HF-dekan Anne Kristine Børresen:

Glad for vekst på bachelor, håper master følger etter

I år er det over 13 prosent flere enn i fjor som vil ta bachelor ved Det humanistiske fakultet, mens interessen for å ta master sank med 2,5 prosent i forhold til i fjor.
Gleder seg. - HF har grunn til å være fornøyd med søkingen til grunnstudier i årets søkertall, mener dekan Anne Kristine Børresen, her avbildet sammen med NTNUs rektor Gunnar Bovim. Arkiv.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Gleder seg. - HF har grunn til å være fornøyd med søkingen til grunnstudier i årets søkertall, mener dekan Anne Kristine Børresen, her avbildet sammen med NTNUs rektor Gunnar Bovim. Arkiv. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Etterlengtet oppsving i søkertall til bachelor, skriver dekan Anne Kristine Børresen på HF-fakultetets blogg.

Den største enkeltgrunnen til at bachelortallene øker så mye er den nyopprettede studieretningen i statsvitenskap på bachelor i europastudier. I alt 98 søkere har meldt seg til dette studiet.

Alle HF-studier under ett viser en økning i søkertall på 4,7 prosent, helt på linje med økningen i søkertallene til grunnstudier på landsbasis. Om økningen på bachelorstudiene skriver Børresen at det lenge har vært et mål å dreie søkerne fra årsstudier til bachelorstudier. Det skyldes blant annet at bachelorkandidater er viktig rekrutteringsgrunnlag for masterstudier. Dekanen noterer seg at økningen til bachelor er større både i prosent og rene tall enn nedgangen på 3 prosent i søking til årsstudier.

LES OGSÅ: Stadig fler vil ta høyere utdanning

LES OGSÅ: Nybø vil ha flere lærerspirer

Søkingen til HFs lektorprogrammer økte med 11,3 prosent. Allerede populære studieprogram som film- og videoproduksjon, musikkteknologi og historie fortsetter å øke, det samme gjør arkeologi, kulturminneforvaltning og medievitenskap.

Bachelor i fremmedspråk derimot, sliter med å tiltrekke seg søkere. Børresen trekker frem at dette til en viss grad veies opp av at lektorstudiene gjør det bra. Særlig engelsk og fransk øker, tysk øker noe.

Også årsstudier i filosofi, musikkvitenskap, kunsthistorie, og medievitenskap øker.

På master hadde fakultetet håpet på en økning i søkertallene, ikke minst fordi mange fagmiljø har jobbet mye og målrettet for å rekruttere.

- V håper at alt det gode arbeidet som er gjort hittil vil gi gevinster på sikt, skriver dekanen, som peker på at økningen i bachelortallene gir grunn til optimisme.

Hun skriver også at omleggingen til felles masteropptak for hele NTNU kan ha påvirket søkertallene til de av HFs studier med bredt opptaksgrunnlag i negativ retning.

Europastudier opplever i år nedgang i søkertallet etter omlegging til internasjonalt masterprogram.

- Av gledelige nyheter på master ser vi at arkeologi, musikkvitenskap, drama og teater, samt film- og videoproduksjon har en solid økning i sine søkertall. Fremmedspråkene har få søkere, men vi noterer oss at fransk har doblet antallet mastersøkere fra 3 i fjor til 6 i år, skriver  dekanen som alt i alt mener at HF har grunn til å være fornøyd med søkingen til HFs grunnstudier i årets søkertall.

Les ytring: Myter om master

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.