratiet, skriver han i sin presentasjon.

For ham er samlokaliseringen av ingeniørstudentene på Gløshaugen et av de viktigste punktene.

- Jeg ser fordelene med å flytte alle ingeniører opp på Gløshaugen, men jeg ser også grunner til bekymring. Arealet på Gløshaugen er allerede fylt opp, og hver tilgjengelige bordflate er i bruk av studenter. I tillegg er jeg opptatt av urettferdigheten rundt leseplasser. På noen studier får de fast plass fra tredje klasse, mens andre må skrive masteren sin i kantinen. Der burde en finne en bedre løsning for fremtiden, skriver Liavåg.

Fagpolitisk ansvarlig

Også til denne stillingen er det to kandidater. En av dem er Ragnhild Karlsen Dalslåen, bachelorstudent på tredjeåret i samfunnsøkonomi og 23 år gammel.

Ragnhild Karlsen Dalslåen
(Foto: Privat)

Ragnhild Karlsen Dalslåen Foto: Privat

 

- Helt siden jeg lærte om tellekantsystemet, har fag- og forskningspolitikk vært noe jeg har engasjert meg i. Jeg tror jeg har mye å bidra med og god kunnskap om fagpolitikk. God fag- og forskningspolitikk er viktig for å drive NTNU fremover, og jeg vil være en viktig stemme i dette arbeidet, skriver hun i sin presentasjon.

Dalslåen viser til at det stadig skjer nye ting på fagpolitisk plan.

- Jeg kommer til å jobbe for at Studenttinget har aktuell og god fagpolitikk. Forskning og utdanning går hånd i hånd, og jeg vil jobbe for at de får spillerom til å styrke hverandre. I tillegg er det viktig at studentene er med på å forme de nye karriereveiene for akademia, og pedagogisk merittering er et viktig steg for å gjøre det mer attraktivt å undervise, skriver hun.

Dalslåen har vært representant i Studenttinget i et år, og er også tidiligere fakultetsstyremedlem ved HiOA.

Den andre kandidaten er Aleksander Thiren Sriskantharajah, en 25 år gammel maskin-student.

Aleksander Thiren Sriskantharajah
(Foto: Privat)

Aleksander Thiren Sriskantharajah Foto: Privat

 

- Jeg ønsker å dedikere et år til å være med på å utvikle og fremme NTNUs politikk hva gjelder utdanning og forskning. Disse områdene er etter mitt syn områder hvor NTNU har et klart forbedringspotensial, og spesielt spennende er det å jobbe med dette i kjølvannet av fusjonen og i startfasen av samlokaliseringen, skriver han i presentasjonen.

Han skriver at han har jobbet med temaet som fakultetstillitsvalgt, og mener det er viktig å koordinere arbeidet med å utvikle en god politikk sammen med Studenttinget og resten av studentdemokratiet slik at studentene blir hørt i saker som angår dem.

- Bevisstgjøring av gjeldende bestemmelser og ansvarliggjøring rundt det eksisterende kvalitetssystemet er første steg i forbedringen av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten og dermed også kvaliteten av utdanningen, skriver han.

Internasjonalt ansvarlig

Felipe Fawcett er en av de to oppførte kandidatene til stillingen som internasjonalt ansvarlig. 22-åringen er på sitt tredje år av europastudier med engelsk, og ønsker å stille fordi han føler han har gjort det han kan for internasjonalisering så langt.

Felipe Fawcett
(Foto: Privat)

Felipe Fawcett Foto: Privat

 

- Jeg føler at jeg har gjort det jeg kan for internasjonalisering som studenttingsrepresentant og fakultetstillitsvalgt. Sammen flere tilltsvalgte har jeg vært med på å kartlegge problemstillingene som oppstår i søknadsprosessen til utveksling, og hvorfor internasjonale studenter ikke føler seg inkludert i de norske studentene sin studiehverdag, skriver han i presentasjonen.

Dette er også saker han ønsker å jobbe med fremover, og årsaken til at han ønsker å sette av et år til dette arbeidet.

- Jeg ønsker å sette internasjonalisering på dagsorden i 2018. NTNU har som mål at 40 prosent av studentmassen skal på utveksling. Det er et mål jeg støtter, men i dag er vi langt fra å nå det. Derfor er det viktig at studentene deltar i debatten og bidrar med løsninger til hvordan vi kan få flere på utveksling, skriver Fawcett.

Den andre kandidaten er Talal Mohammad, en 24 år gammel biologistudent.

Talal Mohammad
(Foto: Privat)

Talal Mohammad Foto: Privat

 

- Jeg har alltid jobbet hardt for å representere internasjonale studenter, involvere meg i internasjonale samfunn og politikk, og brukt mye tid på å fremme integrering og inkludering. Målet mitt er å fremme strategisk vekst og politikk ved NTNU mens universitetet jobber for å bli et sterkere internasjonalt universitet. For å få til det, må vi ha gode program og samarbeid både på NTNU og utenfor landegrensene, skriver han i presentasjonen.

Han mener det må jobbes opp mot både kommunen og andre organisasjoner for å få tatt ned de barrierene han mener finnes i dag.

- For eksempel bør det være et samarbeid mellom internasjonalt kontor og de som er ansvarlige for fadderuka for å få til en effektiv kommunikasjon og et godt samarbeid mellom internasjonale og norske studenter under introduksjonsukene. Det vil kunne føre til at internasjonale og norske studeter i større grad kan ha felles arrangement, skriver han.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.