Striden om psykologiklinikkene:

- Bovim går i utakt med samfunnsutviklingen

Stortinget har lovfestet at alle norske kommuner skal tilby psykolog innen 2020. Studentrepresentantene i Norsk Psykologforening ved NTNU mener Gunnar Bovim går kraftig i utakt med samfunnsutviklingen.
Benjamin Andersen Sandoval og Marte Sandbukt Pettersen mener NTNU-rektor Gunnar Bovims argumentasjon er tilpasset gårsdagens modell for utdanning av psykologer.

- Dessuten antyder han at behandling og pasientansvar ikke bør ligge til et universitet. Men det ansvaret ligger jo hos psykologene og veilederne våre på instituttet. De har har lang fartstid og er nøye utvalgt til dette. Rektor har systemansvar, pasientansvaret er det psykologene som har, slår studentene fast.

 
        
            (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Benjamin Andersen Sandoval og Marte Sandbukt Pettersen mener NTNU-rektor Gunnar Bovims argumentasjon er tilpasset gårsdagens modell for utdanning av psykologer. - Dessuten antyder han at behandling og pasientansvar ikke bør ligge til et universitet. Men det ansvaret ligger jo hos psykologene og veilederne våre på instituttet. De har har lang fartstid og er nøye utvalgt til dette. Rektor har systemansvar, pasientansvaret er det psykologene som har, slår studentene fast.   Foto: Sølvi W. Normannsen

-Trenden er at stadig flere nyutdannede studenter går inn i jobber utenfor spesialisthelsetjenesten. Kommunene ruster seg til å innfri det Stortinget har bestemt. Det handler om en mye større bevissthet om at psykologer skal intervenere tidlig og bidra bredt i folkehelsearbeid, sier Benjamin Andersen Sandoval og Marte Sandbukt Pettersen,som går henholdsvis sjette og åttende semester ved NTNUs profesjonsstudium i psykologi.

- Ansvaret ligger hos psykologene

NTNU-rektor Gunnar Bovims ønske om å utrede om internklinikkene på psykologistudiet bør flyttes til universitetssykehuset St. Olavs Hospital har vakt voldsomt engasjement blant studentene.

LES MER: Rektor åpner for flytting av klinikkene, men det ønsker ikke psykologene

LES OGSÅ: Avgjør skjebnen for psykologiklinikkene

Rektor er bekymret over institusjonens ansvar ved å drive pasientbehandling.  Både studenter og ansatte ved Institutt for psykologi mener flytting vil være et gedigent feilgrep og står hardt på for at flytting ikke skal skje.

De to studentene mener Bovims argumentasjon er tilpasset gårsdagens modell for utdanning av psykologer.

- Dessuten antyder han at behandling og pasientansvar ikke bør ligge til et universitet. Men det ansvaret ligger jo hos psykologene og veilederne våre på instituttet. De har har lang fartstid og er nøye utvalgt til dette. Rektor har systemansvar, pasientansvaret er det psykologene som har, slår studentene fast.

Psykologer jobber bredt

Marte Sandbukt Pettersen er opptatt av Stortinget sist sommer la viktige premisser med vedtaket om at alle norske kommuner skal tilby psykolog innen 2020. Det handler om å hindre at psykiske utfordringer utvikler seg til å bli alvorlig psykisk lidelse, som er en stor samfunnskostnad.

-Vi skal altså ikke bare ut i spesialisthelsetjenesten. Vi skal inn i skoler, barnehager, i Nav og andre deler av primærhelsetjenesten, sier Pettersen.

Hun går åttende semester på NTNUs profesjonsstudium i psykologi. Hun leder også studentpolitisk utvalg og sitter i sentralstyret i Norsk Psykologforening. Nylig samlet et hundretalls studenter seg for å vise sin motstand mot rektors signaler om flytting av klinikkene.

LES OGSÅ: Bovim mener flytting vil gjøre undervisningen mer praksisnær

LES MER: Studentene samlet seg for å vise sin støtte til klinikkene

Lavterskel tilbud, trygg praksis

De tre internklinikkene på Dragvoll er et lavterskel tilbud. Pasientene som benytter seg av tilbudet har lettere psykiske helseproblemer som faller utenfor spesialisthelsetjenesten. De går til samtaleterapi, og gjennom dette mener studentene de får opplæring og trygg praksis, som forbereder dem på arbeid i spesialist- og primærhelsetjenesten. De frykter at rektors ønske om å flytte internklinikkene over til spesialisthelsetjenesten vil føre til at de mister fokus på tidlig intervensjon som det er et økende behov for i tiden som kommer.

Benjamin Andersen Sandoval sitter også i studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening. Han er også lønns- og arbeidsmarkedsansvarlig i utvalget.

- Slik studiet er nå, dekkes både kunnskap og evner som trengs i begge områdene grundig og med tett oppfølging. I tillegg har Norsk Psykologforening en egen spesialistutdanning som bygger på grunnutdanningen fra profesjonsstudiet, sier han.

Frykter klinikerne har hendene fulle

- Dessuten har vi fra første semester som student observasjonspraksis ute i spesialisttjenesten. De fleste har hovedpraksis i spesialisthelsetjenesten i siste semester. Praksis i spesialisthelsetjenesten, er ekstremt populært og studentene ønsker gjerne mer praksis i studiet, sier Marte Sandbukt Pettersen.

Selv om flytting ikke er avgjort og mye er uklart i forhold til organisering, velger studentene å advare. De frykter at klinikerne i spesialisttilværelsen har hendene fulle med pasientbehandling og produksjonskrav arbeidshverdagen gjennom. Dermed har de kanskje ikke tid og ressurser til oppfølging og opplæring av studenter.

- En spesialisthverdag er noe helt annet enn en veilederhverdag, sier de to.

Kan havne bakpå

Samtidig mener de det kan være fare for at studiet havner bakpå om terapidelen flyttes over til spesialisthelsetjenesten.

- Å innføre politiske beslutninger, lovendringer og lignende i spesialistjenesten tar ofte lang tid. Det skal det jo, av hensyn til kvalitet og sikkerhet, men følgen er at det kan ta lenger tid før nye metoder og ny forskning kommer inn i retningslinjer og veiledere som spesialisthelsetjenesten bruker. Det er et krav at veilederne som er innbakt i studiet er oppdatert, men viktigst av alt er om det er rom for dette i stillingsbrøkene til veilederne sier Marte Sandbukt Pettersen.

Tilpasset gårsdagens modell

Psykologistudentene på Dragvoll har nå bedt Bovim stille opp på et åpent allmøte, noe rektor har sagt ja til.

- Rektoren på NTNU burde heller være stolt over å ha en så velfungerende internklinikk. Mange ser til Trondheim fordi instituttet her får til ting. Han bør ikke glemme dette med «never change a winning team», sier Sandbukt Pettersen.

En utredningsgruppe skal levere en rapport om saken senest 7. juni. Deretter blir det høring og drøfting fram til rektor tar en beslutning rundt 1. oktober. En eventuell sak om organisering skal opp i NTNU-styret 31. oktober.

LES MER: - Det er ikke behov for en slik utredning

De tre klinikkene

Institutt for psykologi har tre klinikker som hvert år tar imot pasienter for gratis behandling. Det er en poliklinikk for barn og unge og en for voksne, samt en nevropsykologisk klinikk.

Instituttet utdanner psykologer på profesjonsstudiet i psykologi. De to klinikkene brukes for å gi viderekomne studenter terapiopplæring.

Studentene begynner å ta imot pasienter fra fjerde studieår. Da har de en terapidag i uka.

De arbeider i gruppper på fire. Hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet, mens de andre tre studentene følger pasienten via et enveisspeil fra naborommet. I løpet av dagen veksler de på å behandle pasienter.

En psykologspesialist/veileder sitter også i naborommet for å observere og veilede etter samtalen.

Det tas videoopptak av behandlingen. Dette blir slettet etter avsluttet behandling.

Om lag 150 pasienter er innom klinikkene årlig. Dette er pasienter som ellers ikke ville fått et tilbud. 

Klinikken for barn og unge kan blant annet behandle problemer som angst, uro, tilbaketrekning, tristhet, lærevansker, mobbing, spiseproblemer, traumer, utviklingsforstyrrelser, samspillsvansker med venner, atferdsvansker, langvarige konflikter mellom foreldre og barn.

Klinikken for voksne kan blant annet behandle pasientene for angstplager som sosial fobi, panikk, agorafobi, tvangstanker- og handlinger, PTSD og traumer, helseangst, depressive plager og livskriser.

Den nevropsykologiske klinikken tilbyr nevropsykologiske undersøkelser til barn og voksne ved mistanke om kognitive vansker som følge av ervervet hjerneskade eller andre nevrologiske eller nevropsykiatriske tilstander.

Klinikkenes undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Det kan derfor hende at pasientene må svare på flere spørreskjemaer enn i offentlige klinikker.

Kilde: Institutt for psykologi, NTNU

 

 

 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Akademisk frihet vs. ytringsfrihet:

- Varsellampene bør blinke når en leder «vil ta en prat»

Hvem skal avgjøre når en forsker som uttaler seg i det offentlige rom går utenfor eget kompetanseområde? - Ingen andre enn forskeren selv, mener Espen Leirset.

Gjesteskribenten:

ABE-«reformen» – når er det nok?

Det er klart at en årlig reduksjon av budsjettet på 0,5–0,8 prosent må slutte på et tidspunkt. Kunsten er å vite når nok er nok.

Koronaviruset:

Må holde seg hjemme etter besøk i Italia

Sosiolog Arve Hjelseth kom fra Nord-Italia på mandag. I dag har han hjemmekontor i tråd med NTNUs reiseråd.

Korona i Firenze:

- Her går livet som normalt

- Personlig tar jeg dette med relativt stor ro, sier professor Kristian Steinnes på telefon fra sitt kontor i utkanten av Firenze.