Medisinerne skal bygge opp et eget senter for nyskaping

Fakultet for medisin og helsevitenskap skal bygge opp et nytt innovasjonssenter for helse, som skal drives av studenter. – Vi trenger en nyskapingskultur, sier dekan Bjørn Gustafsson.  
Mer forretningsutvikling. Dekan Bjørn Gustafsson (til venstre) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap vil ha innovasjon inn som en sterkere del av medisin og helsevitenskapstudiene. Det synes lege og gründer i Glucoset, Nicolas Elvemo, er en god idé. (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Mer forretningsutvikling. Dekan Bjørn Gustafsson (til venstre) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap vil ha innovasjon inn som en sterkere del av medisin og helsevitenskapstudiene. Det synes lege og gründer i Glucoset, Nicolas Elvemo, er en god idé. Foto: Sølvi W. Normannsen

Innovasjon, forretningsutvikling, entreprenørånd og oppstartsselskaper. Studentene på Gløshaugen har stort sett et avklart forhold til disse begrepene, men dette er ikke vanlige ord i dagligtalen ved medisin og helsefag. Det ønsker dekan Bjørn Gustafsson å gjøre noe med.

Må jobbe smartere

- Helseteknologi er selve grunnforutsetningen for å sikre et bærekraftig helsevesen i fremtiden. Helsetjenesten er i sin natur sånn at vi ikke kan produsere oss ut av utfordringene våre. Vi må jobbe smartere, sier dekanen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Han er opptatt av at helse- og medisinmiljøene ikke har hatt noen kultur for innovasjon og entreprenørånd, slik eksempelvis teknologifagene har.  

- På medisin er det verken den samme interessen for, eller forholdet til innovasjon og nyskaping. På Gløshaugen vet alle hva det er, men ikke hos oss, sier Gustafsson.

Han legger til:

- Og, det er jo ikke fordi våre studenter er mindre smarte, men nyskapingskulturen er ikke tilstede i helsetjenesten på den samme måten. Derfor må sørge for at den blir det, og vi må starte med studentene. Det må inn i læringsmålene, og vi ønsker altså å bygge opp dette senteret, sier Gustafsson.

Inspirert av Yale University

Planen er at senteret, eller innovasjonsverkstedet som Gustafsson også kaller det, skal ligge i Medisinsk-teknisk forskningssenter på Øya. Planleggingen skjer i samarbeid med teknologi og innovasjonsmiljøer på Gløshaugen.

-Vi håper å få kjøpt inn utstyr i år. Dette har vært en av mine babyer lenge, forteller dekanen

Datoen for når babyen vil se dagens lys  er ikke satt, men inspirasjonen er blant annet hentet fra Yale University som fakultetet har et tett samarbeid med.

-Yale har etablert et studentdrevet helseinnovasjonssenter og vi har sett på ideer derfra. Tanken er at det skal bli et viktig møtested for studentene, både medisinere og teknologer. Men for å få det til, må studentene være i føringen. De er allerede koblet  på, og de er meget entusiastiske, forteller medisin-dekanen.  

Brukerstyrte problemstillinger

Tanken er at studentene skal jobbe med brukerstyrt innovasjon, altså at de skal finne løsninger på reelle problemstillinger og utfordringer i helsetjenesten.  Behovene skal komme fra brukere, altså pasienter, pårørende eller ansatte og presenteres for studentene. De skal så trekke inn og samarbeide med folk med erfaring fra teknologimiljø, næringsliv, og nyskaping.

- De beste ideene kan man tenke seg settes opp for å utvikles videre med såkornmidler og annen finansiering, sier Gustafsson.

UA møter Gustafsson på Technoport 2018, etter at han har vært på foredrag med Sintef-forsker Yrr Mørch som forsker på målstyring av kreftmedisin ved hjelp av nanopartikler og gassbobler.  Fakultetet samarbeider allerede mye med Sintef, men dekanen ønsker å styrke samarbeidet innen helseteknologi ytterligere.

- Jeg blir inspirert av å være her, av å høre foredrag og møte folk. Dette er en helt unik møteplass for folk med felles interesser, sier dekanen.

- En veldig god idé

I minglearealet står Nicolas Elvemo på stand for selskapet Glucoset, som har utviklet en sensor for kontinuerlig måling av blodsukker for kritisk syke pasienter.

Elvemo er lege, gründer og daglig leder i selskapet som var et forskningsprosjekt helt fram til 2015.  Nå er de 11 ansatte, inkludert Elvemo. Han og dekan Gustafsson finner tonen raskt.

Gründeren nikker bekreftende til det dekanen sier, om at legestudenter i svært liten grad eksponeres for temaer som innovasjon og forretningsutvikling i studietiden. Han liker derfor det han hører om det nye innovasjonssenteret som er i startgropen ved fakultetet.

- Det er en kjempebra idé. Jeg skulle ønske vi hadde noe slikt  da jeg studerte medisin, sier Elvemo, som var ferdig utdannet lege i 2011.

Selv hadde han tidlig i studiet denne interessen for forretningsutvikling, men siden tilbudene ikke fantes på medisin, så sporet han dem opp selv.

- Jeg gikk også på gründerskolen ved Universitetet i Oslo en sommer, deltok i Venture Cup på NTNU og slike ting, jeg benyttet de mulighetene som fantes, sier Elvemo, som tok kontakt med NTNU TTO da han var stipendiat. 

- Det var et sideprosjekt. Jeg hadde så lyst til å jobbe med forretningsutvikling, med kombinasjonen teknologi, brukerbehov og forretning, forteller han.

Alle vil ha takten opp

Både fakultetet, St. Olavs Hospital, sykehuseier Helse Midt og NTNU sentralt satser ressurser på å få opp takten på nyskapingen innen helse og velferdsteknologi.  Dette er også ett av NTNUs tematiske satsingsområder. Under Technoport onsdag slapp NTNUs prorektor Toril N. Hernes nyheten om at NTNU nå lyser ut 15 nye stillinger som innovasjonsledere. Disse skal jobbe tett på fagmiljøene, og jakte ideer som kan tas videre til å bli prosjekter og mulige oppstartsselskaper fra NTNU.

Får 2 nye innovasjonsledere

Fakultet for medisin og helsevitenskap får nå 2 av disse stillingene.

- Dette er kjempeviktig for oss, for noe av utfordringen er jo å få økt framdrift på innovasjonen. Det er egentlig ikke mangel på idéer som er problemet, men de  som jobber i helsetjenesten har jo hele tiden hendene fulle av oppgaver. Vi trenger å øke takten fra at noe eksisterer som en idé til det faktisk kommer til nytte, sier Gustafsson.

Han sier at grepet NTNU nå gjør er svært viktig. Bare det at satsingen ble etablert, og fakultetene kunne søke om å få tildelt innovasjonsstillingene, har økt oppmerksomheten rundt betydningen av innovasjon og nyskaping, mener dekanen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.