AP ønsker undersøkelse av studentenes levekår

AP kritiserer regjeringen for at den ikke vil gjennomføre en ny leverkårsundersøkelse for studentene.
- Vi håper på flertall i denne saken også, slik vi greide med studentombud, sier Martin Henriksen i Arbeiderpartiet. (Foto: Bernt Sønvinsen)

- Vi håper på flertall i denne saken også, slik vi greide med studentombud, sier Martin Henriksen i Arbeiderpartiet. Foto: Bernt Sønvinsen

I dag onsdag fremmet derfor Martin Henriksen, som er partiets utdanningspolitiske talsperson, følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig sette i gang arbeidet med en ny levekårsundersøkelse for studenter for å sikre et godt og oppdatert datagrunnlag om bl.a. studenters levekår, økonomi og bosituasjon, og at undersøkelsen også omfatter en kartlegging av studentenes læringsmiljø.»

- De burde ikke frykte ny kunnskap

- I fire år har regjeringen nektet å få grundig og oppdatert info om studentenes levekår. Vi gjennomførte undersøkelsen regelmessig under Stoltenberg-regjeringen, og det er uheldig at Solberg-regjeringen har latt være å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter. De burde ikke frykte ny kunnskap, sier Henriksen i en kommentar til Universitetsavisa.

Arbeiderpartiet viser til at en slik undersøkelse ble gjennomført i 1998, 2005 og 2010. Undersøkelsen hadde fokus på blant annet inntekt, arbeid, boligøkonomi, bidrag fra familien, gjeld, formue, økonomisk mestring og forbruksvaner. Det var Statistisk sentralbyrå som utførte undersøkelsen.

Les siste levekårundersøkelse her

Ifølge forslagsstillerne var en ny undersøkelse planlagt utført i 2016, men Høyre og Fremskrittspartiet valgte da ikke å gjennomføre den. Arbeiderpartiets holdning er at levekårsundersøkelsen er et verdifullt kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å sammenlikne utviklingen over tid. Forslagsstillerne mener et slikt datagrunnlag vil være sentralt for politikkutvikling og analysearbeid på utdanningsfeltet.

Vil kartlegge læringsmiljøet

Siden flertallet er annerledes etter stortingsvalget, øyner nå Martin Henriksen et håp om at forslaget kan få gjennomslag i Stortinget:

- Vi håper på flertall i denne saken også, slik vi greide med studentombud. Det er nå nytt flertall i Stortinget, og regjeringen kan velge om de vil være på studentenes side og støtte forslaget, eller gå på et nytt nederlag i Stortinget, sier Henriksen.

En eventuell ny undersøkelse bør også inneholde en kartlegging av studentenes læringsmiljø, mener Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson:

- Vi er også bekymret for at et lite konkret lovverk fører til ulikheter av i hvilken grad institusjonene sørger for og følger opp studentenes rett til et godt læringsmiljø. Derfor mener vi at den neste undersøkelsen også burde kartlegge studentenes læringsmiljø. Her trenger vi bedre faktagrunnlag, sier Henriksen.

UA har bedt om kommentar fra politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet på hvordan de stiller seg til en slik levekårsundersøkelse. Vi kommer tilbake med tilsvar i en senere sak.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»