HF-dekan Anne Kristine Børresen:

Glad for vekst på bachelor, håper master følger etter

I år er det over 13 prosent flere enn i fjor som vil ta bachelor ved Det humanistiske fakultet, mens interessen for å ta master sank med 2,5 prosent i forhold til i fjor.
Gleder seg. - HF har grunn til å være fornøyd med søkingen til grunnstudier i årets søkertall, mener dekan Anne Kristine Børresen, her avbildet sammen med NTNUs rektor Gunnar Bovim. Arkiv.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Gleder seg. - HF har grunn til å være fornøyd med søkingen til grunnstudier i årets søkertall, mener dekan Anne Kristine Børresen, her avbildet sammen med NTNUs rektor Gunnar Bovim. Arkiv. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Etterlengtet oppsving i søkertall til bachelor, skriver dekan Anne Kristine Børresen på HF-fakultetets blogg.

Den største enkeltgrunnen til at bachelortallene øker så mye er den nyopprettede studieretningen i statsvitenskap på bachelor i europastudier. I alt 98 søkere har meldt seg til dette studiet.

Alle HF-studier under ett viser en økning i søkertall på 4,7 prosent, helt på linje med økningen i søkertallene til grunnstudier på landsbasis. Om økningen på bachelorstudiene skriver Børresen at det lenge har vært et mål å dreie søkerne fra årsstudier til bachelorstudier. Det skyldes blant annet at bachelorkandidater er viktig rekrutteringsgrunnlag for masterstudier. Dekanen noterer seg at økningen til bachelor er større både i prosent og rene tall enn nedgangen på 3 prosent i søking til årsstudier.

LES OGSÅ: Stadig fler vil ta høyere utdanning

LES OGSÅ: Nybø vil ha flere lærerspirer

Søkingen til HFs lektorprogrammer økte med 11,3 prosent. Allerede populære studieprogram som film- og videoproduksjon, musikkteknologi og historie fortsetter å øke, det samme gjør arkeologi, kulturminneforvaltning og medievitenskap.

Bachelor i fremmedspråk derimot, sliter med å tiltrekke seg søkere. Børresen trekker frem at dette til en viss grad veies opp av at lektorstudiene gjør det bra. Særlig engelsk og fransk øker, tysk øker noe.

Også årsstudier i filosofi, musikkvitenskap, kunsthistorie, og medievitenskap øker.

På master hadde fakultetet håpet på en økning i søkertallene, ikke minst fordi mange fagmiljø har jobbet mye og målrettet for å rekruttere.

- V håper at alt det gode arbeidet som er gjort hittil vil gi gevinster på sikt, skriver dekanen, som peker på at økningen i bachelortallene gir grunn til optimisme.

Hun skriver også at omleggingen til felles masteropptak for hele NTNU kan ha påvirket søkertallene til de av HFs studier med bredt opptaksgrunnlag i negativ retning.

Europastudier opplever i år nedgang i søkertallet etter omlegging til internasjonalt masterprogram.

- Av gledelige nyheter på master ser vi at arkeologi, musikkvitenskap, drama og teater, samt film- og videoproduksjon har en solid økning i sine søkertall. Fremmedspråkene har få søkere, men vi noterer oss at fransk har doblet antallet mastersøkere fra 3 i fjor til 6 i år, skriver  dekanen som alt i alt mener at HF har grunn til å være fornøyd med søkingen til HFs grunnstudier i årets søkertall.

Les ytring: Myter om master

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Haltbrekken:

– Flyttingen av psykologklinikkene begrenser NTNUs autonomi

Lars Haltbrekken (SV) mener NTNUs faglige autonomi blir begrenset ved å flytte ansvaret for terapiopplæringen til St. Olavs hospital. Statsråd Nybø ser ingen grunn til å gripe inn overfor NTNU.

Publisering på engelsk har teke over

Forskarane publiserer 90 prosent på engelsk - no droppar også humanistane norsk.

– Challenge-kampanjen er språklig sett dypt problematisk

Språkråd-direktør Åse Wetås mener bruken av engelsk i Challenge-kampanjen gir signaler om at engelsk er kulere enn norsk.

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.