Samlokalisering ved NTNU:

Studentene må flytte i eksamensperioden

Informatikkstudentene ved NTNU har det siste året jobbet iherdig for å imøtekomme stadig flere flyttinger knyttet til samlokaliseringen. Nå frykter linjeforeningen Online at studiemiljøet vil ta skade.
Instituttillitsvalgt ved Institutt for datateknologi og informatikk, Endre Micael Austad Ulberg og leder for linjeforeningen Online, Aslak Hollund, forteller om en lang prosess med å finne nye lokaler til eksamensperioden.
(Foto: Jahn Ivar Kjølseth)

Instituttillitsvalgt ved Institutt for datateknologi og informatikk, Endre Micael Austad Ulberg og leder for linjeforeningen Online, Aslak Hollund, forteller om en lang prosess med å finne nye lokaler til eksamensperioden. Foto: Jahn Ivar Kjølseth

Etter sommerferien 2017 begynte studentene ved Institutt for datateknologi og informatikk å høre rykter om flytting i anledning samlokaliseringen. I bygget de holder til, P15, vil etter hvert studenter og ansatte fra Kalvskinnet flytte inn. Allerede sent i eksamenstiden begynte ombyggingen å skje i tredje etasje hvor informatikkstudentene har lesesaler og Online har kontor. Etasjen skal bli til laboratorier for Elektro. Fra semesterstart våren 2018 har de holdt til midlertidig i femte etasje.

Leder for linjeforeningen Online, Aslak Hollund, sier det var viktig for både dem og instituttet at studentene ble hørt i sakene rundt flytteprosessen. Instituttet opprettet et arbeidsmiljøutvalg som jobbet med samlokaliseringen, hvor linjeforeningene Online og Abakus fikk stille med studentrepresentanter.

- Spørsmålet i ettertid har vært hvor vi skal flyttes neste gang, vi har jo visst lenge at vi ville miste lesesalplassene våre i femte etasje i eksamensperioden. Lokalene er av NTNU Eiendom regnet som undervisningslokaler, og vil i starten av mai overtas av eksamenskontoret. Vi har vært en liten brikke i et svært maskineri. Inntil nylig hadde jeg nærmest mistet håpet at vi skulle finne noe nytt, forteller Hollund.

Det har vært en lang prosess for studentrepresentantene og Online-ledelsen med å etterspørre nye lokaler som kunne tas i bruk som lesesaler. En drøy uke før de blir kastet ut kom svaret: De skal midlertidig flyttes til Marinteknisk senter ved Tyholt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Byråkratisk krevende

Hollund er lettet over at det ordnet seg i siste liten, men er fortsatt oppgitt over at det har krevd så mye tid og krefter.

- Vi har slitt veldig med å få konkret informasjon som vi kan gi videre til studentene. Når vi etterspør informasjon fra sentralt hold får vi kommentarer om at dette er noe studentrepresentantene må kunne informere oss om. Men våre representanter har allerede mye å gjøre, og har ikke alltid tid til å etterspørre informasjon.

Endre Micael Austad Ulberg er instituttillitsvalgt ved Institutt for datateknologi og informatikk, og bekrefter at som studenter så har det vært svært vanskelig for dem å finne den rette instansen å prate med ved NTNU.

- Det har vært byråkratisk krevende. Det er et stort samarbeid mellom institutter, fakulteter, styringsgruppen for samlokaliseringen, utvalg hos forskjellige instanser, og så videre.

Redd studentene blir glemt i arbeid med samlokalisering

Hollund legger til at som linjeforening er de et hakk lenger nede på organisasjonsstigen, og har ikke tilgang til den samme informasjonsflyten.

- Har kommunikasjonen vært for dårlig?

- Både og. Studentrepresentantene i arbeidsmiljøutvalget og instituttet selv har gjort en kanonjobb, samtidig som vi merker at veldig mye av den faktiske koordineringen skjer hos NTNU sentralt, hvor vi har veldig lite innsyn.

Hollund er redd de nåværende studentene kan bli glemt i det store arbeidet med samlokaliseringen.

- NTNU Eiendom er så opptatte med campusprosjektet at de ikke har tid til å jobbe med problemene vi studenter har i eksamensperioden.

Arealkontakt ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Vegard Kildal, forstår at det har vært et frustrerende år for studentene ved P15.

- Vi har hatt flere delprosjekter, hvor vi har forsøkt så godt vi kan å involvere studentene. Jeg vil for øvrig berømme studentene for bra engasjement og gode bidrag i dette arbeidet.

- Får studentene god nok informasjon om hvem de skal ta kontakt med angående slike saker?

- Det er generelt en utfordring. Hele prosjektet har et stort omfang, og det er mye som skjer samtidig i samlokaliseringsprosessen, sier han.

Redd for at studentene faller ifra sosialt

Både Hollund og Ulberg er lettet over at de har fått sårt trengte lokaler for eksamenslesing, men frykter at den stadige flyttingen er ødeleggende for studiemiljøet for informatikkstudentene.

I løpet av sommeren og høsten skal de flytte nok en gang, til lokaler de har blitt lovet i A-blokken i Realfagsbygget, som foreløpig ikke har vært innflyttingsklare.

- Vi merket det allerede da vi flyttet fra tredje til femte etasje at noen studenter datt av, og møtte ikke opp for å lese på lesesalen lengre. Når vi flytter til Tyholt så er det garantert at flere kommer til å falle ifra, og da mister de fort tilgang på de psykososiale tilbudene som vi tilbyr. For hver gang vi flytter så mister vi en bit av de mindre aktive studentene.

- Det har uten tvil påvirket studiene

I tillegg til at flyttingen har påvirket studiemiljøet har alt arbeidet knyttet til samlokaliseringen og letingen etter nye lokaler krevd mye tid og ressurser fra de som har jobbet tett med det.

- Har alt arbeidet påvirket studieprogresjonen hos de som har jobbet tett med dette?

- Ja, det er det ikke noe spørsmål om. De som har jobbet nært med disse prosessene har lagt ned en usaklig mengde med timer, som uten tvil har påvirket studiene deres, sier Hollund.

Ulberg selv startet jobben med å finne romløsninger allerede før høstsemesteret 2017 startet, og regner med å jobbe videre med prosjektet utover sommermånedene. 1. juli er de nye lokalene i Realfagbygget innflyttingsklare.

UA har tatt kontakt med avdelingsdirektør i NTNU Eiendom, Lindis Burheim. Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken om at de ikke har tid til studentene, og legger til at samlokaliseringen ikke skal gå utover kjerneaktiviteten deres. Hun har ikke nok informasjon angående denne saken til å kunne uttale seg ytterligere.

Flytteeskene står klare utenfor Onlines midlertidige lokaler i femte etasje.
(Foto: Jahn Ivar Kjølseth)

Flytteeskene står klare utenfor Onlines midlertidige lokaler i femte etasje. Foto: Jahn Ivar Kjølseth

Rester fra Onlines tidligere kontorer i 3. etasje.
(Foto: Jahn Ivar Kjølseth)

Rester fra Onlines tidligere kontorer i 3. etasje. Foto: Jahn Ivar Kjølseth

- Vi har vært en liten brikke i et svært maskineri, forteller leder for linjeforeningen Online, Aslak Hollund.
(Foto: Jahn Ivar Kjølseth)

- Vi har vært en liten brikke i et svært maskineri, forteller leder for linjeforeningen Online, Aslak Hollund. Foto: Jahn Ivar Kjølseth

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Publisering på engelsk har teke over

Forskarane publiserer 90 prosent på engelsk - no droppar også humanistane norsk.

– Challenge-kampanjen er språklig sett dypt problematisk

Språkråd-direktør Åse Wetås mener bruken av engelsk i Challenge-kampanjen gir signaler om at engelsk er kulere enn norsk.

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»