Foretaksmodell skal vurderes:

Forskerforbundet vil at ansatte og studenter kan delta i gruppa

- Studenter og ansatte må være representert i gruppa som skal vurdere universitetenes og høyskolenes forhold til staten, sier leder Petter Aaslestad.
- Når tilknytningsformene i høyere utdanning skal diskuteres, er det naturlig og nødvendig at de ansatte og studentene er med i prosessen, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

- Når tilknytningsformene i høyere utdanning skal diskuteres, er det naturlig og nødvendig at de ansatte og studentene er med i prosessen, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Forskerforbundet stiller seg dermed bak kravet fra Norsk studentorganisasjon, som på landsmøtet vedtok at gruppa må ha en slik representasjon (se resolusjonen i sin helhet nederst).

- Når tilknytningsformene i høyere utdanning skal diskuteres, er det naturlig og nødvendig at de ansatte og studentene er med i prosessen. Våre perspektiver og erfaringer er viktige, både når det gjelder å peke på utfordringer i sektoren, og når det gjelder å finne gode løsninger, sier Aaslestad i ei pressemelding.

Forskerforbundet vil kontakte Kunnskapsdepartementet om dette.

- Vi vil sende et brev til statsråden og understreke behovet for god ansatt- og studentrepresentasjon i gruppa som skal stå for mulighetsstudien. Om det blir oss eller andre aktører er mindre viktig, men som landets største fagorganisasjon for ansatte i forskning og høyere utdanning, bidrar vi gjerne i arbeidet, sier Aaslestad i pressemeldinga fra Forskerforbundet.

Vedtak mot foretaksmodell

Her er NSOs resolusjon fra landsmøtet gjengitt i sin helhet:

«Norsk studentorganisasjon meiner at høgare utdanning skal vere staten sitt ansvar. Det inneber at dei statlege universiteta og høgskulene skal vere organisert under Kunnskapsdepartementet.

For NSO er det viktig at den administrative organiseringa ikkje går på akkord med prinsippet om fagleg autonomi og fri forsking.Når departementet vurderer tilknytingsmodellar for utdanningsinstitusjonane med autonomi som grunngjeving, vil me peike på at autonomi ikkje er det same som privatisering. Ei lausriving av institusjonane frå statleg styring vil føre til ein mindre samkøyrt utdanningssektor, og meir kamp om dei allereie avgrensa ressursane i sektoren.

Dei utfordringane som blir beskrive frå institusjonane si side bør kunne løysast innanfor dagens tilknytingsmodell som forvaltingsorgan med særskilte fullmakter.

NSO meiner at:

- statlege universitet og høgskuler skal vere organisert som forvaltingsorgan med særskilte fullmakter.

- gruppa som skal vurdere tilknytingsmodellar for statlege universitet og høgskular skal ha tilfredsstillande representasjon frå tilsette, studentar og andre, men slik at ingen av gruppene åleine har fleirtal.

- Universitets-og høyskolelovens representasjonskrav skal oppfyllast.»

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»

Universiteter som foretak: Motstanden brer seg

I et opprop går Forskerforbundet ut mot Regjeringens åpning for å innføre foretaksmodellen ved landets universiteter og høgskoler. De er ikke alene om å markere motstand.