Oslomet får utdanne sivilingeniører i bygg

Oslomet -storbyuniversitetet oppretter et nytt masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk, som gir kandidatene sivilingeniørtittel.
Nytt studium. Oslomet -storbyuniversitetet har opprettet det første masterstudiet som universitet, og kan ta i mot kommende sivilingeniører i bygg fra høsten. (Foto: NTB info)

Nytt studium. Oslomet -storbyuniversitetet har opprettet det første masterstudiet som universitet, og kan ta i mot kommende sivilingeniører i bygg fra høsten. Foto: NTB info

I det nye masterprogrammet kan studentene fordype seg innen ulike konstruksjonstekniske og byggetekniske problemstillinger som tar for seg analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og bygninger utsatt for ulike klimabelastninger.

I en pressemelding heter det at studiet vil utdanne sivilingeniør-kandidater med meget etterspurt kompetanse både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og det ventes å bli et viktig tilskudd til det nye universitetets studieportefølje.

Professor dr.ing. Gro Markeset, som har vært ansvarlig for utviklingen av studiet, uttaler at studiet har fokus på tidsaktuelle problemstillinger som klimatilpasning av bygninger, bærekraft, livsløpsanalyser, bestandighet og levetid av konstruksjoner og bygningsinformasjonsmodellering (BIM), temaer som i liten grad dekkes i andre tilsvarende utdanninger i Norge.

Et sakkyndig utvalg har vurdert planene, og mener det har fått en emneplan som fungerer godt, og at den vitenskapelig staben er godt rustet til å følge opp studiet. Studiet er arbeidslivsrettet, og skal ha tett samarbeid med den regionale byggenæringen. Institutt for bygg- og energiteknikk på Oslomet – storbyuniversitetet tilbyr bachelorstudium i ingeniørfag og to masterstudium. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 650 studenter.

Universitetsstyret vedtok det nye studiet 6. mars 2018, og har dermed opprettet det første masterstudiet som universitet. Det er nå mulig å søke, og søknadsfristen er 15. april.

De historisk ettertraktede og beskyttede tilleggstittlene sivilingeniør og siviløkonom ble i stor grad lagt vekk da kvalitetsreformen endret gradsbetegnelsene  i 2002. Da ble gradsbetegnelsene bachelor og master innført, og protestene var mange og høylytte – ikke minst i sivilingeniørenes høyborg, NTNU.  For drøyt to år siden kom det en forskriftsendring, som igjen ga utdanningsinstitusjonene anledning til å føye disse titlene på vitnemålene til kvalifiserte studenter.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.