Psykologiklinikkene:

- Det er ikke behov for en slik utredning

Styret ved Institutt for psykologi mener dagens ordning med internklinikker er velfungerende og ser ikke behovet for det utredningsarbeidet som nå er satt igang.
Ute Gabriel er instituttleder ved Institutt for psykologi
(Foto: Elin Iversen/NTNU)

Ute Gabriel er instituttleder ved Institutt for psykologi Foto: Elin Iversen/NTNU

Dette kommer fram i ei pressemelding fra instituttet, der det klart skinner igjennom hvor liten entusiasme det er for at det nå skal utredes framtidig organisering av poliklinikkene.

Fram til sommeren skal det utredes hvordan de tre klinikkene ved instituttet bør være organisert: Skal de fortsatt ligger under Institutt for psykologi eller flyttes til St. Olavs hospital?

Som UA tidligere har skrevet en artikkel om, mener ansatte og studenter at disse klinikkene er viktige for terapiopplæringen til studentene. Rektor Gunnar Bovim, derimot, mener på prinsipielt grunnlag at slike helsetilbud bør ligge under helseforetakene.

LES OGSÅ: Rektor åpner for flytting, men det ønsker ikke psykologene

LES OGSÅ: Vil beholde internklinikk på Øya

Ei utredningsgruppe er nettopp opprettet og blir ledet av professor Odin Hjemdal, som er nestleder for utdanning ved instituttet. I notatet fra Rektor til Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap står det at gruppa skal levere en rapport til styringsgruppa med frist 7. juni. Deretter blir det høring og drøfting fram til rektor tar en beslutning ca 1. oktober. En eventuell sak om organisering skla opp i NTNU-styret 31. oktober.

Bakgrunnen for dette utredningsarbeidet er NTNUs planer for Senter for psykisk helse på Øya. Det er meninga at Institutt for psykologi skal flytte inn i dette bygget, og at det skal være et felles senter for NTNU og St. Olav.

LES OGSÅ: Avgjør skjebnen for psykologiklinikkene

Fryktet at utfallet var gitt

I ei pressemelding skriver instituttstyret at det altså ikke ser nødvendigheten av å utrede alternative løsninger, men at ledelsen ved instituttet er tilfreds med at «...mandatet er åpent og at faglig autonomi og utdanningskvalitet vektlegges.»

Styret viser til utredningsgruppas mandat, der det står:

«...utredningen skal analysere fordeler og ulemper ved opprettholdelse av universitetsklinikker sett opp mot fordeler og ulemper ved en modell der ansvaret for pasientbehandling for pasienter som inngår i psykologistudiets terapiopplæring overføres til helsevesenet.»

Slik instituttledelsen tolker mandatet ligger det ingen utdanningsmessige eller driftsmessige argumenter til grunn for utredningen.

På styremøtet til Institutt for psykologi 9. mars ble den kommende utredningsprosessen tatt opp til behandling. I pressemeldinga er budskapet tydelig: «Instituttstyret anser dagens ordning med internklinikker som velfungerende og ser derfor ikke behovet for en utredningsprosess.»

Videre i pressemeldinga står det at Bovims tidligere uttalelser har vakt bekymring for at en avvikling av klinikkene allerede var bestemt. Instituttstyret er derfor positiv til at rektor eksplisitt har uttalt at prosessen er åpen, og at mandatet framhever utdanningskvalitet og faglig autonomi som sentrale kriterier når valg av løsning skal tas.

LES OGSÅ: Psykologi er Norges hottest studium

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.