Manglende digitalisering gjør IKT-Norge bekymret

- Det er urovekkende å lese hvor tilfeldig bruken av digitale verktøy er, sier administrerende direktør Heidi Austlid.
Den digitale utviklingen går for sakte, mener Hege Austlid, som er administrerende direktør i IKT-Norge. (Foto: IKT-Norge)

Den digitale utviklingen går for sakte, mener Hege Austlid, som er administrerende direktør i IKT-Norge. Foto: IKT-Norge

Norske studenter er stort sett tilfreds med kvaliteten på studiene, men politistudentene utmerker seg. Lærerstudentene er i motsatt ende av skalaen, viser tallene fra Studiebarometeret.

Nye tall fra Studiebarometeret viser at politistudentene i overordnet tilfredshet har et snitt på 4,7 på en skala fra 1 til 5. Til sammenligning er snittscoren 3,6 for studenter ved femårige grunnskolelærerutdanninger.

Men variasjonen mellom utdanningstypene er ikke stor. Samlet svarte 75 prosent av studentene i undersøkelsen at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet sitt.

Lite digitalisering

At digitale verktøy kun i beskjeden grad brukes i undervisningen, er blant hovedfunnene i årets undersøkelse, som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) står bak.

– Bruken av digitale verktøy har ofte vært avhengig av ildsjeler blant underviserne. Dette blir for tilfeldig, og i dag har universitetene og høyskolene helt andre digitale ambisjoner for egne utdanninger og studenter, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Studentene som blir eksponert for digitale hjelpemidler i stor grad, er positive til hvordan disse brukes. Halvparten mener de selv deltar mer aktivt i undervisningen når de faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler.

- Urovekkende

Administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge mener utviklingen går altfor sakte.

– Det er urovekkende å lese hvor tilfeldig bruken av digitale verktøy i utdanning av fremtidens profesjoner er, sier hun.

– Samfunnet er helt avhengig av at framtidens ansatte får relevant og virkelighetsnær utdanning. Samtidig vet vi at bruk av teknologi som del av utdanningsløpet, virker motiverende for studentene, tilføyer Austlid.

Studenter innen IT, politi og primærnæringer oppgir størst bruk av digitale hjelpemidler, mens studentene i arkitektur, medisin og antropologi oppgir minst bruk.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU sperrer epost for Mac-brukere

Etter over en uke med enorme epostproblemer på NTNU har IT-avdelingen torsdag sperret for bruk av epost på Mac.

Eksamenstabbe rammet medisinstudenter

En menneskelig feil førte til at tredjeårs medisinstudenter ved NTNU kunne lese seg fram til fasit på en del av eksamensoppgavene. Studenter og fakultetsledelse har sittet i møte torsdag formiddag for å finne løsning.

Partene enige - streiken avblåst

Partene i statsoppgjøret bekrefter at de er enige, og streiken er avverget.

UiO må spare 100 millioner

Universitetet i Oslo må antakelig kutte om lag 100 millioner kroner i rammen kommende år. Ved andre universiteter og høgskoler er underforbruk blitt årsak til bekymring for Kunnskapsdepartementet.