Avgjør skjebnen for psykologiklinikkene

NTNU oppretter et utvalg som skal avklare framtida til klinikkene ved Institutt for psykologi.
Professor Odin Hjemdal (t.h) mener dagens klinikkdrift forbereder studentene på den dagen de skal jobbe som psykologer. Professor Roger Hagen (t.v.) er kritisk til ideen om at klinikkene skal underlegges spesialisthelsetjenesten.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Professor Odin Hjemdal (t.h) mener dagens klinikkdrift forbereder studentene på den dagen de skal jobbe som psykologer. Professor Roger Hagen (t.v.) er kritisk til ideen om at klinikkene skal underlegges spesialisthelsetjenesten. Foto: Kristoffer Furberg

Det er professor Odin Hjemdal ved instituttet som skal lede utredningsgruppa, får UA opplyst av rådgiver Arve Sletten ved Fakultet for samfunnsvitenskap og utdanning. Utvalget skal vurdere om de tre klinikkene fortsatt bør være tilknyttet Institutt for psykologi. Alternativet er å flytte dem ut av instituttet og la dem bli en del av spesialisthelsetjenesten ved St. Olavs hospital.

Målet er å komme med en anbefaling til sommeren. 

UiO beholder klinikkene

De tre internklinikkene brukes i dag til å gi studentene terapiopplæring. Instituttet har en klinikk for voksne, en for barn og ungdom og en for pasienter med nevropsykologiske plager.

Samtidig som NTNU er i startgropa med sitt utredningsarbeid, går ledelsen ved Universitetet i Oslo nå inn for å opprettholde klinikkene ved Psykologisk institutt.

UiO følger opp vedtak både i fakultetsstyre og instituttstyre og innstiller overfor universitetsstyret at studentklinikkene for voksne skal forbli ved instituttet, skriver Uniforum.

Den endelige avgjørelsen blir tatt på styremøtet ved UiO tirsdag 13. mars, og forslaget til vedtak er:

«Universitetsstyret slutter seg til valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. Styret ber instituttet og fakultetet følge opp klinikkdriften ved Psykologisk institutt og rapportere jevnlig til universitetsledelsen

Barne- og familieklinikken skal fortsette drifta som før, i samarbeid med Nic Waals instiutt, fram til det er foretatt en nærmere organisering av denne klinikken.

I oktober i fjor ble klinikkene ved UiO stengt fordi de ikke ble drevet i samsvar med gjeldende regelverk. Dette førte til store protester blant psykologistudentene, som mente klinikkene er viktige for deres opplæringstilbud. Ifølge Uniforum konkluderte en intern rapport med at instituttet vil være best tjent med å ha klinikkene internt.

LES OGSÅ: Reagerer kraftig på at internklinikk ved UiO stenges
LES OGSÅ: Klinikkdrifta ved UiO er åpnet igjen

- Viktig kompetanse for studentene

NTNU-rektor Gunnar Bovim har gitt uttrykk for at hans primære standpunkt er at slike internklinikker bør ligge under helseforetakene. Samtidig understreket han overfor Khrono at han ikke har noe å utsette på selve drifta av de tre klinikkene til Institutt for psykologi.

LES OGSÅ: Rektor åpner for flytting, men det vil ikke psykologene

Det er Odin Hjemdal som skal lede utredningsgruppa. Han er nestleder for utdanning ved Institutt for psykologi. I et nylig intervju med UA, var det viktig for ham å få fram at terapiopplæringen understøtter undervisninga og gjør studentene skodd til å møte alle de kliniske problemstillingene som oppstår den dagen de skal jobbe som psykologer.

- Vi legger studieløpet så nært opp til den kompetansen vi mener er nødvendig, og som våre samarbeidspartnere mener er nødvendig. Vi får tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som sier de vil ha studenter fra oss på grunn av deres terapeutiske ferdigheter, sa Hjemdal.

Professor i psykologi, Roger Hagen er en av lederne for de psykologiske poliklinikkene. Til Psykologisk.no sier han at han er kritisk til idéen om at klinikkene skal bli underlagt spesialisthelsetjenesten:

- Jeg finner det litt merkelig at Bovim ønsker å gå imot en organisering av internklinikkene som har fungert i over 20 år på en utmerket måte, sier han.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Venter på mandat

Planene framover er at psykologistudiet flyttes nærmere universitetssykehuset. Ifølge Psykologisk.no er ønsket å integrere psykologistudiet med sykehuset, og det er dette som blant annet er bakgrunnen for at det nå skal utredes om klinikkene bør bli en del av spesialisthelsetjenesten.

Medlemmene i utredningsgruppa skal bestå av klinikklederne ved instituttet, en tillitsvalgt, to studentrepresentanter og to representanter fra Divsjon for psykisk helse ved St. Olavs hospital. UA får opplyst at det pågår et arbeid med å supplere gruppa ytterligere.

Styringsgruppa skal bestå av dekan Marit Reitan, instituttleder Ute Gabriel, tillitsvalgt Bjørnar Engum og studenttillitsvalgt Hanne Martnes.

Hva som blir mandatet for utredningsarbeidet er ikke klart ennå. Til Psykologisk.no sier Marit Reitan at man skal vurdere alt fra pasientbehandling, økonomi og utdanningshensyn.

LES OGSÅ: Vil beholde internklinikk på Øya
LES OGSÅ: Psykologi er Norges hottest studium

De tre klinikkene

Institutt for psykologi har tre klinikker som hvert år tar imot pasienter for gratis behandling. Det er en poliklinikk for barn og unge og en for voksne, samt en nevropsykologisk klinikk.

Instituttet utdanner psykologer på profesjonsstudiet i psykologi. De to klinikkene brukes for å gi viderekomne studenter terapiopplæring.

Studentene begynner å ta imot pasienter fra fjerde studieår. Da har de en terapidag i uka.

De arbeider i gruppper på fire. Hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet, mens de andre tre studentene følger pasienten via et enveisspeil fra naborommet. I løpet av dagen veksler de på å behandle pasienter.

En psykologspesialist/veileder sitter også i naborommet for å observere og veilede etter samtalen.

Det tas videoopptak av behandlingen. Dette blir slettet etter avsluttet behandling.

Om lag 150 pasienter er innom klinikkene årlig. Dette er pasienter som ellers ikke ville fått et tilbud. 

Klinikken for barn og unge kan blant annet behandle problemer som angst, uro, tilbaketrekning, tristhet, lærevansker, mobbing, spiseproblemer, traumer, utviklingsforstyrrelser, samspillsvansker med venner, atferdsvansker, langvarige konflikter mellom foreldre og barn.

Klinikken for voksne kan blant annet behandle pasientene for angstplager som sosial fobi, panikk, agorafobi, tvangstanker- og handlinger, PTSD og traumer, helseangst, depressive plager og livskriser.

Den nevropsykologiske klinikken tilbyr nevropsykologiske undersøkelser til barn og voksne ved mistanke om kognitive vansker som følge av ervervet hjerneskade eller andre nevrologiske eller nevropsykiatriske tilstander.

Klinikkenes undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Det kan derfor hende at pasientene må svare på flere spørreskjemaer enn i offentlige klinikker.

Kilde: Institutt for psykologi, NTNU

 

 

 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.