Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.
Kandidatene til styrevalget, fra venstre: Nora Iman Hagesæther, Phillip Lautin Jackson, Lars Føleide og Siri Arnesen. Ida Johnsen Ingebrigtsen er også kandidat, men kunne ikke stille til fellesfotografering. Hun var likevel representert med et innrammet bilde tatt med av de andre kandidatene.
(Foto: Anette Sivertstøl)

Kandidatene til styrevalget, fra venstre: Nora Iman Hagesæther, Phillip Lautin Jackson, Lars Føleide og Siri Arnesen. Ida Johnsen Ingebrigtsen er også kandidat, men kunne ikke stille til fellesfotografering. Hun var likevel representert med et innrammet bilde tatt med av de andre kandidatene. Foto: Anette Sivertstøl

Det ble meldt om seks kandidater, men Kiuomars Emami har trukket sitt kandidatur. Derfor er det tre kvinner og to menn som stiller til valg.

Søndag 29.april klokken 18.00 blir det utspørring av kandidatene i Storsalen på Studentersamfunnet. Men hvem skal studentene stemme på når valget åpner 30.april? Her kan du bli litt bedre kjent med studentene som ønsker seg inn i det øverste organet ved NTNU.

Lars Føleide (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk):

Studerer: Informatikk med spesialisering innen interaksjonsdesign-, spill- og læringsteknologi. 4. året

Alder: 38

Lars Føleide
(Foto: Anette Sivertstøl)

Lars Føleide Foto: Anette Sivertstøl

 

Hva gjør deg egnet til å sitte i universitetsstyret?

Jeg har lang og bred erfaring fra studentpolitikken. Både fra andre utdanningsinstitusjoner og NTNU. Har tidligere studert i Ålesund. Er aktiv i både Studenttinget og Velferdstinget, og har vært på møter med Læringsmiljøutvalget (LMU). Ble nylig valgt til et tillitsverv i Norsk studentorganisasjon (NSO) og kommer til å forme Velferds- og likestillingspolitikk på et nasjonalt nivå.  

Hvorfor søker du deg til NTNU-styret og hva gjør deg motivert til jobben?

Jeg meldte mitt kandidatur i fjor, men det var utfordrende å gjøre valgkamp fra Korea. Drog med 50 informatikkstudenter på studietur til Korea, hvor vi blant annet besøkte LG og Samsung. Det gav mersmak og etter lang fartstid i studentpolitikken, nå også med tillitsverv i Norsk studentorganisasjon (NSO), ønsker jeg å representere studenter i NTNU styret, uten konflikt med en utenlandsreise i valguken.

Hvorfor skal studentene stemme på akkurat deg?

Fordi jeg kommer til å bidra til bedre studentvelferd. Gode læringsmiljøer og et inkluderende studiemiljø hvor alle studenter føler tilhørighet. Er spesielt interessert i hvordan teknologi og digitalisering kan gjøre et positivt bidrag til økt studentvelferd. 

Noe artig om deg selv:

Sist jeg betalte for hårklipp var i 2014. Har funnet en hobbyfrisør i Trondheim, hvor jeg hyppig blir invitert til sosiale sammenkomster og en freshere hårfristyre.

Ida Johnsen Ingebrigtsen (Det humanistiske fakultet)


Studerer: Master i Likestilling og mangfold

Alder: 24

Ida J. Ingebrigtsen
(Foto: Anette Sivertstøl)

Ida J. Ingebrigtsen Foto: Anette Sivertstøl

 

Hva gjør deg egnet til å sitte i universitetsstyret?

Det er viktig for meg å se saker fra forskjellige vinkler, og utdannelsen min har gitt meg verktøy til å se politikk gjennom et kritisk blikk med fokus på bærekraftige løsninger. Jeg er en person som skaper tillit, og legger vekt på relasjonsbygging. Det har jeg vist gjennom tidligere verv, både i og utenfor studentdemokratiet.

Hvorfor søker du deg til NTNU-styret og hva gjør deg motivert til jobben?

Å være representant i styret er for meg en sammensveising av alle verv og utdanning jeg har hatt; ala ressursbruk, samfunnsendring, politikk og mangfold. Når jeg da har mulighet til å gjøre dette på heltid og jeg attpåtil har muligheten til å gjøre reell endring, så vil jeg gripe denne muligheten. Jeg sitter i dag i Studenttinget og er Instituttillitsvalgt, men jeg ønsker å ta tak i mer overordnede problemstillinger.

Hvorfor skal studentene stemme på akkurat deg?

Jeg mener jeg kan representere studentenes sak på en ryddig og tydelig måte, da jeg genuint bryr meg om medstudentene mine. Gjennom studiene mine jobber jeg med å analysere store mengder tekst ut ifra forskjellige synsvinkler, og det mener jeg er utrolig viktig i et slikt verv. I styret behandles mange saker som medlemmene ikke nødvendigvis har god oversikt over. Jeg har en god evne til å opparbeide meg informasjon om saker ved å som sagt raskt få oversikt over tekster, men også vite hvem jeg kan diskutere de eventuelle problemstillingene med.

Noe artig om deg selv:

Jeg er en av ytterst få som har klart å spise den største pizzaen de hadde på en øy utenfor Panama. På selveste kvinnedagen. Da var det bare tre andre som hadde greid det samme de siste tre årene.

Philip Lautin Jackson (Fakultet for samfunns-og utdanningsvitenskap)


Studerer: Psykologi bachelor, 3. år

Alder: 30

Philip L. Jackson
(Foto: Anette Sivertstøl)

Philip L. Jackson Foto: Anette Sivertstøl

Hva gjør deg egnet til å sitte i universitetsstyret?

Litt som andre verv: Jeg har puls, går på NTNU, og lojaliteten min ligger hos deg som student.

Jeg vil bruke et år av livet mitt på å jobbe heltid med studentassistent-lønn, i et verv som har én fot i arbeidslivet og én i det frivillige, sånn at fritid kan bli et fremmedord - for at du skal få et bedre Universitet.

Hvorfor søker du deg til NTNU-styret og hva gjør deg motivert til jobben?

Nå skal jeg levere bacheloroppgaven, så etter snart tre år i demokratiet ved NTNU, ett av dem som deltidspolitiker og lobbyist for studentdemokratiet, har jeg tid til et år på heltid.

Med de årene ser jeg også at det er rom for forbedring. Vi har et stort mangfold av kompetanse, og et stort mangfold i om vi evner å bruke den. De demokratiske prosessene er ofte lite gjennomsiktige og vanskelige å sette seg inn i. Jeg ønsker å gjøre politikken på NTNU mer tilgjengelig, og vet at vi sammen har kompetansen til å klare det.

Kunnskap for en bedre verden - òg et bedre NTNU.

Styret velger ikke sakene de behandler selv, men styrearbeidet er en anledning til å ivareta de store linjene, og her er det viktig at studentperspektiv fra alle campuser og byer kommer opp og frem, så vi bruker det potensialet, og det meningsmangfoldet vi har. Jeg ønsker å ivareta og øke mangfoldet ved NTNU, jobbe for bedre inkludering og sørge for mer gjennomsiktighet overfor studentene.

Hvorfor skal studentene stemme på akkurat deg?

Du bør stemme på meg om du vil ha en representant som ønsker å gi deg mest mulig innflytelse over egen hverdag her på NTNU. Som vil lytte til, og være tilgjengelig for deg. Som mener NTNU bør lytte til egne fagfolk. Som har erfaring med politikk og samspill rundt bordet, og klarer å være både konstruktiv og prinsippfast når det trengs.

Noe artig om deg selv:

Løper like fort som en ganske rask snegle.

Nora Iman Hagesæther (Det Humanistiske Fakultet)


Studerer: Medievitenskap

Alder: 22

Nora I. Hagesæther
(Foto: Anette Sivertstøl)

Nora I. Hagesæther Foto: Anette Sivertstøl

 

Hva gjør deg egnet til å sitte i universitetsstyret?

I løpet av fire år på NTNU har jeg engasjert meg som institutt-tillitsvalgt, sittet i Velferdstinget og nå i Utdanningsutvalget. Jeg har representert NTNU på utdanningsmesser og besøkt studenter og campus både på Gjøvik og i Ålesund. Dette har gitt meg stor respekt for det mangfoldet vi representerer, og et sterkt ønske om å engasjere meg på vegne av alle studentene ved NTNU.

Hvorfor søker du deg til NTNU-styret og hva gjør deg motivert til jobben?

Det gjøres utrolig mye godt arbeid på NTNU, og vi har mye å være stolt av. Det er likevel ikke alt som er optimalt. Mange studenter sliter psykisk, det er ikke nok rom til studentfrivilligheten og vi har et varslingssystem som få studenter kjenner til. Digitaliseringsprosessen og innføringen av Blackboard har ikke gått på skinner, og det er arealunderskudd i alle studiebyene. I tillegg har NTNU vedtatt å jobbe for å nå FNs bærekraftsmål, noe som er veldig positivt, men ikke akkurat et enkelt mål.

Det er kanskje nettopp fordi dette er så overveldende at jeg ønsker å ta på meg oppgaven. Den gjennomsnittlige student kan umulig sette seg inn i alle disse sakene, og derfor trenger vi tillitsvalgte som evner å se både de store linjene og den enkelte student når beslutninger skal tas. Jeg har både engasjementet, kunnskapen og erfaringen som trengs for å bringe et tydelig studentperspektiv inn i diskusjonene i styret.

Hvorfor skal studentene stemme på akkurat deg?

Mitt mantra er at man ikke kan sitte og vente på at andre skal skape endring for deg. Hvis vi skal få gjennomslag er vi er nødt til å fremme krav og komme med forslag til løsninger.  Som person er jeg uredd, nytenkende og løsningsorientert. Jeg har en tydelig stemme, og jeg kommer til å bruke den for å tale alle studentenes sak i styret.

Noe artig om deg selv:

Jeg har lekt stol-leken med foreleserne mine. Jeg tapte med glans

Siri Arnesen (Fakultet for arkitektur og design)


Studerer: Master i arkitektur
Alder: 25

Siri Arnesen
(Foto: Anette Sivertstøl)

Siri Arnesen Foto: Anette Sivertstøl

 

Hva gjør deg egnet til å sitte i universitetsstyret?

Min evne å være uenig, men likevel bli respektert og få til et godt samarbeid. Jeg har en stor arbeidskapasitet og ikke minst arbeidsvilje. Jeg kan zoome inn og ut, og reflektere over hvordan dette vil påvirke på laveste nivå, men også se de store linjene. 

Hvorfor søker du deg til NTNU-styret og hva gjør deg motivert til jobben?
Jeg søker fordi jeg vil bidra, og jeg tror jeg har noe å bidra med. Jeg er ikke ferdig med å være tillitsvalgt, og mitt engasjement for studentene, min driv og mitt ønske om å gjøre det å være student ved NTNU til noe så bra som mulig motiverer meg for denne jobben. Det ligger selvsagt mye motivasjon i det at det er utrolig givende å jobbe for andre på denne måten. Det er også en spennende tid å være styrerepresentant på, med blant annet campusutvikling og SHoT-undersøkelsen som blir lansert i september.

Hvorfor skal studentene stemme på akkurat deg?

Min erfaring fra studentdemokratiet har lært meg hvordan, og vist meg at jeg kan, være sterkt uenig og likevel få til at man jobber sammen mot et felles mål. Jeg vil være en tøff og strategisk styrerepresentant for studentene. 

Noe artig om deg selv:
Jeg har hikket siden 30. januar 2012.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.