Veldferdstinget positive til at studenter får bo i eldreboliger

Velferdstinget vedtok nylig en resolusjon på at de er positive til et prøveprosjekt hvor studenter får bo i eldreboliger.
Sosialt. Studenter kan få hospitere på eldreboliger mot å holde de eldre med selskap, ifølge et prøveprosjekt som Velferdstinget stiller seg positiv til - under visse forutsetninger. (Illustrasjonsbilde)
(Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix)

Sosialt. Studenter kan få hospitere på eldreboliger mot å holde de eldre med selskap, ifølge et prøveprosjekt som Velferdstinget stiller seg positiv til - under visse forutsetninger. (Illustrasjonsbilde) Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Saken ble allerede diskutert før jul, men da ble resolusjonen forkastet.

- Etter at NSO kom med sin resolusjon var det flere velferdsting som uttalte seg om det, og vi mente at også vi måtte ta et standpunkt. Vi ser på det som en fin alternativ løsning, og det finnes studenter som vil hjelpe eldre og bo billig sier Kristian Nygård Svartås.

Forslaget om å la studenter få bo billig på eldreboliger mot at de forplikter seg til å være sosiale med de eldre er interessant, men ordningen må praktiseres strengt slik at studenene ikke misbrukes, formaner Kristian Nygård Svartås, politisk nestleder i Velferdstinget for Ålesund, Gjøvik og Trondheim.
(Foto: Anette Sivertstøl)

Forslaget om å la studenter få bo billig på eldreboliger mot at de forplikter seg til å være sosiale med de eldre er interessant, men ordningen må praktiseres strengt slik at studenene ikke misbrukes, formaner Kristian Nygård Svartås, politisk nestleder i Velferdstinget for Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Foto: Anette Sivertstøl

 

Svartås er politisk nestleder i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

- Første resolusjon ble ikke vedtatt fordi flertallet ikke var enig i innholdet i den opprinnelige resolusjonen. Men nå har vi en resolusjon som vi alle står bak, sier han.

I fjor sommer kom Arbeiderpartiet med forslaget om å la studenter få bo billig på eldreboliger mot at de forplikter seg til å være sosiale med de eldre. Opplegget er inspirert fra et prosjekt i Nederland. NSO (Norsk studentorganisasjon) vedtok en resolusjon i november hvor de stiller seg positive til at lokale pilotprosjekter der studenter får bo billig på sykehjem.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Studenter må ikke bli misbrukt

Svartås understreker at et slikt prøveprosjekt må gjennomføres på en forsvarlig måte. Derfor understrekes det i Velferdstingets resolusjon at «det skal foreligge tydelige retningslinjer og kontrakter som beskriver studentenes rettigheter, samt eldre-og omsorgsboligenes krav til studentene».

- Slike ordninger må være strenge i tilfelle misbruk. Det er en fare for at studenter kan bli satt på arbeidsoppgaver de ikke er kvalifiserte til. Studenter må ikke bli misbrukt i form av at de jobber mer enn de skal, forteller han.

Svartås mener det er mye forarbeid som må til for å få til et prøveprosjekt. Blant annet at det må være et samarbeid mellom flere aktører som de eldre, studentene og kommunen. Svartås påpeker at Sit ikke skal ha et ansvar, men kan stille med informasjon.

- Vi har ikke fasiten på hvordan det kan gjennomføres. Vi kan se mot Nederland eller så kan vi se på hvordan de har gjort det i Oslo, hvor en kristen skole har gjennomført dette. Vi kan ta deres positive erfaringer og ta det med i prosjektet, sier han.

Svartås forteller at det på møtet ble nevnt at en søknadsprosess på hvem som får bo i eldreboliger kan være et virkemiddel til rekruttering.

- På den måten får man de studentene som er interessert i dette, og ikke bare er ute etter billig leie, sier han.

Mener studentene må få betalt

I motsetning til NSOs resolusjon, hvor de mener at studentene skal få billig leie for arbeidet, mener Velferdstinget at studenter skal få betalt for arbeidet.

- Det var en klar melding fra representantene at det å få betalt for jobben man gjør ikke bare vil hjelpe en student som allerede har en dårlig økonomi, men må ligge til grunn for å unngå sosial dumping. Å få betaling for arbeidet kan fungere som et virkemiddel for å hindre misbruk av studentene, sier Svartås.

Velferdstinget mener det bør være kommunen som tilrettelegger for ekstra plasser til studenter og at Sit ikke skal ha ansvar for slike prosjekt. Svartås forteller at de har så vidt vært i kontakt med Trondheim kommune, men at de ikke har fått noe konkret fra dem. Han mener at et slikt prosjekt kan være psykososialt positivt for både eldre og studenter.

- Slik vi ser det, er dette et godt verktøy for å skape interaksjon mellom eldre og studenter som kan forebygge ensomhet. Jeg har familie som jobber i helsevesenet, og da er det ofte at sosialisering går ut på grunn av for lite tid. Men her kan studenter nå ut til eldre og aktivisere dem. Det blir på en måte at du får tilbud om en deltidsjobb, og at du får leie en bolig på kjøpet. Dessuten er det en verdifull erfaring å passe på eldre, en erfaring man tar med seg videre i livet, mener Svartås.

Svartås understreker at det er snakk om at det skal bygges studentboliger ved eller i nærheten av og ikke på eldrehjem eller sykehjem.

- Vi mener selvfølgelig ikke at de eldre skal kastes ut for at noen studenter skal bo der, sier han.

- Fordeler for både eldre og studenter

Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen (bildet under) i Trondheim kommune sier de er åpne for å prøve ut en ordning hvor studenter bor blant eldre.

(Foto: Carel-Erik Eriksson/Trondheim Kommune)

Foto: Carel-Erik Eriksson/Trondheim Kommune

 

- Dette synes vi er inspirerende, da både eldre og studenter kan ha fordeler av dette, sier Garåsen.

Han påpeker at det krever en politisk beslutning for å gjennomføre dette.

- Vi vil følge godt med på de prosjektene som er påtenkt her i Norge. I resolusjonen står det: «Derfor mener VT det bør være kommunen, gjennom sin utbygging og drift av sykehjem, som tilrettelegger for ekstra plasser til studentene. Sit skal ikke ha ansvar for slike prosjekter.» Kommunen er ansvarlig for bygging og drift av sykehjem. Dersom det skulle bli aktuelt å utprøve et slikt prosjekt er det viktig å se på ulike modeller for dette basert på andre kommuners erfaringer. Her kan man tenke seg at en av modellene kan være i samarbeid med Sit, forteller Garåsen.

Han sier de vil ta kontakt med norske kommuner, som har prøvd dette, for å få tilbakemeldinger på erfaringene og for å få råd for hvordan Trondheim kommune kan få dette på plass.

- Det viktig å se på modeller som både kommunen og studentene synes er hensiktsmessige, mener han.

Må være attraktivt for studenter

Garåsen sier at Trondheim kommune tidligere har vært åpen for å utrede en slik ordning i forbindelse med Områdeløft Saupstad-Kolstad, men at dette ikke er igangsatt ennå.

- Utredningen må si noe om det er mulig å prøve ut en slik ordning i Trondheim. Hvilke lover og regelverk kommunen må forholde seg til, om det finnes boenheter hvor vi kan prøve dette ut, og om det finnes studenter som har ønsker om å være med på en slik ordning. Det er viktig for Trondheim kommune at en slik ordning ikke går på bekostning av behovet for nye sykehjemsplasser, sier han.

Garåsen forteller at det er viktig at en løsning må være attraktiv for studenter og at studentene kan bidra til aktivitet og økt livsglede for eldre.

- På en annen side er det viktig å trekke opp grenser når det gjelder det frivillige arbeidet på et sykehjem og de arbeidsoppgavene kommunen skal yte.

Sit stiller seg bak argumentene

Administrerende direktør i Sit, Knut Solberg (bildet under), sier de stiller seg fullt bak Velferdstingets uttalelse og argumentene Velferdstinget legger til grunn.

(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Foto: Sølvi W. Normannsen

 

-Dersom noen kommuner ønsker å tilby studentboliger knyttet til sykehjem så må dette være opp til den enkelte kommune å beslutte. Det må i så fall utvikles løsninger som gjør ordningen attraktiv for studentene. Det er alltid noen studenter som kan se det som meningsfullt å bo og ha kontakt med eldre, sier Solberg.

Han mener at ordningen ikke må erstatte satsingen på ordinære studentboliger.

- Dagens studentboliger er tilrettelagt for gode og inkluderende bomiljøer, og det kan være en utfordring å få til dette dersom en bygger studentboliger i tilknytning til sykehjem. Det må være opp til den enkelte kommune å finne gode gjennomførbare løsninger som en del av planleggingen. Det er viktig at studenter er inkludert i planleggingen, sier Solberg.

På spørsmål om hvordan Sit eventuelt vil følge opp dette, sier Solberg at det ikke er naturlig at Sit har en vesentlig rolle i et slikt arbeid.

- Men vi stiller oss til rådighet dersom kommuner ønsker bistand i arbeidet med å utvikle slike studentboliger, sier Knut Solberg.

Studenter hospiterer i eldreboliger

I fjor sommer kom Arbeiderpartiet med forslaget om å la studenter få bo billig på eldreboliger mot at de forplikter seg til å være sosiale med de eldre. Opplegget er inspirert fra et prosjekt i Nederland. Velferdstinget gjorde følgende vedtak om tiltaket:

  • Vi er positiv til at det utarbeides og gjennomføres lokale pilotprosjekter med mål om å gi flere studenter et billig sted å bo, men i slike prosjekter skal studentene være en del av utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen av disse pilotprosjektene.
  • Studentboliger i eldreomsorgen kan bli et positivt tiltak lokalt for studenter, så lenge det ikke går utover den generelle satsningen på studentboliger nasjonalt.
  • Tiltaket skal være et supplement, ikke en erstatning, til ordinære studentboliger.
  • Det skal foreligge tydelige retningslinjer og kontrakter som beskriver studentenes rettigheter, samt eldre- og omsorgsboligenes krav til studentene.
  • Kommuner som ønsker å legge til rette for boenheter for studenter i eldrehjem og omsorgsboliger bør etterstrebe og hente inn informasjon fra studentsamskipnadene, som har kunnskapen om hvordan studenter i Norge ønsker å bo.
  • Å bygge eller drifte studentboliger i eldreomsorgen er ikke en oppgave for Sit. Slike prosjekter bør gjøres av kommunen i samarbeid med andre aktører eller alene.
  • Studenter skal bli betalt for det arbeidet de gjør, ikke få billigere leie.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»